Partiotoimintaa vesillä

Partiotoiminta vesillä (meripartio, sea scouting) tarkoittaa partiotoimintaa, jota toteutetaan vesiympäristöissä erilaisilla aluksilla. Tyypillisimmin partiotoimintaa vesillä toteutetaan partiolippukuntien omilla partioaluksilla, mutta se voi tarkoittaa myös melontaa, jollatoimintaa, navigoinnin harjoittelua tai vesien suojeluun liittyvää ympäristökasvatusta lippukunnassa.

Partio-ohjelmasta löytyy aktiviteetteja partiotoimintaan vesillä. Lisäksi partiolaiset järjestävät oman koulutusjärjestelmänsä mukaista koulutusta partiotoimintaan vesillä (veneenohjaajakurssi, förstikurssi, kipparikurssi, pelastautumiskurssi). Partiotoimintaa vesillä koordinoi Suomen Partiolaisissa meripartioryhmä, joka toimii osana kasvatusvaliokuntaa.

Meripartioryhmään voit olla yhteydessä yhteydenottolomakkeen avulla.

Partiotoimintaa vesillä harrastetaan erilaisilla ja eri kokoisilla aluksilla. Alustyypit vaihtelevat kanooteista jolliin ja matkapurjeveneistä isoihin moottorikoululaivoihin. Kaikkiaan suomalaisessa meripartiotoiminnassa on käytössä noin 200 erilaista vesikulkuneuvoa.

Meripartio tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia vesillä käytännössä purjeiden käsittelyä, navigointia ja ohjailua, erilaisten merenkulkulaitteiden käsittelyä aluksilla, merenkulun sääntöjä ja toimintaa osana vahtijärjestelmää ja toimivaa joukkuetta.

Partiotoiminta vesillä tarjoaa huikeita elämyksiä, kokemuksia ja oppimisen paikkoja eri ikäisille partiolaisille. Satahanka-leiri kokoaa partiolaiset yhteen vesien äärelle noin 4-6 vuoden välein. Meripartiolaisia on noin 6500 ja he toimivat noin 70 lippukunnassa sekä merellä, että järvillä. Partiotoimintaa vesillä harrastetaan kaikissa partiopiireissä.

Meillekin partiotoimintaa vesillä! Miten lippukunta voi aloittaa sen?

Kun lippukunnassa herää kiinnostus toteuttaa partiotoimintaa vesillä, löytyvät ensimmäiset toimintavinkit eri ikäkausille partio-ohjelmasta. Vesitoiminnan kehittämiseen tai uuden partioaluksen hankintaan tarvitaan enemmän apuja. Ole yhteydessä oman piirisi meripartio-ohjaajaan tai SP:n meripartioryhmään vesitoiminnan kehittämiseksi.

Etsitkö aluksellesi uutta elämää partioaluksena?

Partiolaisille tarjotaan toisinaan käyttämättömäksi jääneitä aluksia, jotka edelleen sopisivat partiotoimintaan hyvin. Jotta lahjoitettava alus voidaan ottaa partiokäyttöön, sen tulee olla turvallinen, hyväkuntoinen ja purjehduskelpoinen. Lahjoituksena vastaanotettavalle alukselle suositellaan teettämään riippumaton kuntokartoitus ennen lahjoituksen vastaanottoa (ks. Esim. http://www.finnboat.fi/fi/index.html).

Parhaiten löydät sopivan partiolippukunnan olemalla yhteydessä alueesi partiopiiriin. Oman alueesi partiopiirin tiedot löydät täältä.

Tukea, tuttuja ja yhteistä hauskanpitoa – meripartioryhmän ja SP:n tapahtumat meripartiolaisille

Suomen Partiolaiset järjestää vuosittain tapahtumia, joissa meripartiolaiset pääsevät kohtaamaan toisensa, hankkimaan lisätietoa partiotoiminnasta vesillä sekä ideoita vesitoimintaan lippukunnissa. Meripartioryhmän järjestämät omat tapahtumat ovat lippukuntien vaeltajille ja johtajille suunnatut meripartiopäivät, sekä piirien meripartio-ohjaajien tapaaminen. Lisäksi tietoa ja toimintaa on tarjolla muissa Suomen Partiolaisten tapahtumissa.

Partio-ohjelmaa vesillä

Partio-ohjelma sisältää aktiviteetteja meripartiolaisille jokaisessa ikäkaudessa. Voit tutustua partio-ohjelmaan tarkemmin osoitteessa partio-ohjelma.fi.

Sudepentujen toiminnan ikäkauden tavoitteena on kehittyä turvalliseksi matkustajaksi partioaluksella. Sudenpentujen ohjelmasta löytyy neljä jälkeä, jotka sisältävät aktiviteetteja partiotoimintaan vesillä: meloja, vesilläliikkuja, purjehtia ja merenkulkija.

