Henkilötietojen käsittely

Partioharrastus ja -toiminta edellyttävät usein henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi silloin, kun partiolippukunnan hallitus hyväksyy uudet jäsenet tai se järjestää tapahtuman. Henkilötiedoilla tarkoitetaan asioita, joilla henkilöä kuvataan ja joilla hänet voidaan tunnistaa, epäsuorastikin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja valokuva.

Jokaisen henkilötietoja käsittelevän partiolaisen tulee tunnistaa oikeutensa ja velvollisuutensa. Yhteinen tavoitteemme on, että henkilötietoja käsitellään partiossa esimerkillisesti, laillisesti ja luotettavasti.

Vaikka tietosuoja-asetusta lähestytään viestinnässä usein sääntelyn tai rajoitusten näkökulmasta, se on ennen muuta mahdollisuus parantaa henkilötietojen käsittelyä partiossa ja johtaa toimintaa vastuullisesti. Tietosuojasta huolehtiminen on yhdistysten tehtävä samalla tavoin kuin esimerkiksi kirjanpitokin. Suomen Partiolaiset on huolehtinyt tietosuojasta ja -turvasta hyvin aiemminkin, mutta tietosuoja-asetus on vahvistanut osaamisen ja viestinnän merkitystä.

Tietosuoja-asetus (#GDPR)

Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta partiossa ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. Hyvin suunnitelluilla yhteisillä tietojärjestelmillä ja huolellisella henkilökohtaisella henkilötietojen käsittelyllä varmistamme sen, että partiolaisten henkilötietoja käytetään vastuullisesti.

Seuraa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla, kuten #GDPR #GDPRFI ja #tietosuoja. Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedotteet ja julkaisut sopivat erinomaisesti aiheesta enemmän kiinnostuneille.

Dokumentit ja ohjeet yhdessä paikassa

Kokoamme partion toimintatavat, dokumentit ja ohjeet yhteen näille sivuille. Kerromme, mitä tietosuoja-asetus tarkoittaa niin yleisesti kuin partiossakin. Annamme käytännönläheisiä esimerkkejä tietosuojasta huolehtimiseksi partioarjessa.

Katso myös partiolippukunnille tarkoitetut tietosuojaohjeet.

Dokument och ansvaringar finns det också på svenska: scout.fi/dataskydd.

Vastaamme sekä partiolippukuntien että partiolaisten ja heidän huoltajiensa kysymyksiin. Vastuu henkilötietojen huolellisesta käsittelystä on jokaisella partiolaisella ja partioyhdistyksellä.

Suomen Partiolaisten tehtävät

Vastaamme partion tietojärjestelmien, kuten Kuksan teknisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä, esimerkiksi sopimuksista ja tietoturvasta. Yksi näistä työvälineistä on Kuksan käyttösitoumus. Teemme Kuksaan joukon päivityksiä toukokuussa. Seuraamme ja kehitämme tietosuojaa partiossa sisäisin dokumentein (Seloste käsittelytoimista, Suomen Partiolaisten henkilötiedot ja tietojärjestelmät). Arvioimme toimintaamme myöhemmin tehtävällä tietotilinpäätöksellä. Otamme tietosuoja-asetuksen huomioon myös digikehityksessämme.

partio.fi/tietosuoja – viimeisimmät päivitykset

Ohje valokuvien käyttöön partiossa on lisätty Dokumentit ja ohjeet -välilehdelle (24.10.2018)

Kuksan käyttöehdot ja ohjeet alaikäisten kanssa käytävään käyttöehtoperehdytykseen on lisätty Dokumentit ja ohjeet -välilehdelle (24.10.2018) Lisätietoja kuvaamisesta ja kuvien käytöstä myös www.partio.fi/kuvienkaytto.

Henkilötietojen käsittely partiossa -perehdytys 10/2018 on lisätty Dokumentit ja ohjeet -välilehdelle (7.10.2018).

Yläkuva: Anna Enbuske