Partioasemalle ja sen käyttäjille Ekokompassi-sertifikaatti

Partioaseman käyttäjät ovat saaneet tunnustusta toimitiloissa tehdystä ympäristötyöstä. Ekokompassi-sertifikaatti myönnettiin auditoinnin jälkeen keväällä 2021.

Ekokompassi-sertifikaatti sisältää 10 kriteeriä, joihin kuuluu muun muassa ympäristövaikutusten arviointi, oman ympäristöohjelman ja jätehuoltosuunnitelman laatiminen sekä henkilöstön kouluttaminen aiheeseen liittyen.

Toimenpiteitä neljällä eri osa-alueella

Partioaseman ympäristötyöryhmä tunnisti Ekokompassi-järjestelmän avulla toimenpiteitä sekä asetti tavoitteita siitä, miten Partioasemalla voitaisiin vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Toimenpiteitä tehtiin valittujen neljän osa-alueen saralla, jotka jaettiin ympäristöohjelmassa useampaan alatavoitteeseen. Yksi kuluneen toimintakauden suurista askelista kohti hiilineutraalia ja ympäristöystävällistä Partioasemaa oli maalämpöön siirtyminen.

1. Ruokahävikki ja jätteiden lajittelu

Tähän mennessä Partioasemalla on muun muassa onnistuttu vähentämään jätteiden määrää ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja kokoustarjoiluiden ja lounasruokailun osalta. Iltakokoustajille on luotu näkyvät toimintaohjeet jokaiseen kokoustilaan ja kahvitarjoilusta on tehty yhteinen, jolloin hävikkikahvin määrä on vähentynyt. Jääkaappeihin on lisätty nimetyt eväslokerot, ohjeistusta on parannettu ja eväiden osalta kannustettu päivämäärämerkintöihin.

2. Työmatkailu ja liikkuminen

Ympäristöystävällisempään työmatkailuun ja liikkumistapoihin on kannustettu pyöräilyn ja kävelyn kilometrikisojen avulla. Pyöräilymahdollisuuksia on parannettu myös lisäämällä pyörätelineiden määrää, parantamalla vaatesäilytystä sekä erilaisin pyöränhuoltovälinein.

3. Ekologiset hankinnat ja ohjeistus

Ekologisempiin hankintoihin on kiinnitetty huomiota muun muassa siirtymällä kokonaan kasvisruokailuun toimiston yhteisissä kokouksissa sekä tilaamalla kahvia ja teetä, jotka ovat sekä luomu- että Reilun kaupan tuotteita.

4. Ympäristötekoihin kannustaminen ja säännöllinen viestintä

Partioaseman eri käyttäjäryhmille on laadittu ohjeistuksia ja viestitty säännöllisesti ja kannustaen kaikkiin osa-alueisiin liittyen. Toimihenkilöille on muun muassa pidetty visailuja eri ympäristöaiheisiin, kuten Partioaseman kierrätykseen liittyen.

Partioaseman kevätjuhlat 2019
Partioasemalla vietettiin Kevätjuhlia 2019. Kuva: Susanna Mikander

Ympäristötyö jatkuu tulevina vuosina

Ekokompassissa tavoitellaan ympäristötyön jatkuvuutta, joten tavoitteita on asetettu jo seuraavia vuosia ajatellen. Tarkoituksena on luoda ympäristötyöhön liittyviä perinteitä, kuten kierrätyspäiviä ja muita käytänteitä, jotka vähentävät syntyvän jätteen ja toisaalta myös hankintojen määrää tai luovat ekologisempia menettelytapoja.

Partioasema sijaitsee Helsingin Töölössä. Sitä käyttää vuosittain noin 25 000 partiolaista kokouksiin ja muihin tapaamisiin. Kävijämäärillä mitattuna Partioasema on yksi Helsingin ja koko Suomen suosituimmista nuorisotiloista. Lisäksi Partioasemalla työskentelee yhteensä 50–60 työntekijää. He ovat Suomen Partiolaisten ja suomen- ja ruotsinkielisten jäsenjärjestöjen palkkalistoilla.

Partioasemalla tehtävä ympäristötyö on osa partion tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

Lue lisää ympäristötyöstä täällä.