Kuksa – Tapahtumien ja ryhmien tilastointi

Kirkkohallitus saa tilastotiedot tapahtumista ja ryhmistä Kuksasta, joten tietoja ei tarvitse erikseen tilastoida ev.lut. seurakuntien järjestelmiin.

Tapahtumat, retket ja leirit Kuksasta kirkon tilastoihin

Kuksan tapahtumassa voi valita kohdan ”Näytetään tilastoissa”, jolloin tapahtuman tilastotiedot siirtyvät kirkon tilastoihin. Valinta tulee tehdä jokaiselle tapahtumalle erikseen. Partiotoiminta tilastoidaan kirkon tilastoihin siinä tapauksessa, että ev.lut. seurakunta toimii partiotoiminnan taustayhteisönä tai avustaa sitä taloudellisesti.
Kirkon tilastoihin välittyvät ainoastaan ev.lut. seurakuntataustaisten lippukuntien tiedot.

Tiedot siirtyvät Kuksasta kirkon tilastoihin kolmen viikon päästä tapahtuman päätymisen jälkeen. Tapahtuman tietoja voi muokata tähän asti Kuksassa. Myöhemmin tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutusta tilastointiin.

Tapahtuman tilastotiedot jaetaan avoimen rajapinnan kautta tilastokäyttöön.
Tapahtumasta jaetaan seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja tyyppi, järjestäjän id
 • alku- ja päättymisajankohdat
 • osallistujien lukumäärä
 • osallistujien edustamat ikäkaudet
 • järjestäjien lukumäärä
 • tapahtumaan osallistuvien muiden henkilöiden lkm

Yksilöiviä tietoja ei jaeta.

Voit tarkistaa luovutettavat tiedot Kuksassa viemällä hiiren ”Näytetään tilastoissa”-vihjelaatikon päälle.


Ryhmätoiminta Kuksasta vuosiselosteeseen ja sieltä kirkon tilastoihin

Vuosiselosteen täytön yhteydessä lippukunta voi valita, luovutetaanko vuoden aikana kokoontuneiden ryhmien tiedot kirkon tilastoihin. Vuosiselosteelle tiedot on esitäytetty valmiiksi Kuksaan merkittyjen ryhmien mukaan.

Lippukunta tarkistaa, että edellisen vuoden ryhmien tiedot vuosiselostelomakkeessa ovat oikein. Ryhmien tiedot tulee toimittaa vuosiselosteella 19.1. mennessä. Muita tietoja voi täydentää lomakkeella tammikuun loppuun asti.

Jokaisesta vuoden aikana kokoontuneesta ryhmästä luovutetaan kirkkohallitukselle:

 • ryhmänjohtajien lukumäärä
 • ryhmän jäsenten lukumäärä (31.12. tai ryhmän päättymishetken mukaan)
 • ryhmän kokoontumiskerrat. Nämä on arvioitu vuosiselostelomakkeelle viikoittaisten kokousten mukaisesti. Lippukunnan tulee tarkentaa kokoontumiskerrat.
 • ryhmän jäsenten ikäkaudet

Yksilöiviä tietoja ei jaeta.


UKK

Tapahtumat

Tapahtumat siirtyvät kirkon tilastoihin, kun

 • tapahtuman ”Näytetään tilastoissa” -valintaruutu on valittu Kuksassa,
 • tapahtuma on päättynyt,
 • tapahtumaa ei ole peruttu/poistettu,
 • tapahtumassa on vähintään yksi osallistuja ja
 • tapahtuman järjestävän lippukunnan taustayhteisö on ev.lut. seurakunta.
 1. Siirry Kuksaan ja valitse hampurilasvalikosta Tapahtumat
  Valitse Kuksan valikosta "Tapahtumat"
 2. Klikkaa plus-merkkiä ja valitse Lisää tapahtuma
  Lisää uusi tapahtuma Kuksaan klikkaamalla uusi tapahtuma
 3. Tapahtumalomakkeen puolivälistä voit valita "Näytetään tilastoissa"
  Valitse valinmtalaatikko "Näytetään tilastoissa".

Suomen Partiolaiset suosittaa partiotapahtumien merkitsemistä Kuksaan, vaikka ilmoittaumisia ei voitaisikaan kerätä Kuksassa. Tapahtuman osallistujamäärän voi merkitä lukuna Kuksan tapahtumaan kodassa ”Tapahtumaan osallistuvien muiden henkilöiden lkm”. Onpa helppoa!

Seurakunta voi täyttää tilastoihinsa omien prosessiensa mukaisesti ne tapahtumat, jotka eivät siirry Kuksan kautta.

Jos Kuksassa tapahtuman järjestäjiä on useita, tilastoi Kuksa tapahtuman kaikki osallistujat sille lippukunnalle, jolle on valittu kohta ”laskuttaa tapahtuman”.

Tapahtuman tilastotiedot jaetaan avoimen rajapinnan kautta tilastokäyttöön.

Tapahtumasta jaetaan seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi ja tyyppi, järjestäjän id
 • alku- ja päättymisajankohdat
 • osallistujien lukumäärä
 • osallistujien edustamat ikäkaudet
 • järjestäjien lukumäärä
 • tapahtumaan osallistuvien muiden henkilöiden lkm

Yksilöiviä tietoja ei jaeta.

