KV-trainee -koulutus

KV-trainee on koulutusohjelma kansainvälisestä partiotoiminnasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneille. Ohjelmassa perehdytään Suomen Partiolaisten ja molempien maailmanjärjestöjen, WAGGGGS:n ja WOSM:n, toimintaan sekä kehitetään monipuolisesti valmiuksia toimia kansainvälisessä partioympäristössä. Lisäksi koulutuksessa perehdytään SP:n ja partiopiirien kansainvälisyyteen liittyvään toimintaan.

KV-trainee on kehitetty entisestä WSYF-koulutusohjelmasta, joka pohjautui Partioliikkeen Maailmanjärjestön WOSM:n maailmankonferenssiin ja sen yhteydessä järjestettävään World Scout Youth Forumiin. WSYF-koulutukseen pääsi mukaan vain kolme osallistujaa, jonka lisäksi WSYF-koulutuksen fokus oli vahvasti WOSM:ssa. Syksyllä 2019 alkoi ensimmäinen uudistettu kv-trainee koulutusohjelma, joka keskittyi tasapainoisemmin molempiin maailmanjärjestöihin, jonka lisäksi myös osallistujamäärää kasvatettiin.

Kurssi antoi tiivistettynä hyvät pohjatiedot KV-toiminnasta. Erityisesti positiivinen ja kannustava ilmapiiri rohkaisi myös hakemaan uuteen pestin heti kurssin jälkeen. Muutenkin nuorena osallistujana on mahtavaa, miten pääsee heti mukaan KV-toimintaan. Esimerkiksi pesti kansainvälisten yhteyksien valiokunnassa ja paikka maailmankonffan delegaatiossa motivoivat, mutta myös varmistavat pysyvyyden KV-toiminnan parissa. Plussaa myös siitä, että koulutukset eivät ole ainoastaan viikonloppuisin vaan myös arki-iltoina.”

KV-traineen nuori osallistuja Suvi

 VUODEN 2025 KURSSI (hakuaika alkaa syksyllä 2024)

(talvelle 2023-2024 suunniteltu kurssi siirretään myöhemmälle ajankohdalle)

KV-trainee on koulutusohjelma kansainvälisestä partiotoiminnasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneille partiolaisille. KV-trainee-koulutus pyrkii osallistujiensa kv-osaamisen ja tietoisuuden lisäämiseen, jotta kansainvälisyyden toteutumista voidaan edistää ja monipuolistaa partiossa. Koulutus pyrkii myös vahvistamaan SP:n kv-vaikuttamisosaamista ja jatkuvuutta. Koulutuksen tarkoituksena on, että kansainvälisyys nähdään yhä vahvemmin osana partiotoimintaa. Koulutukseen osallistuttuaan partiolainen mm. tuntee kansainvälisyyteen liittyvän vapaaehtoistoiminnan SP:ssä, piireissä ja lippukunnissa, tietää maailmanjärjestöt ja niiden toiminnan perusteet sekä niiden tarjoamat vapaaehtoismahdollisuudet.

Kiinnostaako sinua tulla mukaan johtamaan kurssia? Ota yhtettä kv-valiokuntaan!

Kurssi perinteisesti koostuu kahdesta koulutusviikonlopusta sekä iltakouluista. Koulutusviikonlopuissa kerrytetään perusosaamista mm. kansainvälisestä partiotoiminnasta, maailmanjärjestöistä ja SP:ssä tapahtuvasta kv-toiminnasta. Iltakoulut tukevat kurssiviikonloppuja ja niissä keskitytään erikseen sovittuihin teemoihin, kuten kehitysyhteistyöhön ja leirimatkoihin.

Tutustu projektiin lisää: KV-trainee-koulutuksen toimeksianto 2023-2024

 EDELLINEN, VUODEN 2022 KURSSI:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. (SP) etsii kansainvälisestä partiotoiminnasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneita osallistujia KV-trainee ohjelmaan, jossa perehdytään SP:n ja molempien maailmanjärjestöjen toimintaan. Koulutus sopii sinulle, joka toivot lisätietoa kansainvälisestä partiosta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Koulutus antaa valmiudet edustaa SP:tä erilaisissa partiotapahtumissa ympäri maailman.  

Ohjelma koostuu kahdesta koulutusviikonlopusta sekä kolmesta iltakoulusta. Ensimmäinen koulutusviikonloppu järjestetään 11.-13.3.2022 ja jälkimmäinen 13.-15.5.2022. Iltakoulut ovat 29.3., 6.4. & 12.4.2022 ilta-aikaan. Ohjelma vaatii osallistumista molempiin koulutusviikonloppuihin sekä iltakouluihin. Ohjelmassa perehdytään kansainväliseen partiovaikuttamiseen, sekä maailmanjärjestöjen toimintaan ja toimintatapoihin.  

 Koulutusohjelma tarjoaa osallistujille valmiudet toimia kansainvälisessä partioympäristössä ja kyvyt osallistua konferenssityöskentelyyn, sekä mahdollisuuden kehittää vaikuttamistaitojaan. Koulutusohjelman kautta osallistujat voivat löytää uusia mielenkiintoisia pestejä kansainvälisen partion parissa. Aiempina vuosina koulutuksen käyneet ovat päätyneet esimerkiksi piirin kv-toimintaan, SP:n kvy-valiokuntaan sekä maailmanjärjestöjen luottamustehtäviin. 

Ohjelmaan osallistujilla on mahdollisuus hakea paikkaa Suomen Partiolaisten delegaatioon Euroopan alueen partiokonferensseihin, jotka järjestetään 21.-27.7.2022 Hollannin Rotterdamissa.  Konferensseissa kansalliset partiojärjestöt keskustelevat ja päättävät Partioliikkeen Maailmanjärjestön Euroopan alueen yhteisistä linjauksista ja tekevät henkilövalinnat seuraavalle kolmivuotiskaudelle.  

Hakukriteerit: 

  • Vahvaa partiotaustaa lippukunnasta, piiristä tai keskusjärjestöstä 
  • Kansainvälistä kokemusta ja halua toimia kansainvälisessä ympäristössä 
  • Hyvää kielitaitoa; sujuva englanti ja ymmärrys molemmilla kotimaisilla kielillä 
  • Osallistumista koulutusviikonloppuihin sekä iltakouluihin