Seikkailijoiden ikäkauden tavoitteena on kehittyä turvalliseksi miehistön jäseneksi. Vesiaktiviteetteja löytyy jokaisesta seikkailijoiden ilmansuunnasta.

Tarpojien ikäkauden tavoitteena on kehittyä osaavaksi miehistön jäseneksi ja antaa valmiudet osallistua veneenohjaajakurssille. Vesiaktiviteetteja löytyy jokaisesta tarposta. Majakan voi vesitoiminnassa suorittaa esimerkiksi matkapurjehduksena. Ohjelmatapahtumista mm. Satahanka ja Tarpojien taitopäivät voivat olla vesiaiheisia.

Samoajien ikäkauden tavoitteena on kehittyä taitavaksi miehistön jäseneksi, joka voi toimia halutessaan päällystötehtävissä ja kouluttautua partioaluksen förstiksi. Vesiaktiviteetit ovat ikäkauden ohjelmassa kootusti Försti-taskussa. Samoajaikäiselle ajankohtaisena koulutusta on veneenohjaajakurssi (VOK) ja förstikurssi. Sopivia tapahtumia samoajaikäiselle ovat mm. Satahanka ja Explo.

Vaeltajien ikäkauden tavoitteena on kehittyä osaksi partioaluksen päällystöä. Vesiaktiviteetit vaeltajien ohjelmassa ovat kootusti vesillä liikkuminen -rastissa. Lisäksi vaeltajaikäisten ohjelmaan kuuluvan Suomi-projektin voi toteuttaa esimerkiksi matkapurjehduksena ja ulkomaanprojektin esimerkiksi ulkomaan purjehduksena. Vaeltajaikäiselle ajankohtaista koulutusta ovat esimerkiksi kipparikurssi, pelastautumiskurssi ja ikäkauden loppuvaiheilla kipparikurssin jatkokurssi. Sopivia tapahtumia vaeltajaikäisille ovat mm. Satahanka ja meripartiojohtajapäivät.

Aikuiset ovat partiotoiminnassa vesillä tärkeitä tukijoita ja he mahdollistavat partion ikäkausien vesillä liikkumisen. Vesillä tapahtuvan partiotoiminnan kaikki kurssit soveltuvat hyvin myös aikuisille. Aikuisilla on tärkeä rooli lippukunnan nuorempien johtajien tukijoina vesitoiminnan johtamisessa ja alusten ylläpidossa.

Turvallista menoa

Jokaisen partioaluksen päällystöltä vaaditaan riittävä osaaminen ja koulutus partioaluksen hallintaan.

Turvallista vesillä liikkumista ohjaavat Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä. Ohjeet löytyvät myös englanniksi.

Ohjaajatodistukset

Partioalusten päällystön osaamistasoa kuvaa nousujohteinen ohjaajatodistusjärjestelmä. Ohjaajatodistuksia myönnetään piireittäin erilaisille harjoitusvesialueille. SP:n meripartioryhmä myöntää avomeriohjaajatodistuksia partioalusten kipparointia varten Itämeren alueelle. Avomeriohjaajatodistuksen saaminen edellyttää seuraavia asioita:

 • Partiojohtajan peruskurssin suorittaminen (ikäraja 18-vuotta), PJ:n valtakirja
 • Kipparikurssin suorittaminen
 • Pelastautumiskurssin suorittaminen
 • Voimassaoleva ensiapukurssi suoritettuna
 • SRC-todistus (rannikkolaivurin radiotutkinto)
 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Riittävä avomerikokemus:
  • 50 vrk purjehduskokemusta, joista 30 vrk partioaluksen päällikkönä viimeisen viiden vuoden aikana.
  • Lisäksi vähintään 1500 merimailia avomeripurjehduskokemusta (yli 20 mpk etäisyys rannikosta).
  • Avomerikokemus tulee olla pääosin partioaluksella hankittua. Muu kokemus katsotaan eduksi.

Ohjaajatodistushakemuksen voi tulostaa itse.

Lisäksi suosituksena on, että ohjaajantodistuksia käytetään nousujohteisen koulutuksen ja turvallisen toiminnan tukena partiopiireissä ja lippukunnissa esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Ohjaajantodistus harjoitusvesialueelle (Lippukunnanjohtaja myöntää)

 • Vaatimuksena hyväksytysti suoritettu veneenohjaajakurssi (vaatimuksena vähintään 15 vuoden ikä)
 • Vähintään kahden vuoden purjehduskokemus lippukunnan omalla aluksella. Purjehduskokemus on voitu saavuttaa jo ennen veneenohjaajakurssin suorittamista.
 • Voimassaoleva ensiapukurssi suoritettuna.

Ohjaajantodistus saaristovesialueelle (Piirin meripartio-ohjaaja myöntää)

 • Hyväksytysti suoritettu förstikurssi
 • Voimassaoleva ensiapukurssi suoritettuna
 • Vähintään 17 vuoden ikä

Kuva: Jukka Koskelainen