Avoimet hankinnat

Partion järjestelmäuudistus: Vaatimusmäärittelyt ja kilpailutusvaiheen tuki

Partion järjestelmäuudistus eli Paju-hanke on monivuotinen hanke, jonka tavoitteena on partion jäsenrekisterin ja siihen liittyvien toiminnallisuuksien uudistaminen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on käynnistetty konseptointi ja palvelumuotoilutyö sekä tekniset esiselvitykset. Nyt etsimme kumppania tukemaan meitä ensimmäisen vaiheen hankintojen vaatimusmäärittelyiden toteuttamisessa ja dokumentoinnissa sekä kilpailutusvaiheen läpiviennissä. 

Tarjousaika on päättynyt.

PartioID-kertakirjautumisjärjestlmän ylläpito ja kehitys

PartioID on palvelu partiolaisen tunnistamiseen verkossa. Palvelun avulla on mahdollista kirjautua sisään useampiin partion palveluihin käyttäen samaa tunnusta ja salasanaa tai ulkopuolista tunnistautumista Googlen tai Facebookin kautta. Partion eri palveluihin kirjautuu päivittäin yli tuhat partiolaistaja ja heidän huoltajaansa. PartioID on kriittinen järjestelmä ja sen ylläpito tulee olla korkealla palvelutasolla.

PartioID:n teknisenä ratkaisuna on SimpleSAMLphp.

Nykyinen palveluntarjoaja tulee tarjoamaan tarvittavaa apua palvelun siirrossa uudelle kumppanille.

Tarjousaika on päättynyt.

Tapahtumien hiilijalanjälkilaskuri

Partio on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi partiotapahtumille toteutetaan digitaalinen hiilijalanjälkilaskuri oman hiilijalanjäljen arvioimiseksi. Laskurin on tarkoitus kannustaa suunnittelemaan tapahtumat niin, että niiden järjestämisestä tulee mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja kompensoitavan summan voi helposti selvittää. 

Tarjousaika on päättynyt.

Johtajatulien äänentoisto- ja lavatekniikka

Johtajatulet on Hämeenlinnan Evolla 25.–27.8.2023  Suomen Partiolaisten järjestämä johtajuuden metsäseminaari. Suomen parhaimpien asiantuntijoiden kanssa ohjelman ytimen muodostavat työpajat, joissa johtamisen saloihin perehdytään kannon nokassa, saunan lauteilla, meloessa tai metsässä samoillessa. Vuonna 2023 järjestetään nykymuotoiset viidennet Johtajatulet.

Etsimme kumppania järjestämään tapahtumamme äänentoisto- ja lavatekniikan.

Tarjousaika on päättynyt.

Partiolaisten adventikalenterin tuotanto

Etsimme kumppania Partiolaisten adventtikalenterin tuotantoon vuosille 2024–2027.  Adventtikalenterin myyntikampanja on partiolaisten tärkein varainhankinnan kampanja, jonka tuotoilla rahoitetaan erittäin merkittävästi paikallista, alueellista ja valtakunnallista partiotoimintaa.

Tarjousaika on päättynyt.

Partion järjestelmäuudistuksen konseptointi ja palvelumuotoilu

Suomen Partiolaiset käynnistivät vuonna 2022 partion digitaalisten järjestelmien kokonaisuudistuksen, jonka tarkoituksena on vuosien 2022–2025 aikana tarkastella ja kehittää partion digitaalisia prosesseja, kehittää partion tietoarkkitehtuurin kokonaisuutta sekä uudistaa partion jäsenrekisterikokonaisuus.

Etsimme nyt kumppania toteuttamaan hankkeen teknisen konseptoinnin ja tiekartan uudistukselle sekä tukemaan prosessien päivittämistä palvelumuotoilun keinoin.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

Tarjousaika on päättynyt.

Osaamiskiekko verkkosovelluksen pienkehitys ja ylläpito

Hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut digitaalisen osaamiskiekko-verkkosovelluksen pienkehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Hankintasopimuksen tavoitteena on jatkaa hankintayksikölle kehitetyn digitaalisen osaamiskiekko-verkkosovelluksen ylläpitoa sekä toteuttaa sovellukseen uusia toiminnallisuuksia ja muuta pienkehittämistä.

Hankinnan perusteella muodostetaan yhden toimittajan puitejärjestely. Puitesopimuksen perusteella voidaan sen voimassaollessa antaa toimeksiantoja osaamiskiekko-verkkosovelluksen pienkehittämiseksi, minkä lisäksi puitesopimuksen perusteella voidaan tehdä toistaiseksi voimassa oleva ylläpitopalveluiden sopimus. Ylläpitopalveluja koskeva palvelusopimus voidaan solmia alkavaksi aikaisintaan siinä vaiheessa, kun nykyinen sopimus ylläpidosta päättyy.

