Avoimet hankinnat

Partio-ohjelma.fi-uudistus

Partio-ohjelma.fi pitää sisällään suomalaisen partio-ohjelman. Sen ensisijaisia käyttäjiä ovat ryhmien johtajat sekä vanhimpien ikäkausien partiolaiset. Projektin tarkoituksena on uudistaa sivusto kokonaisuutena. Suomen Partiolaiset etsii partio-ohjelma.fi-sivuston uudistukselle teknistä toteuttajaa. Tarjouksia pyydetään 28.2.2021 mennessä.

Tarjouspyyntö: Partio-ohjelma.fi-uudistus

Liite: Käyttäjäkyselyn tulokset

Tutkimustiedon tuottaminen ja vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen

Tämä tarjouspyyntö liittyy erityisesti nuorisoalalla toimivien kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevaan tiedontuotantoon sekä vaikuttavuusarvioinnin kehittämiseen. Tarjouksen hyväksymisessä korostamme palveluntarjoajan edellytyksiä, osaamista ja aiempaa kokemusta Nuorisotyöstä Suomessa -selvityksen toteuttamisesta, Nuorisotilastot.fi -tietopalvelun kehittämisestä ja tietotuotantoon osallistumisesta, nuorisoalan vaikuttavuusverkoston koordinoinnista ja toiminnan kehittämisestä sekä Nuorisoalan vaikuttavuuden ideapankin kehittämisestä. Tarjouksia pyydetään 7.12.2020 mennessä.

Tarjouspyyntö: tutkimustiedon tuottaminen ja vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen

Lippukuntien verkkosivuratkaisu

Suunnittelemme lippukuntien verkkosivuratkaisun uudistamista. Hankintaa varten etsitään toimittajaa, joka annetun vaatimusmäärittelyn perusteella suunnittelee verkkosivukonseptin yhdessä asiakkaan kanssa ja sitten toteuttaa uudistuksen teknisesti. Toivomme toimittajalta myös valmiutta käyttökoulutukseen sekä sivuston jatkuvaan käyttötukeen ja ylläpitoon. Lippukunnille myös toteutetaan käyttöopas osana projektia.

Tarjousaika on päättynyt.

Osaamiskiekon ylläpito

Etsimme kumppania ylläpitämään Osaamiskiekko-verkkopalvelua. Osaamiskiekkoa käytetään havainnollistamaan järjestöjen tarjoamien koulutusten hyväksilukua ja muuta hyödyntämistä virallisen koulutusjärjestelmän tutkinnoissa. Hankinnan tavoitteena on sopia digitaalisen osaamiskiekon ylläpidosta ja tuesta, tietojen syöttämisestä osaamiskiekkoon (esim. Strapi) sekä pienkehitystyöstä.

Tarjousaika on päättynyt.

Office 365 -palvelut

Etsimme digitaalisen työn palvelukumppania tai -kumppaneita tuottamaan kanssamme partion Office 365 ja Azure -palvelut sekä ottamaan Dynamics CRM -palvelun käyttöön kumppanuustyömme ja varainhankintamme valtakunnallisena työvälineenä. Toimittaja voi antaa tarjouksen yhdestä tai useammasta palvelusta.

Tarjousaika on päättynyt.

Partiolaisten adventtikalenterin tuotanto

Etsimme kumppania Partiolaisten adventtikalenterin tuotantoon vuosille 2021-2023. Vuotuinen adventtikalenterin myyntikampanja on partiolaisten tärkein varainhankinnan kampanja, jonka tuotoilla rahoitetaan erittäin merkittävästi paikallista, alueellista ja valtakunnallista partiotoimintaa.

Tarjousaika on päättynyt.

Digitaalinen partiolaisaloite

Etsimme Ruby on Rails -ohjelmistokehyksen osaajaa kumppaniksi digitaalisen aloiteratkaisun kehittämiseen.  Digitaalinen partiolaisaloite on Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin avoimeen Petitions-alustaan pohjautuva ratkaisu, jonka avulla kerätään ja käsitellään partiolaisten tekemiä aloitteita. Tarjouksen liitteessä esitellään aloitteiden käsittelyprosessi.

Tarjousaika on päättynyt.

Partion kululaskujärjestelmän ylläpito ja jatkokehitys

Etsimme kumppania Partion kululaskujärjestelmän ylläpitoon ja jatkokehitykseen.  Järjestelmä perustuu Pythonin Django-ohjelmistokehyksellä toteutettuun verkkopalveluun.

Tarjousaika on päättynyt.