Aikuisrekrytointikampanja tulee taas vuonna 2022

Aikuisrekrytointikampanja järjestetään jälleen vuonna 2022, joten tälle sivulle kannattaa palata takaisin myöhemmin!

HUOM: Tällä sivulla on edelleen nähtävillä ohjeet vuoden 2021 kampanjaan. Sisältö päivittyy alkuvuodesta 2022.


Partioviikolla 19.-25.4.2021 toteutetaan kampanja aikuisten rekrytoimiseksi mukaan partiotoimintaan. Viikolla järjestään erilaisia erityisesti aikuisille suunnattuja tempauksia ja tapahtumia ympäri Suomen. Tärkeimpänä tavoitteena on tietenkin aikuisten rekrytointi mukaan toimintaan. Lisäksi haluamme kohdata ihmisiä, luoda positiivista mielikuvaa sekä saada medianäkyvyyttä.

Haluamme innostaa aikuisia tutustumaan partioon ja osallistumaan tapahtumiin. Kampanjaviikkojen tapahtumat voivat olla lyhyitä muutaman tunnin tapahtumia tai yön yli kestäviä ja ne voidaan toteuttaa myös onlinetapahtumina. Kaikki lippukunnat voivat osallistua kampanjaan oman tapahtuman järjestämällä.

Voidaksemme ottaa partioon mukaan uusia lapsia ja nuoria, tarvitsemme toimintaan myös uusia aikuisia.

Yksi aikuinen mahdollistaa 10 lapsen partioharrastuksen. Tämän vuoksi järjestämme myös aikuisrekrykampanjan. Uusien aikuisten rekrytointi on tärkeää aina, mutta kampanjan yhteydessä lippukunnat saavat erityistä tukea rekrytointiin mm. materiaalien, ohjeiden sekä valtakunnallisen markkinoinnin muodossa. Siksi kannattaa tulla mukaan!

”Miten lippukuntamme voi olla mukana partioviikon aikuisrekrytoinnissa?”

Osallistuminen on helppoa! Toimikaa seuraavasti, niin olette mukana kampanjassa.

 • Järjestäkää oma kampanjatapahtuma sekä markkinoikaa sitä ohjeiden avulla. Jos koronatilanne mietityttää, varma tapa on suunnitella onlinetapahtuma!
 • Ottakaa käyttöön  aikuisrekrykampanjan tarkistuslista lippukunnalle.
 • Tapahtumassa ottakaa tutustumaan tulleet aikuiset vastaan lämpimästi, kertokaa toiminnasta ja miettikää yhdessä mitä partio voisi juuri kyseiselle henkilölle tarjota. Kerätkää myös yhteystiedot kiinnostuneilta.
 • Tapahtuman jälkeen ottakaa yhteyttä kiinnostuneisiin vielä erikseen ja sopikaa tarkemmin, miten hän voi aloittaa harrastuksen.
 • Ilmoittautuminen ja materiaalien tilaus päättyivät 7.3. ja jälki-ilmoittautuminen 17.3.

Aikuisrekry-sivuille on koottu myös laajasti ohjeita aikuisten rekrytointiin partioon. Lue ohjeet ja ota omalle lippukunnalle sopivat keinot käyttöön! Kun uusia aikuisia tulee mukaan toimintaan, on tärkeä huolehtia myös perehdyttämisestä. Perehtymisen tukena toimii esimerkiksi Opas partioseikkailuun -perehdytyspassi.

15.2. järjestetyn Kysy mitä vaan aikuisrekrykampanjasta -tapaamisen materiaalit löytyvät myös materiaalipankista.

Perhepartio

Jos lippukunnassa ei toimi vielä perhepartioryhmää, niin aikuisrekrykampanja on yksi mahdollisuus startata sen toiminta! Myös jo toiminnassa olevasta perhepartioryhmästä kannattaa kertoa aikuisrekryn yhteydessä. Perhepartiosta voi nostaa esimerkiksi mahdollisuuden koko perheen yhteiseen harrastukseen.

