Jäsenkokous

Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään joka toinen vuosi. Jäsenkokouksessa päätetään muun muassa Suomen Partiolaisten strategiasta ja sääntömuutoksesta. Jäsenkokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja ja jäsenet ja varajäsenet.

Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa on 116 äänivaltaista edustajaa. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Varsinaisten jäsenten edustaja- ja äänimäärät perustuvat Suomen Partiolaisten sääntöihin. Suomen Partiolaisten varsinaisia jäseniä ovat alueelliset partiopiirit ja valtakunnallista ruotsinkielistä partiotoimintaa järjestävä Finlands Svenska Scouter rf.

Ylimääräinen jäsenkokous järjestetään tarvittaessa esimerkiksi partioneuvoston täydentämiseksi kesken kaksivuotisen kauden.

Kuudestoista varsinainen jäsenkokous (14.-15.11.2020)

Suomen Partiolaisten seuraava varsinainen jäsenkokous järjestetään marraskuussa 2020 etäkokouksena COVID19-pandemian vuoksi. Etäkokouksen järjestäminen perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista COVID-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Aika: 14.-15.11.2020 

Paikka: Kullager-kokoustila, Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo |  Etäkokous 

Striimi: Jäsenkokous striimataan. Ohjeet päivitetään lähempänä tapahtumaa.

Suomen Partiolaisten hallitus SPH XV/2020 (15.10.2020) päätti 16. varsinaisen jäsenkokouksen koolle kutsumisesta. Jäsenkokous järjestetään Espoon Hanasaaressa, mutta hallitus suosittelee voimakkaasti, että kaikki henkilöt osallistuvat jäsenkokoukseen etänä COVID19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Hallitus on tehnyt esityksen jäsenkokouksen menettelytavoiksi, mitä täydennetään etäosallistumisohjein, jotka päivitetään myös tälle sivulle.

Kaikkien kokousosallistujien tulee ilmoittautua etukäteen Kuksassa 4.11.2020 mennessä, jotta etäkokous ja etäkokouskokemus voidaan suunnitella mahdollisimman hyvin etukäteen. Jäsenkokouksen kaikille avoin striimilinkki julkaistaan erikseen.

Suomen Partiolaisten jäsenkokous päättää kahden vuoden toiminta- ja strategiakauden 2019-2020 sekä hyvän yhteistyön partion johtamiseksi ja kehittämiseksi. Seuraavassa jäsenkokouksessa päätetään esimerkiksi partion peruskirjan uudistamisesta ja partion strategiasta 2021-2026 sekä käsitellään sääntömuutos. Jäsenkokouksessa käydään myös vaalit.

Ohessa on esityslista liitteineen.

Jäsenkokouksen esityslista

Liite 2 § Varsinaisten jäsenten äänet ja äänimäärät hallinnon kokouksissa

Liite 3 § Suomen Partiolaisten jäsenkokouskutsu

Liite 5 § 2 Pöytäkirjanote ja ponsi (4 § 14)

Liite 5 § 3 Hallituksen ponsivastaus

Liite 6 § 1 Suomen Partiolaisten sääntömuutos

Liite 6 § 2 Sääntömuutoksen esittely

Liite 6 § 3 Partioneuvoston lausunto jäsenkokoukselle sääntömuutoksesta

Liite 6 § 4 Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös

Liite 6 § 5 Ennakkotarkastetut säännöt

Liite 7 § 1 Pöytäkirjanote ja ponsi (11 §)

Liite 7 § 3 Kohti peruskirjaa -raportti

Liite 7 § 4 Partion peruskirja (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

Liite 7 § 5 Partioneuvoston lausunto peruskirjaluonnoksesta ja -prosessista

Liite 7 § 6 Partioneuvoston lausunto peruskirjasta

Liite 7 § 7 WAGGGS hyväksymiskirje peruskirjasta

Liite 7 § 8 WOSM hyväksymiskirje peruskirjasta

Liite 7 § 9 Hallituksen ponsivastaus

Liite 8 § 2 Partion strategia 2021-2026

Liite 8 § 3 Partioneuvoston lausunto jäsenkokoukselle strategiasta

Liite 9 § 1 Partioneuvoston lausunto jäsenkokoukselle Hiilineutraali partio 2030 -tavoitteesta

Ohessa on materiaalit jäsenkokousdelegaatioille.

A-jäsenvaltakirja

B-jäsenvaltakirja

Ehdokkaat partioneuvostoon

Jäsenkokouksen päätökset

Ohessa on jäsenkokousten pöytäkirjat. Kaikki dokumentit löytyvät Jemma-intranetistä, jonka käyttäminen vaatii Office 365 -käyttäjätunnuksen.

Vuosi 2020

Seuraava kokous on 14.-15.11.2020

Vuosi 2019

Ylimääräisen jäsenkokouksen pöytäkirja 23.11.2019

Ylimääräisen jäsenkokouksen pöytäkirja 22.9.2019

Vuosi 2018

Varsinaisen jäsenkokouksen pöytäkirja 17.-18.11.2018