Pienkehitykseen liittyvien toimeksiantojen kokonaisarvo voi olla enintään noin 150 000 euroa koko sopimuskaudelta.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

Osaamiskiekkoon voi tutustua osoitteessa www.osaamiskiekko.fi

Tarjousaika on päättynyt.

Partion monitoimilaitteiden päivitys

Suomen Partiolaiset etsii ratkaisukumppania toimittamaan Partioaseman ja Hämeen partiotoimiston monitoimilaitteet ja tulostusjärjestelmät. Hankinnan tavoitteena on päivittää partiotoimistojen monitoimilaitteet, sekä mahdollistaa yhdenmukaiset tietoturva-, tunnistautumis- ja raportointikäytännöt, sekä hyödyntää Office 365 -palvelua dokumentinhallinnassa.

Tarjousaika on päättynyt.

Partio-ohjelma.fi-uudistus

Partio-ohjelma.fi pitää sisällään suomalaisen partio-ohjelman. Sen ensisijaisia käyttäjiä ovat ryhmien johtajat sekä vanhimpien ikäkausien partiolaiset. Projektin tarkoituksena on uudistaa sivusto kokonaisuutena. Suomen Partiolaiset etsii partio-ohjelma.fi-sivuston uudistukselle teknistä toteuttajaa.

Tarjousaika on päättynyt.

Tutkimustiedon tuottaminen ja vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen

Tämä tarjouspyyntö liittyy erityisesti nuorisoalalla toimivien kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevaan tiedontuotantoon sekä vaikuttavuusarvioinnin kehittämiseen. Tarjouksen hyväksymisessä korostamme palveluntarjoajan edellytyksiä, osaamista ja aiempaa kokemusta Nuorisotyöstä Suomessa -selvityksen toteuttamisesta, Nuorisotilastot.fi -tietopalvelun kehittämisestä ja tietotuotantoon osallistumisesta, nuorisoalan vaikuttavuusverkoston koordinoinnista ja toiminnan kehittämisestä sekä Nuorisoalan vaikuttavuuden ideapankin kehittämisestä.

Tarjousaika on päättynyt.

Lippukuntien verkkosivuratkaisu

Suunnittelemme lippukuntien verkkosivuratkaisun uudistamista. Hankintaa varten etsitään toimittajaa, joka annetun vaatimusmäärittelyn perusteella suunnittelee verkkosivukonseptin yhdessä asiakkaan kanssa ja sitten toteuttaa uudistuksen teknisesti. Toivomme toimittajalta myös valmiutta käyttökoulutukseen sekä sivuston jatkuvaan käyttötukeen ja ylläpitoon. Lippukunnille myös toteutetaan käyttöopas osana projektia.

Tarjousaika on päättynyt.

Osaamiskiekon ylläpito

Etsimme kumppania ylläpitämään Osaamiskiekko-verkkopalvelua. Osaamiskiekkoa käytetään havainnollistamaan järjestöjen tarjoamien koulutusten hyväksilukua ja muuta hyödyntämistä virallisen koulutusjärjestelmän tutkinnoissa. Hankinnan tavoitteena on sopia digitaalisen osaamiskiekon ylläpidosta ja tuesta, tietojen syöttämisestä osaamiskiekkoon (esim. Strapi) sekä pienkehitystyöstä.

Tarjousaika on päättynyt.

Office 365 -palvelut

Etsimme digitaalisen työn palvelukumppania tai -kumppaneita tuottamaan kanssamme partion Office 365 ja Azure -palvelut sekä ottamaan Dynamics CRM -palvelun käyttöön kumppanuustyömme ja varainhankintamme valtakunnallisena työvälineenä. Toimittaja voi antaa tarjouksen yhdestä tai useammasta palvelusta.

Tarjousaika on päättynyt.

Partiolaisten adventtikalenterin tuotanto

Etsimme kumppania Partiolaisten adventtikalenterin tuotantoon vuosille 2021-2023. Vuotuinen adventtikalenterin myyntikampanja on partiolaisten tärkein varainhankinnan kampanja, jonka tuotoilla rahoitetaan erittäin merkittävästi paikallista, alueellista ja valtakunnallista partiotoimintaa.

Tarjousaika on päättynyt.

Digitaalinen partiolaisaloite

Etsimme Ruby on Rails -ohjelmistokehyksen osaajaa kumppaniksi digitaalisen aloiteratkaisun kehittämiseen.  Digitaalinen partiolaisaloite on Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin avoimeen Petitions-alustaan pohjautuva ratkaisu, jonka avulla kerätään ja käsitellään partiolaisten tekemiä aloitteita. Tarjouksen liitteessä esitellään aloitteiden käsittelyprosessi.

Tarjousaika on päättynyt.

Partion kululaskujärjestelmän ylläpito ja jatkokehitys

Etsimme kumppania Partion kululaskujärjestelmän ylläpitoon ja jatkokehitykseen.  Järjestelmä perustuu Pythonin Django-ohjelmistokehyksellä toteutettuun verkkopalveluun.

Tarjousaika on päättynyt.