Markkinointivinkkejä tapahtumiin liittyen

Tapahtumien markkinointi on avainasemassa siinä, että saatte aikuisia mukaan tapahtumiin. Tässä muutama vinkki:

 • Luokaa Facebook-tapahtuma. Miettikää, miten nimeätte tapahtuman, jotta ei-partiolainen ymmärtää sen. Nimihän näkyy Facebook-tapahtumassa ja esimerkiksi mahdollisissa julisteissa. Esimerkiksi kaikille avoin partioilta on parempi tapahtuman nimi kuin kaikille avoin koloillta, koska kolo ei välttämättä ole tuttu termi.
 • Lisää kanssajärjestäjäksi Partio-sivu. Näin Suomen Partiolaiset voi nostaa teidänkin tapahtuman näkyviin kampanjasivulle tapahtumalistaukseen.
 • Pyytäkää lippukunnan jäseniä ja johtajistoa kertomaan tapahtumasta omassa somessa ja jakakaa se myös paikkakunnan tai kaupunginosan Facebook-ryhmässä. Kaveritkin kannattaa kutsua mukaan!
 • Olkaa yhteydessä paikallislehteen ja kertokaa jutun aiheesta. Mikäli saatte sovittua haastattelun, miettikää, miten positiivisesti tuotte partiota esiin aikuisen harrastuksena.
 • Voitte hyödyntää lippukunnille luotuja valmiita mediatiedotepohjia ja täydentää ne oman lippukuntanne ja tapahtumanne tiedoilla. Ohessa suorat linkit mediatiedotepohjiin:
 • Kannattaa lisätä tapahtumasta tieto myös paikallisten tapahtumalistauspalveluiden sivuille; esim. kaupunkien sivut ja paikallismedian tapahtumalistaukset (googlaamalla esim. Paikkakunnan nimi + tapahtumat löydätte sopivia sivustoja). Lippukunnan oma tapahtuma kannattaa lisätä sivustoille esimerkiksi pari viikkoa etukäteen.
 • Kertokaa myös lippukunnan lasten huoltajille tapahtumasta. Ehkä heissä on vanhoja partiolaisia tai perhepartiosta kiinnostuneita?

Valmiita somemateriaaleja lippukuntien käyttöön

Kaikki aikuisrekryn materiaalit löytyvät täältä.

Valtakunnalliset markkinointitoimenpiteet

Kampanjasivustolle partio.fi/nyt/aikuisille kootaan kampanjan aikana järjestettävät matalan kynnyksen tapahtumat mahdollisille uusille partioaikuisille.

Kampanjan tukena toteutetaan laajaa somemainontaa, joka ohjaa kampanjasivustolle tutustumaan partioon ja sitä kautta löytämään itselleen sopiva tutustumistapahtuma lähiseudulta. Verkkotapahtumille ja esim. seppo.io rastiradoille on myös oma Online-tapahtumat sivunsa.

Kampanjasivustolta löytyy hyödyllistä tietoa aikuisille partiosta kiinnostuneille. Näitä linkkejä voitta vapaasti jakaa myös oman lippukuntanne some-kanavissa.

Ohjeet tapahtumien järjestämiseen

Nämä alla mainitut tapahtumat ovat esimerkkejä. Voitte myös ideoida aivan omanlaisenne tapahtuman. Tänä vuonna suosittelemme myös onlinetapahtumien järjestämistä! Lippukunnan toimintaa voi esitellä myös verkkotapahtumassa. Tai entäs jos opastaisitte aikuisia vaikka trangian käyttöön? Uusin keinoin voi luoda aikuisten mieliin aivan uudenlaista kuvaa partiosta.

Koronavirustilanne voi tietysti tuoda muutoksia partioviikon tapahtumiin. Ensisijaisesti tapahtuma kannattaa siirtää onlinetapahtumaksi. Koronaviruksen suhteen livetapahtumien järjestämisessä noudatetaan viranomaisten ja partion valtakunnallisia tai alueellisia koronaohjeita. Ohjeet korona-ajan partiotoimintaan kootusti täällä. On epidemiatilanne mikä tahansa, lippukunta voi aina siirtää rekrytointitapahtumaansa toiseen ajankohtaan ja käyttää saamansa materiaalia silloin. Aikuisten rekrytointi on aina tärkeää – olipa käynnissä valtakunnallinen aikuisrekrykampanja tai ei.

Niin live- kuin onlinetapahtumissa tulee pitää huoli, että jokaiseen tapahtumaan osallistuneeseen aikuiseen ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti tapahtuman jälkeen. Uusille aikuisille voi tarjota esimerkiksi mahdollisuutta tulla mukaan ryhmän retkelle tutustumaan toimintaan.

