Kuksa – Tapahtumien ja ryhmien tilastointi

Partion tapahtumia ja ryhmiä ei tarvitse jatkossa tilastoida seurakuntien järjestelmien kautta, sillä kirkkohallitus saa tilastotiedot Kuksan kautta. Tämä koskee ryhmiä ja tapahtumia vuodesta 2021 lähtien.

Tapahtumat Kuksasta kirkon tilastoihin

Kuksan tapahtumissa voi valita kohdan ”Näytetään tilastoissa”, jolloin kyseisen tapahtuman tilastotiedot siirtyvät kirkon tilastoihin. Valinta tulee tehdä jokaiselle tapahtumalle erikseen. Kirkon tilastoihin välittyvät ainoastaan ev.lut. seurakuntataustaisten lippukuntien tiedot.

2021 alkuvuoden tapahtumat kirkon tilastoihin

Vuoden 2021 tapahtumien osallistujia ja tietoja voi muokata Kuksassa 31.10.2021 asti, jonka jälkeen tiedot siirretään kirkon tilastoihin.

Jatkossa tapahtuman tiedot siirtyvät kirkon tilastoihin kolmen viikon päästä tapahtuman päätymisen jälkeen. Myöhemmin tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutusta tilastointiin.

Tapahtuman tilastotiedot jaetaan avoimen rajapinnan kautta tilastokäyttöön.
Tapahtumasta jaetaan seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja tyyppi, järjestäjän id
 • alku- ja päättymisajankohdat
 • osallistujien lukumäärä
 • osallistujien edustamat ikäkaudet
 • järjestäjien lukumäärä
 • tapahtumaan osallistuvien muiden henkilöiden lkm

Yksilöiviä tietoja ei jaeta.

Voit tarkistaa luovutettavat tiedot Kuksassa viemällä hiiren ”Näytetään tilastoissa”-vihjelaatikon päälle.


Ryhmät Kuksasta vuosiselosteeseen ja sieltä kirkon tilastoihin

Vuosiselosteen täytön yhteydessä voi valita, luovutetaanko vuoden aikana kokoontuneiden ryhmien tiedot kirkon tilastoihin. Vuosiselosteelle tiedot on esitäytetty valmiiksi Kuksaan merkittyjen ryhmien mukaan.

Lippukunta tarkistaa, että edellisen vuoden ryhmien tiedot vuosiselostelomakkeessa ovat oikein. Ryhmien tiedot tulee toimittaa vuosiselosteella 19.1. mennessä. Muita tietoja voi täydentää lomakkeella tammikuun loppuun asti.

Jokaisesta vuoden aikana kokoontuneesta ryhmästä luovutetaan kirkkohallitukselle:

 • ryhmänjohtajien lukumäärä
 • ryhmän jäsenten lukumäärä (31.12. tai ryhmän päättymishetken mukaan)
 • ryhmän kokoontumiskerrat. Nämä on arvioitu vuosiselostelomakkeelle viikoittaisten kokousten mukaisesti. Lippukunnan tulee tarkentaa kokoontumiskerrat.
 • ryhmän jäsenten ikäkaudet-

Yksilöiviä tietoja ei jaeta.


UKK

Tapahtumat

Tapahtumat siirtyvät kirkon tilastoihin, kun

 • tapahtuman ”Näytetään tilastoissa” -valintaruutu on valittu Kuksassa,
 • tapahtuma on päättynyt,
 • tapahtumaa ei ole peruttu/poistettu,
 • tapahtumassa on vähintään yksi osallistuja ja
 • tapahtuman järjestävän lippukunnan taustayhteisö on ev.lut. seurakunta.
 1. Siirry Kuksaan ja valitse hampurilasvalikosta Tapahtumat
  Valitse Kuksan valikosta "Tapahtumat"
 2. Klikkaa plus-merkkiä ja valitse Lisää tapahtuma
  Lisää uusi tapahtuma Kuksaan klikkaamalla uusi tapahtuma
 3. Tapahtumalomakkeen puolivälistä voit valita "Näytetään tilastoissa"
  Valitse valinmtalaatikko "Näytetään tilastoissa".

Suomen Partiolaiset suosittaa partiotapahtumien merkitsemistä Kuksaan, vaikka ilmoittaumisia ei voitaisikaan kerätä Kuksassa. Tapahtuman osallistujamäärän voi merkitä lukuna Kuksan tapahtumaan kodassa ”Tapahtumaan osallistuvien muiden henkilöiden lkm”. Onpa helppoa!

