Jäsenkokous

Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään joka toinen vuosi. Jäsenkokouksessa päätetään muun muassa Suomen Partiolaisten strategiasta ja sääntömuutoksista. Jäsenkokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja ja jäsenet ja varajäsenet.

Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa on 120 äänivaltaista edustajaa. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Varsinaisten jäsenten edustaja- ja äänimäärät perustuvat Suomen Partiolaisten sääntöihin. Suomen Partiolaisten varsinaisia jäseniä ovat alueelliset partiopiirit ja valtakunnallista ruotsinkielistä partiotoimintaa järjestävä Finlands Svenska Scouter rf.

Ylimääräinen jäsenkokous järjestetään tarvittaessa esimerkiksi partioneuvoston täydentämiseksi kesken kaksivuotisen kauden.

XVII Jäsenkokous

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n seitsemästoista varsinainen jäsenkokous järjestetään Helsingissä 12.11.-13.11.2022.

Paikka: Ravintola Töölö, Runeberginkatu 14–16, 00100 Helsinki

Majoitus: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ilmoittautuminen: Jäsenkokousdelegaatioiden jäsenet ja muut kokoukseen osallistuvat ilmoittautuvat jäsenkokoukseen henkilökohtaisesti Kuksassa 3.10.-26.10.2022.

Perehdytys: Jäsenkokousdelegaatioille järjestetään yhteinen perehdytys Teamsissa ennen jäsenkokousta.

Varsinaisessa jäsenkokouksessa käsitellään Suomen Partiolaisten sääntöjen 11 § määräämät asiat.

Suomen Partiolaisten hallitus päättää varsinaisen jäsenkokouksen koolle kutsumisesta kokouksessaan SPH XII/2022, joka järjestetään 19.10.2022.

Jäsenkokouskutsu, esityslista ja sen liitteet lähetetään A- ja B-jäsenille sähköisesti 20.10.2022. Kaikki
kokousdokumentit julkaistaan samanaikaisesti tällä sivulla.

Jäsenkokousdokumentit on julkaisun jälkeen luettavissa myös Jemma-intranetissä > Toiminnanalat > Järjestön johto > Suomen Partiolaisten jäsenkokous.

Jäsenkokouksessa käydään partiovaalit, kun jäsenkokous valitsee Suomen Partiolaisten hallituksen
puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajat ja partioneuvoston puheenjohtajan vuosiksi 2023–2024.

Suomen Partiolaisten hallituksen jäsenten vaalit käydään partioneuvoston syyskokouksessa 26.11-27.11.2022. Tiedossa olevilla ehdokkailla on mahdollisuus esittäytyä varsinaisessa jäsenkokouksessa.

Partiovaaliviestinnästä vastaa Suomen Partiolaisten vaalitoimikunta. Vaalitoimikunta päivittää lisätietoja partiovaaleista ja vaaleihin liittyvistä tilaisuuksista partion verkkosivuille, osoitteeseen www.partio.fi/vaalit. Vaalitoimikunnan tavoittaa osoitteesta vaalit@partio.fi.

Äänimäärät

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallitus on kokouksessaan SPH X/2022 (21.8.2022) vahvistanut varsinaisten jäsenten äänet järjestön sääntömääräisissä kokouksissa ja partioneuvostoon valittavien jäsenten määrän jäsenyhdistyksittäin ja sääntöjensä perusteella.

Sääntömääräisten kokousten äänet ja partioneuvoston jäsenmäärä perustuvat jäsenrekisterissä kirjattuina olevien ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten määrään 31.7.2022 jäsenyhdistyksittäin. Jäsenmäärässä on otettu huomioon jäsenmaksuvapautuksen saaneet jäsenet. Suomen Partiolaisten jäsentilastot on julkaistu osoitteessa www.partio.fi/tietoa. (Jemma-intranet ja Microsoft Power BI).

Hallituksen päätös korvaa aiemmat varsinaisten jäsenten sääntömääräisten kokousten ääniä ja jäsenmäärää partioneuvostossa koskevat päätökset. Hallitus teki päätöksen edelliskerran 15.8.2021.

Äänimäärät löytyvät täältä: Jemma > Järjestön johto > Suomen Partiolaisten jäsenkokous > Pöytäkirjat 2022 > Varsinainen jäsenkokous 12.11.-13.11.2022.