Online-tapahtumaesimerkkejä

Poikkeusajat ovat siirtäneet myös partiotoimintaa verkkoon, mutta partio onnistuu oivasti etänäkin!

Partioillan voi järjestää etänä matalan kynnyksen tapahtumana, johon vaikka jokainen lippukuntanne ikäkausi ja ryhmä voi kutsua partiolaisten vanhempia, kummeja ja muita läheisiä aikuisia. Avoin etäpartioilta voi olla myös nimenomaan pelkille uusille aikuisille suunnattu esittelytilaisuus.

Muista että jollekin uudelle aikuiselle partioon tutustuminen verkon välityksellä voikin olla mieluisin ja helpoin tapa! Suhtaudu etäpartioiltaan siis samalla innokkuudella kuin kasvokkaiseen toimintaan.

Muistakaa olla avoimia uusien aikuisten kiinnostusta kohtaan, ja kertoa minkälaista toimintaa voitte heille tarjota ja minkälaista apua kaipaatte omaan toimintaanne.

Voitte järjestää etäillan useammasta paikasta: osa järjestäjistä voi olla vaikkapa kololla ja toiset tutulla retkipaikalla. Retkipaikalla voidaan vaikkapa valmistaa nuotiopullaa.

Esimerkki rakenteesta:

 • Lähetys alkaa kololta: Tervetuloa mukaan! Alkusanat ja esittäytyminen
 • Leikkimielinen visailu partiosta esimerkiksi Kahoot –palvelun kautta: tavoitteena partioon tutustuminen
 • Partiotoiminta meidän lippukunnassamme. Mihin aikuisia tarvitaan juuri meidän lippukunnassa?
 • Välissä terveiset nuotiopullan ääreltä: kysymyksiä ja jutustelua. Varatkaa aikaa kysymyksille ja vapaalla juttelulle. Miettikää etukäteen kivoja juttuja kerrottavaksi lippukunnastanne ja sopikaa miten pidätte keskustelua yllä. Halutessanne voitte jakautua pienempiin ryhmiin käyttäen Teamsin pienryhmätoimintoa.
 • Illan päätteeksi kiittäkää osallistujia ja muistuttakaa, että he ovat aina tervetulleita toimintaan. Muista ottaa yhteyttä osallistujiin jälkikäteen ja keskustella mahdollisesta liittymisestä mukaan toimintaan!

Poikkeusajat ovat siirtäneet myös partiotoimintaa verkkoon, mutta partio onnistuu oivasti etänäkin!

Retkeily ja luonnossa liikkuminen on nyt suositumpaa kuin koskaan. Tarttukaa retkeilyn trendiin ja kertokaa miten teidän lippukuntanne jäsenenä voi kehittää myös retkitaitoja. Partiossa aikuiset mahdollistavat lasten ja nuorten harrastamisen, mutta tämän lisäksi partiossa oppivat uutta kaikki, myös aikuiset.

Valitkaa retkitaitoiltaan teema esimerkiksi alla olevista:

 • Kartta ja kompassi haltuun! Suunnistustaito on avain turvalliseen luonnossa liikkumiseen. Kartan ja kompassin käyttöä voi hyvin opettaa myös ruudun välityksellä. Kerratkaa kompassin toiminta, karttamerkit ja suunnan ottaminen. Ehkäpä online-ilta voi saada jatkoa vaikkapa lähialueen suunnistuskokeilun merkeissä?
 • Lounaalle luontoon! Miten kokata herkkuja trangialla turvallisesti? Ruoka on tärkeä osa retkeilyä ja vaikka ruoka kuin ruoka maistuu ulkona hyvältä, pienillä nikseillä retkiruoasta voi saada vielä herkullisempaa. Aloittakaa onlineilta perusteiden merkeissä ensin kololta ja siirtäkää lähetys sitten ulos, jossa kokataan jokin retkiruoka käytännössä. Testatkaa videoyhteyden toimivuutta ulkona etukäteen. Kiinnittäkää huomio erityisesti kameran vakauteen, äänen kuuluvuuteen ja kuvakulmaan.
 • Jokamiehenoikeudet ja retkietiketti. Partiolaisen ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, joten mikä sopisi paremmin online-esittelyyn kuin jokamiehenoikeuksien ja retkietiketin muistelu? Kokeilkaa toiminnallista tapaa käydä retkeilijän vastuita ja velvollisuuksia läpi esimerkiksi visailun, tarinoiden ja erilaisten tehtävien avulla.

