Partiotoimintaa vesillä

Partiotoiminta vesillä (meripartio, sea scouting) tarkoittaa partiotoimintaa, jota toteutetaan vesiympäristöissä erilaisilla aluksilla. Tyypillisimmin partiotoimintaa vesillä toteutetaan partiolippukuntien omilla partioaluksilla, mutta se voi tarkoittaa myös melontaa, jollatoimintaa, navigoinnin harjoittelua tai vesien suojeluun liittyvää ympäristökasvatusta lippukunnassa.

Partio-ohjelmasta löytyy aktiviteetteja vesillä tapahtuvaan partiotoimintaan, minkä lisäksi partiolaiset järjestävät oman koulutusjärjestelmänsä mukaista koulutusta aiheeseen liittyen. Partiotoimintaa vesillä koordinoi Suomen Partiolaisten meripartioryhmä, joka toimii osana kasvatusvaliokuntaa. 

Partiotoimintaa vesillä harrastetaan erilaisilla ja eri kokoisilla aluksilla. Alustyypit vaihtelevat kanooteista jolliin ja matkapurjeveneistä isoihin moottorikoululaivoihin. Kaikkiaan suomalaisessa meripartiotoiminnassa on käytössä noin 200 erilaista vesikulkuneuvoa.

Meripartio tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia käytännössä purjeiden käsittelyä, navigointia ja ohjailua, erilaisten merenkulkulaitteiden käsittelyä aluksilla, merenkulun sääntöjä ja toimintaa osana vahtijärjestelmää ja toimivaa ryhmää.

Partiotoiminta vesillä tarjoaa huikeita elämyksiä, kokemuksia ja oppimisen paikkoja eri ikäisille partiolaisille. Satahanka-leiri kokoaa partiolaiset yhteen veden äärelle noin 4-6 vuoden välein. Meripartiolaisia on noin 6500 ja he toimivat noin 70 lippukunnassa sekä merellä että järvillä. Partiotoimintaa vesillä harrastetaan kaikissa partiopiireissä.

Meillekin partiotoimintaa vesillä! Miten lippukunta voi aloittaa sen?

Kun lippukunnassa herää kiinnostus toteuttaa partiotoimintaa vesillä, löytyvät ensimmäiset toimintavinkit eri ikäkausille partio-ohjelmasta. Vesitoiminnan kehittämiseen tai uuden partioaluksen hankintaan tarvitaan enemmän apuja. Ole yhteydessä oman piirisi meripartio-ohjaajaan tai SP:n meripartioryhmään vesitoiminnan kehittämiseksi.

Yhteiskuntasuhteet ja meripartio 

Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. 

Meripartioryhmä tekee yhteistyötä merenkulun viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Meripartiolaisten edustaja osallistuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin koolle kutsumaan veneilyverkoston kokouksiin noin neljä kertaa vuodessa. Kokouksissa on sekä viranomaisten että sidosryhmien edustajia, ja se toimii hyvänä foorumina osallistujien väliseen keskusteluun. 

Kuva: Jukka Koskelainen