Varsinaiset jäsenet valitsevat jäsenkokoukseen äänimääränsä vastaavan määrän edustajia ja riittävästi varaedustajia.

Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen; varsinaisen edustajan ollessa estynyt A-jäsentä edustaa nimetty ja valtakirjaan kirjattu varaedustaja. Hallitus vahvistaa äänimäärät elokuussa 2022, ja ne ovat jäsenkokouksen esityslistan liitteenä.

B-jäsenet valtuuttavat kukin yhden edustajan ja mahdollisen varaedustajan, joilla samoin kuin C-jäsenillä, on jäsenkokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Jäsenkokousperehdytykset

Vuonna 2022 perehdymme jäsenkokoukseen yhdessä! Tavoitteena on keventää jäsenkokousdelegaatioiden valmistautumista, ja tarjota kaikille jäsenkokoukseen osallistuville samat perustiedot kokouksen kulusta, sisällöstä, käytännön järjestelyistä ja menettelytavoista.

Jäsenkokousdelegaatioiden puheenjohtajille järjestetään yksi oma perehdytys:

  • Puheenjohtajien perehdytys: 27.10. klo 18.00–19.30

Delegaatioiden puheenjohtajien perehdytys järjestetään Teamsissa (linkki julkaistaan myöhemmin). Perehdytystä ei tallenneta.

Kaikille jäsenkokoukseen osallistuville järjestetään kaksi yhteistä perehdytystä:

  • Intro jäsenkokoukseen: 18.10. klo 18.00–19.30
  • Jäsenkokouksen sisältö: 31.10. klo 18.00–19.30

Yhteiset perehdytykset järjestetään Teamsissa, ja ne tallennetaan (linkki julkaistaan myöhemmin). Jos et siis pääse osallistumaan perehdytykseen, voit katsoa tallenteen myöhemmin.

Suomen Partiolaisten vaalit ja vaalitentit

Ehdokasasettelu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseneksi ja partioneuvoston puheenjohtajaksi on avattu.

Partioneuvoston nimittämän vaalitoimikunnan tehtävänä on etsiä sekä asettaa ehdolle vaalien ehdokkaat. Vaalitoimikunta myös koordinoi vaalitentit yhdessä Suomen Partiolaisten varsinaisten jäsenten kanssa sekä vastaa vaaleista tiedottamisesta. Lisätietoa vaaleista, vaalitenteistä ja ehdokkaista löydät täältä: www.partio.fi/vaalit.

Jäsenkokous on turvallinen tapahtuma

Jäsenkokous on turvallinen ja syrjinnästä vapaa tapahtuma. Jäsenkokouksessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, jotka julkaistaan muun kokousmateriaalin mukana. Jäsenkokouksessa toimii kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joiden yhteystiedot julkaistaan myös muun kokousmateriaalin mukana.

Kantoliput

A-jäsenet tuovat jäsenkokoukseen organisaationsa kantolipun, joka annetaan ilmoittauduttaessa kokoussihteeristölle.

Microsoft Office Teams

Kokoustyöskentelyssä käytetään Microsoft Office Teams -sovellusta. Tähän annetaan erilliset ohjeet ja varmistetaan, että kaikilla delegaatioiden jäsenillä on tunnus ja mahdollisuus käyttää Teamsiä jäsenkokouksen ajan. Teams helpottaa asioiden seuraamista jäsenkokouksessa, muutosesitysten hallintaa ja dokumenttien saavutettavuutta.

Lisätietoja jäsenkokouksesta

Lisätietoja jäsenkokouksesta antaa

Venla Monter
Hallinto- ja HR-päällikkö

045 1050608
venla.monter(at)partio.fi

Edellisten jäsenkokousten päätökset

Ohessa on jäsenkokousten pöytäkirjat. Jäsenkokousdokumentit on luettavissa partion vapaaehtoisten yhteisessä Jemma-intranetissä, jonka käyttö edellyttää voimassa olevaa Office 365 -käyttäjätunnusta.

Vuosi 2022

Ylimääräisen jäsenkokouksen pöytäkirja 9.4.2022

Vuosi 2020

Varsinaisen jäsenkokouksen pöytäkirja 14.-15.11.2020

Vuosi 2019

Ylimääräisen jäsenkokouksen pöytäkirja 23.11.2019

Ylimääräisen jäsenkokouksen pöytäkirja 22.9.2019

Vuosi 2018

Varsinaisen jäsenkokouksen pöytäkirja 17.-18.11.2018