Voit tarkistaa luovutettavat tiedot Kuksassa viemällä hiiren ”Näytetään tilastoissa”-vihjelaatikon päälle.

Tapahtuman tiedot siirtyvät kirkon tilastoihin kolmen viikon päästä tapahtuman päätymisestä (Loppuu pvm Kuksassa). Rajapinnassa tiedot ovat kuitenkin näkyvissä tapahtuman päättyessä.

Kun luot tapahtuman, jätä ruksi tyhjäksi kohdasta ”Näytetään tilastoissa”.

Kyllä, muokkaa tapahtumaa Kuksassa ja poista tai lisää ruksi kohtaan ”Näytetään tilastoissa”.

Ryhmät

Jokaisesta vuoden aikana kokoontuneesta ryhmästä luovutetaan kirkkohallitukselle:

 • ryhmänjohtajien lukumäärä
 • ryhmän jäsenten keskimääräinen kokoontumisissa olleiden lukumäärä
 • ryhmän kokoontumiskerrat. Nämä on arvioitu vuosiselostelomakkeelle viikoittaisten kokousten mukaisesti. Lippukunnan tulee tarkentaa kokoontumiskerrat.
 • ryhmän jäsenten ikäkaudet

Yksilöiviä tietoja ei jaeta.

Kirkon tilastoiden aikataulu poikkeaa partion aikatauluista.

Vuosiselosteessa tilastojen tarkastuskortilla on kysymys ”Luovutetaanko ryhmien tiedot kirkon  tilastoihin?”, johon voi vastata Ei.

Yleistä

Kirkon tilastoissa valitse aihepiiriksi partio

Kuksan tapahtumatilastorajapinta tietojen koneelliseen lukuun

Kyllä, tapahtumatilastorajapinta on avoin ja suunniteltu vapaasti hyödynnettäväksi.

Partiontoiminta tilastoidaan seurakunnan tilastoon, jos seurakunta toimii taustayhteisönä tai avustaa partiotoimintaa taloudellisesti.

Kirkkohallitus ylläpitää listaa seurakunnista ja lippukunnista. Suomen Partiolaiset ilmoittaa kirkkohallitukselle uusien ja muuttuneiden lippukuntien tiedot. Voit auttaa meitä tässä merkitsemällä Kuksaan lippukuntasi taustayhteisöksi ”Seurakunta ev lut”. Kiitos!

Usean seurakunnan yhdessä järjestämien tapahtumien tilastoinnista seurakunnat sopivat keskenään kuitenkin siten, että yksi tapahtuma tulee tilastoiduksi vain kerran.

Kirkkohallitus on merkinnyt lippukunnan taustayhdistykseksi vain yhden seurakunnan. Kuksan tapahtumissa 'näytetään tilastoissa' -valintaruutua käytetään vain ko. seurakuntaan kohdistuvissa tapahtumissa, muut tapahtumat tilastoidaan seurakuntien omien tilastolomakkeiden kautta. Jos ikäkausiryhmiä haluaa jyvittää eri seurakuntien kesken, tulee sekin tehdä seurakuntien omien tilastolomakkeiden kautta. 

Voi selvittää lippukunnan taustayhdistykseksi merkityn seurakunnan ottamalla yhteyttä palvelu@partio.fi.

Suomen ev.-lut. kirkko ja Suomen Partiolaiset ylläpitävät ja kehittävät toimintatapoja ja järjestelmiä, joilla varmistetaan seurakuntien yhteydessä toimivien lippukuntien toimintatilastojen siirtyminen kirkon tilastoihin.  (Suomen ev.lut. kirkon ja Suomen Partiolaisten yhteistyösopimus 2021)

Aiemmin lippukunnat ja seurakunnat ovat täyttäneet tilastotiedot kirkon tilastointilomakkeelle. Tilastolomakkeiden täytön sijaan samat tiedot siirtyvät helposti Kuksasta kirkkohallitukselle.

Tietojen automaattisesta tilastoinnista on monia hyötyjä:

 • Partiolaisten ja kirkon työntekijöiden tarvitsee tilastoida toiminta vain kertaalleen. Käsin tehtävään työhön käytetty aika säästyy.
 • Partion toimintatilastot ovat kirkon tilastoissa kirkon tilastoinnin edellyttämällä aikataululla.
 • Tilastoitava tieto on oikeellista.
 • Tiedon luovutukseen on lupa.
 • Tietodon luovutuksen suunniteltu prosessi vähentää inhimillisiä virheitä tiedon käsittelyssä.
 • Kirkolle luovutettavaa tilastotietoa voidaan käyttää mahdollisiin muihinkin tarkoitukseen avoimen rajapinnan kautta.

Partiontoiminta tilastoidaan seurakunnan tilastoon, jos seurakunta toimii taustayhteisönä tai avustaa partiotoimintaa taloudellisesti. Kirkkohallituksen tilastoihin välittyvät ainoastaan ev.lut. seurakuntataustaisten lippukuntien tiedot.