Tapahtumatilasto JSON

Rajapinnan kuvaus

Rajapinnassa listataan tilastotiedot tapahtumista, jotka täyttävät ehdot

  • Tapahtuman ”Näytetään tilastoissa” -valintaruutu on valittu Kuksassa
  • Tapahtuma on päättynyt
  • Tapahtumaa ei ole peruttu/poistettu
  • Tapahtumassa on vähintään yksi osallistuja

Kutsu

https://sp-tapahtumatilasto.kehatieto.fi/Toimintatilastointi

Rajapintakutsu palauttaa JSON-dokumentin.

Tietokentät

Seuraavat kentät ovat kaikissa olioissa

Key  Type  Unique  Mandatory  Description Example Value 
id Int Yes Yes Id 1
nimi String No Yes Tapahtuman nimi ”Sudenpentujen ja seikkailijoiden päiväpurjehdus”
tyyppiId Int No Yes Tapahtuman tyyppin id 32
jarjestajaId Int No Yes Tapahtuman järjestävän tahon id tai tapahtuman laskuttajatahon id, jos tapahtumalla useita järjestäjiä 9999401
alkupvm Datetime No Yes Alkaa (pvm)
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Vain päivämäärä validi, aika attribuutissa alkupvmKello
”2021-06-15T00:00:00”
alkupvmKello String No No Alkaa (klo) ”aamulla”
loppupvm Datetime No Yes Loppuu (pvm)
YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Vain päivämäärä validi, aika attribuutissa loppupvmKello
”2021-06-15T00:00:00”
loppupvmKello String No No Loppuu (klo) ”viim. klo 15”
osallistujat Int No Yes Osallistujien lukumäärä* 17
ika0003 Boolean No Yes Osallistujan ikä 0-3 vuotta* false
ika0406 Boolean No Yes Osallistujan ikä 4-6 vuotta* false
ika0709 Boolean No Yes Osallistujan ikä 7-9 vuotta* true
ika1011 Boolean No Yes Osallistujan ikä 10-11 vuotta* true
ika1214 Boolean No Yes Osallistujan ikä 12-14 vuotta* false
ika1517 Boolean No Yes Osallistujan ikä 15-17 vuotta* false
ika1822 Boolean No Yes Osallistujan ikä 18-22 vuotta* false
ika2328 Boolean No Yes Osallistujan ikä 23-28 vuotta* false
ika2964 Boolean No Yes Osallistujan ikä 29-64 vuotta* false
ika6574 Boolean No Yes Osallistujan ikä 65-74 vuotta* false
ika75 Boolean No Yes Osallistujan ikä 75- vuotta* false
ikaVirhe Boolean No Yes Osallistujan ikä puuttuu tai on virheellinen* false
jarjestajat Int No Yes Osallistujien lukumäärä* 3
peruneet Int No Yes Osallistujien lukumäärä* 0
muutHenkilot Int No Yes Tapahtumaan osallistuvien muiden henkilöiden lkm -5
ikakaudet array of multiple strings No No Luettelo tapahtuman ikäkausien id:sta ”4,5,10”

* katso osallistujatyypit

Osallistujatyypit

Rajapinnan avainten osallistujat, jarjastajat ja peruneet arvoihin lasketaan tapahtuman osallistujien lukumäärät jyvitettynä Kuksan osallistujatyypin mukaan.

Rajapinnan avainten ikaXXXX arvot määräytyvät osallistujien iän mukaan tapahtuman alkaessa.

Attribuutti rajapinnassa Vaikuttaa atribuuttiin ikaXXXX Kuksassa [OTYId] Osallistujatyyppi
Kuksassa
[OTYOsallistujatyyppi}
Deltagartyp
Kuksassa
[OTYOsallistujatyyppiSE]
osallistujat 1 1 Osallistuja Deltagare
jarjestajat 0 2 Kouluttaja Föreläsare
peruneet 0 3 Perunut Avbokad
peruneet 0 4 Varasijalla Reservplats
jarjestajat 0 5 VIP VIP
osallistujat 1 6 Korvaava henkilö Ersättande person
jarjestajat 0 7 Staabi Stab
jarjestajat 0 8 Muonittaja Matansvarig
jarjestajat 0 9 Johtaja Chef
jarjestajat 0 10 Lääkintä NULL

Lähde: Kuksan taulu: [hlp_Osallistujatyyppi], SP tiedonhallinta

Tapahtuman tyypit

tyyppiId,
Kuksassa  [TITYId]
Tapahtuman tyyppi
Kuksassa [TITYTyyppi]
Typ av evenemang
Kuksassa [TITYTyyppiSE]
1 Ohjelmatoiminta – Koulutus Programverksamhet – Ubildning
2 Leiri (väh. 3 yötä) Läger (minst 3 nätter)
3 Retki (1-2 yötä) Utfärd (1-2 nätter)
5 Ohjelmatoiminta – Kilpailut Programverksamhet – Tävlingar
6 Vuosikokous (Syys- tai kevätkokous) Årsmöte (höst- eller vårmöte)
7 Juhla Fest
8 Talkootapahtuma Talkoevenemang
9 Ohjelmatapahtuma (ei käytössä) Programevenemang (ej i bruk)
11 Kokous (ei vuosikokous) Möte (ej årsmöte)
12 Ohjelmatoiminta – Monimuotokoulutus Programverksamhet – Flerformsutbildning
13 Ohjelmatoiminta – Tapahtumat Programverksamhet – Evenemang
14 Koulutustoiminta Utbildningsverksamhet
15 Muu koulutus (ei johtaja- tai ohjelmakoulutus) Annan utbildning (ej ledarskaps- eller programutbildning)
16 Muu luottistapahtuma Annat evenemang för förtroendevalda
17 Muu tapahtuma Övrigt evenemang
18 Partioparaati Scoutparad
19 Päiväretki Dagsutfärd
20 Seminaari Seminarium
21 Taitokoulutus (ei käytössä) Färdighetsutbildning (ej i bruk)
22 Vaellus (väh. 3 yötä) Vandring (minst 3 nätter)
27 SP:n Kolmiapila – Gilwell koulutus FS:s Treklöver Gilwell -utbildning
28 Sääntömääräinen kokous Stadgeenligt möte
30 Kolmiapila – Gilwell koulutus Treklöver Gilwell utbildning
31 Yhteistyökumppanit NULL
32 Purjehdus Segling

Lähde: Kuksan taulu: [hlp_TilaisuudenTyyppi]

Ikäkaudet

ikakaudet,
Kuksassa
[IKAIkakausiId]
Ikäkausi
Kuksassa [IKANimi]
Åldersgrupp
Kuksassa [IKANimiSE]
4 Sudenpennut (7–9-v) Vargungar (7-9 år)
5 Seikkailijat (10–11-v) Äventyrsscouter (10-11 år)
6 Tarpojat (12–14-v) Spejarscouter (12-14 år)
7 Samoajat (15–17-v) Explorerscouter (15-17 år)
8 Vaeltajat (18–22-v) Roverscouter (18-22 år)
9 Aikuiset Äldre ledare
10 Perhepartio Patrull familj

Lähde: Kuksan taulu [hlp_Ikakausi]

Muutoshistoria

Dokumentti

Versio Päiväys Tekijä Muutoshistoria
v0.1 14.06.2021 Aapo Kiilunen