Partiolaiset haluavat toimia esimerkkinä ilmasto- ja vastuullisuusasioissa. Pienistä teoista syntyy suuri vaikutus, kun tekoja on paljon – ja partiossa on yli 60 000 tekijää! Vuonna 2020 otimme askeleita kohti hiilineutraalia partiota esimerkiksi näillä teoilla:

Partioaseman energiaremontti

Partiolaisten päätoimitalon Partioaseman remontti alkoi toukokuussa 2020 ja valmistui vuodenvaihteessa. Nyt partioaseman lämmitys tuotetaan hiilineutraalisti. Aloitimme Partioasemalla myös Ekokompassi-
ympäristöjärjestelmän käyttöönoton.

Partioasema
Partioasema Helsingin Töölössä. (kuva: LeaseGreen)

Ilmastoteot ja vastuullisuus uudessa strategiassa

Vastuullisuus ja kestävä kehitys olivat vahvasti mukana strategiatyössä ja ne näkyvät entistä pontevammin vuosille 2021-2026 laaditussa strategiassamme.

Juhlavuonna tekoja ympäristön hyväksi

110-vuotias partio teemoitti juhlavuotensa kestävien tekojen ympärille.

Kasvamme vastuullisuuteen

Partiokasvatus ja -ohjelma tukevat jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa. Vuonna 2020 uudistimme mm. 15-17-vuotiaiden partiolaisten kestävää kehitystä tukevat aktiviteetit. Toteuttamalla partio-ohjelmaa lapsi ja nuori oppii paljon ympäristön ja kestävän kehityksen teemoista.

Hiilineutraali partio 2030 -tavoite ja -suunnitelma

Teimme suuntaviivat hiilineutraalin partion rakentamiseksi tuleville vuosille. Työtä ohjaa tiekartta, jonka
laatimisprosessissa apuna oli asiantuntijoita esimerkiksi eri yliopistoista ja Suomen Ympäristökeskuksesta.

Kuva: Salla Varpula

Vastuullisuusseminaari

Ensimmäinen vastuullisuusseminaari kokosi yhteen kymmeniä partiojohtajia ympäri Suomen keskustelemaan ilmasto-, vastuullisuus ja ympäristöteemoista.

Tapahtumaohje partiotapahtumien vastuullisempaan tekemiseen

Tapahtumilla, pienillä ja suurilla, on tärkeä merkitys hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Uusi ohjeistuksemme
auttaa tekemään partiotapahtumista entistä vastuullisempia.

Yhteistyössä pandan ja muumien kanssa

Teimme aktiivista yhteistyötä Maailman luonnonsäätiön WWF:n kanssa ympäristökasvatuksen osalta. Jo yli 8800 partiolaista on tehnyt Panda-merkin, joka kannustaa partiolaisia havainnoimaan ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Vuonna 2020 partio aloitti yhteistyön myös John Nurmisen säätiön ja Moomin Charactersin Meidän meri -kampanjan kanssa. Kampanjan avulla levitetään tietoa Itämeren tilasta ja keinoista sen suojelemiseksi. Jo 6000 partiolaista on saanut aktiviteetteihin osallistumalla partiolaisten Meidänmeri-kampanjamerkin.

Kuva: Moomin Characters ™

Juttu on julkaistu alunperin Partiovuosi 2020 -kirjassa.