Ekokompassi-sertifikaatti

Partioasemalle ja sen käyttäjille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti toimitiloissa tehdyn ympäristötyön johdosta. Sertifikaatti myönnettiin auditoinnin jälkeen keväällä 2021. Se sisältää 10 kriteeriä, joihin kuuluu muun muassa ympäristövaikutusten arviointi, oman ympäristöohjelman ja jätehuoltosuunnitelman laatiminen sekä henkilöstön kouluttaminen aiheeseen liittyen.

Ympäristötyössä huomiota on kiinnitetty mm. ruokahävikkiin ja jätteiden lajitteluun, työmatkailuun ja liikkumiseen sekä hankintoihin ja yleisiin ohjeistuksiin. Ympäristötekoihin on kannustettu viestinnän avulla ja järjestämällä mm. erilaisia kilometrikisoja. Yksi kuluneen toimintakauden suurista askelista kohti hiilineutraalia ja ympäristöystävällistä Partioasemaa oli maalämpöön siirtyminen, jonka seurauksena Partioasema lämpenee täysin hiilineutraalisti.

Ympäristölupauksemme

Partiolaisen ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Osana maailmanlaajuista partioliikettä olemme Partioaseman työyhteisönä rakentamassa Päivän hyvillä töillä parempaa maailmaa vapaaehtoistemme rinnalla. Kestävän kehityksen polulla myös toimistotyössä voimme tehdä ja vaikuttaa. Yksittäisistä arjen valinnoista työ- ja kokouspöytien ääressä kasvaa monta ja pienistä teoista syntyy yhdessä suurta. Elävässä ja aktiivisessa nuorisojärjestössä esimerkillä on väliä!

Partioliikkeen perustajan, Robert Baden-Powellin sanoin: Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit.

Positiivisin esimerkein, viestinnän ja ohjaamisen keinoin sekä yhteisiä toimintamalleja edistämällä Partioaseman työntekijöinä haluamme:

 • vähentää syntyvän jätteen määrää.
  • Vähennämme erityisesti sekajätteen määrää edistämällä jätteiden lajittelua.
  • Karsimme ruokahävikin minimiin.
  • Löydämme kestävämpiä toimintamalleja liittyen uudelleen käyttöön, kiertotalouteen ja kierrätykseen.
 • kannustaa Partioaseman arjessa ja työyhteisössä monipuolisesti ympäristöä huomioiviin tekoihin ja toimintamalleihin.
  • Päivitämme työyhteisön ja Partioaseman ohjeistuksia ja toimintamalleja sekä viestimme niistä eri tavoin.
  • Innostamme jokaista edistämään omassa työssään ja toiminnassaan yhteisiä tavoitteita.
  • Tuomme joukkoon aktiivisesti uusia avauksia, pieniäkin tekoja, tapahtumia ja haasteita, jotta jokaisella on mahdollisuus osallistua.
 • kannustaa ympäristöystävällisempään työmatkailuun ja liikkumistapoihin.
  • Nostamme esiin vähäpäästöisiä vaihtoehtoja liikkumiseen.
  • Innostamme ja motivoimme kulkemaan lihasvoimin erilaisin kisailuin ja haastein.
  • Kehitämme Partioaseman fasiliteetteja tukemaan vähäpäästöisempiä kulkumuotoja.
 • tehdä hankintoja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti siltä osin kuin se toimessamme on mahdollista.
  • Suosimme eettisiä, ekologisia ja lähellä tuotettuja hankintoja.
  • Vähennämme kertakäyttöisiä hankintoja vaihtamalla ne kestäviin ja kierrätyskelpoisiin.
  • Hankintoja tehdessä tarkistamme, onko tuote vuokrattavissa tai saatavilla käytettynä.

Lisätietoa Ekokompassin sivuilta