Henkilötietojen käsittely

Partioharrastus ja partiotoiminnan järjestäminen edellyttävät usein henkilötietojen käsittelyä. Esimerkiksi partiolippukunnan hallitus käsittelee henkilötietoja hyväksyessään uudet jäsenet tai järjestäessään tapahtuman. Henkilötiedoilla tarkoitetaan asioita, joilla henkilöä kuvataan ja joilla hänet voidaan tunnistaa, epäsuorastikin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja valokuva.

Tavoitteemme on käsitellä jokaisen henkilötietoja partiossa laillisesti ja luotettavasti – luottamuksen arvoisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen. Tiedonhallinta ja siihen kuuluva huolellinen henkilötietojen käsittely on jokaisen vastuu.

Vaikka tietosuojaa lähestytään viestinnässä usein sääntelyn tai rajoitusten näkökulmasta, meille se tarkoittaa toiminnan vastuullista johtamista ja järjestämistä. Datan ja analytiikan merkitys kasvaa yhteiskunnassa. Tietosuoja liittyy partiotoiminnan ja -kasvatuksen lisäksi muun muassa

  • lasten ja nuorten digitaaliseen turvallisuuteen ja hyvinvointiin eli digitaalisen median ja teknologian hyödyntämiseen,
  • partion uusien digitaalisten ratkaisujen suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä esimerkiksi
  • henkilöstötyöhön ja työsuhdeasioihin.

Suomen Partiolaiset on huolehtinut tietosuojasta ja -turvasta aina, mutta henkilötietojen käsittelyn sääntely on vahvistanut tietosuojaosaamisen ja -viestinnän merkitystä.

Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki

Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation eli GDPR) ja kansallisen tietosuojalain eli sääntelyn tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta partiossa ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä.

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteilla, kuten GDPR, GDPRFI ja tietosuoja. Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedotteet ja julkaisut sopivat erinomaisesti aiheesta enemmän kiinnostuneille.

Partion dokumentit ja ohjeet ovat yhdessä paikassa

Kokoamme partion toimintatavat, dokumentit ja ohjeet yhteen näille tietosuojasivuille. Kerromme, mitä tietosuoja-asetus tarkoittaa niin yleisesti kuin partiossakin. Annamme käytännönläheisiä esimerkkejä tietosuojasta huolehtimiseksi partioarjessa.

Dokument och ansvaringar finns det också på svenska: scout.fi/dataskydd.

Vastaamme sekä partiolippukuntien että partiolaisten ja heidän huoltajiensa kysymyksiin. Vastuu henkilötietojen huolellisesta käsittelystä on jokaisella partiolaisella ja partiojärjestöllä, kuten partiolippukunnalla.

Suomen Partiolaisten tehtävät

Vastaamme partion digitaalisten ratkaisujen suunnittelusta ja kehityksestä. Huolehdimme myös olemassa olevien digitaalisten ratkaisujemme hallinnollisista ja teknisistä asioista, kuten sopimuksista ja tietoturvasta. Tietosuoja ja -turva kuuluvat myös digitaalisen kehittämisen periaatteisiimme partiossa.

HR - henkilötietojen käsittely partiossa -perehdytysmateriaali on lisätty (22.5.2019).

Partion tietosuojaselosteet on päivitetty (17.5.2019).

Tietosuoja-sivuston nettisivutekstit on tarkistettu ja päivitetty (14.5.2019).

Suoramarkkinoinnissa käsiteltävien henkilötietojen tietosuojaseloste päivitetty Dokumentteihin ja ohjeisiin (31.3.2019).

Yläkuva: Anna Enbuske