Seurakunta voi täyttää tilastoihinsa omien prosessiensa mukaisesti ne tapahtumat, jotka eivät siirry Kuksan kautta.

Jos Kuksassa tapahtuman järjestäjiä on useita, tilastoi Kuksa tapahtuman kaikki osallistujat sille lippukunnalle, jolle on valittu kohta ”laskuttaa tapahtuman”.

Tapahtuman tilastotiedot jaetaan avoimen rajapinnan kautta tilastokäyttöön.

Tapahtumasta jaetaan seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja tyyppi, järjestäjän id
 • alku- ja päättymisajankohdat
 • osallistujien lukumäärä
 • osallistujien edustamat ikäkaudet
 • järjestäjien lukumäärä
 • tapahtumaan osallistuvien muiden henkilöiden lkm

Yksilöiviä tietoja ei jaeta.

Voit tarkistaa luovutettavat tiedot Kuksassa viemällä hiiren ”Näytetään tilastoissa”-vihjelaatikon päälle.

Tapahtuman tiedot siirtyvät kirkon tilastoihin kolmen viikon päästä tapahtuman päätymisestä (Loppuu pvm Kuksassa). Rajapinnassa tiedot ovat kuitenkin näkyvissä tapahtuman päättyessä.

Kun luot tapahtuman, jätä ruksi tyhjäksi kohdasta ”Näytetään tilastoissa”.

Kyllä, muokkaa tapahtumaa Kuksassa ja poista tai lisää ruksi kohtaan ”Näytetään tilastoissa”.

Ryhmät

Jokaisesta vuoden aikana kokoontuneesta ryhmästä luovutetaan kirkkohallitukselle:

 • ryhmänjohtajien lukumäärä
 • ryhmän jäsenten lukumäärä (31.12. tai ryhmän päättymishetken mukaan)
 • ryhmän kokoontumiskerrat. Nämä on arvioitu vuosiselostelomakkeelle viikoittaisten kokousten mukaisesti. Lippukunnan tulee tarkentaa kokoontumiskerrat.
 • ryhmän jäsenten ikäkaudet

Yksilöiviä tietoja ei jaeta.

Kirkon tilastoiden aikataulu poikkeaa partion aikatauluista.

Jätä vuosiselostelomakkeelta valitsematta kohta ”Ilmoita tiedot kirkon tilastoihin.”.

Yleistä

Kirkon tilastoissa valitse aihepiiriksi partio

Kuksan tapahtumatilastorajapinta tietojen koneelliseen lukuun

Kyllä, tapahtumatilastorajapinta on avoin ja suunniteltu vapaasti hyödynnettäväksi.

Kirkkohallitus ylläpitää listaa seurakunnista ja lippukunnista. Suomen Partiolaiset ilmoittaa kirkkohallitukselle uusien ja muuttuneiden lippukuntien tiedot. Voit auttaa meitä tässä merkitsemällä Kuksaan lippukuntasi taustayhteisöksi ”Seurakunta ev lut”. Kiitos!

Lippukunnat ja seurakunnat ovat täyttäneet tilastotiedot aiemmin kirkon tilastointilomakkeelle. Tilastolomakkeiden täytön sijaan samat tiedot siirtyvät nyt helposti Kuksasta kirkkohallitukselle.

Tietojen automaattisesta tilastoinnista on monia hyötyjä:

 • Partiolaisten ja kirkon työntekijöiden tarvitsee tilastoida toiminta vain kertaalleen. Käsin tehtävään työhön käytetty aika säästyy.
 • Partion toimintatilastot ovat kirkon tilastoissa kirkon tilastoinnin edellyttämällä aikataululla.
 • Tilastoitava tieto on oikeellista.
 • Tiedon luovutukseen on lupa.
 • Tietodon luovutuksen suunniteltu prosessi vähentää inhimillisiä virheitä tiedon käsittelyssä.
 • Kirkolle luovutettavaa tilastotietoa voidaan käyttää mahdollisiin muihinkin tarkoitukseen avoimen rajapinnan kautta.

Kirkkohallituksen tilastoihin välittyvät ainoastaan ev.lut. seurakuntataustaisten lippukuntien tiedot.