Retkitaitoillan teematekemisen lisäksi esitelkää lippukuntanne toimintaa ja kertokaa erityisesti mitä uudet aikuiset voivat juuri teidän lippukunnassanne päästä tekemään. Kertokaa partiosta omien kokemuksienne kautta ja jättäkää tilaa rennolle jutustelulle ja kysymyksille.

Illan päätteeksi kiittäkää osallistujia ja muistuttakaa, että he ovat aina tervetulleita toimintaan. Muistakaa ottaa yhteyttä osallistujiin jälkikäteen ja keskustella mahdollisesta liittymisestä mukaan toimintaan!

Yhdistäkää voimanne samalla alueella sijaitsevien lippukuntien kanssa ja järjestäkää yhteinen online-esittelytilaisuus! Verkon välityksellä järjestetty esittelytapahtuma mahdollistaa osallistujille kätevästi useampaan lippukuntaan tutustumisen yhden illan aikana.

Jotta järjestelyt sujuvat jouhevasti, sopikaa lippukuntien kesken työnjaosta ja rooleista selkeästi jo tapahtumaa suunniteltaessa. Muistakaa myös markkinointi!

Miettikää yhdessä etukäteen, minkälaisia hommia uusille aikuisille voidaan ehdottaa. Konkreettiset esimerkit ovat tärkeitä partioon ensi kertaa tutustuville. Kertokaa mahdollisuuksista selkeästi ja välttäkää partioslangia. Minkälaisiin pesteihin uusia aikuisia missäkin lippukunnassa kaivataan? Mitä jos pitäisitte kuvaesityksen tapahtumaan osallistuvien lippukuntien toiminnasta?

Esittely voidaan aloittaa yhden lippukunnan kololta ja siirtyä sitten videon välityksellä seuraavaan kohteeseen. Vain mielikuvitus on rajana: yksi lippukunta voi esittäytyä iltanuotiolta, toinen kololtaan ja kolmas retkeltä. Yhdistäkää esittelyyn toiminnallisuutta, kuten tikkupullan paistoa tai rakentelua.

Aikuisen partiokummin tehtävänä on auttaa uutta aikuista pääsemään helposti mukaan lippukunnan toimintaan. Uusien aikuisten tuleva partiokummin tai –kummien voivat hyvin olla mukana jo esittelytilaisuudessa, jolloin kummit tulevat tutuksi heti.

Tapahtuman jälkeen muistakaa kontaktoida uudet aikuiset ja ottaa kiinnostuneet mukaan toimintaan!

Onlinetapahtumaan kannattaa tehdä ennalta käsikirjoitus: miten tapahtuma etenee, pidetäänkö kamera päällä yhdessä paikassa vai vaihdetaanko kuvaa paikasta toiseen, osallistutetaanko osallistujia kirjoittamalla, puhumalla tai aktiviteeteillä, mitä tapahtuu lopuksi... Käsikirjoitus on siis tapahtuman runko. Muistakaa kertoa myös osallistujille mitä missäkin vaiheessa tapahtuu.

Etukäteen kannattaa jakaa myös roolit ja vastuut tapahtumajärjestäjien kesken. Esimerkkejä rooleista ovat juontaja (kuljettaa tapahtumaa eteenpäin), chattivastaava (seuraa keskustelua, poimii kysymyksiä), moderaattori ja tekninen tukihenkilö. Onlinetapahtuman voi mainiosti toteuttaa myös parin henkilön voimin, joten edellä kerrotut roolit ovat vain esimerkkejä.

Kun Teams-linkki jaetaan Facebookissa, saattaa linjoille eksyä periaatteessa kuka vain. Riski ei ole suuri, mutta kannattaa sopia, että joku lippukunnastanne toimii moderaattorina ja hiljentää / estää jakamisen ja tarvittaessa poistaa linjoilta tälläiset henkilöt.

Tarkistakaa myös kokousasetukset etukäteen. Teamsissä asetuksista määritellään esimerkiksi kenellä on oikeus esittää kokouksessa, kuka voi ohittaa odotustilan kokoukseen liittyessä ja onko kokouksen chatti käytössä.

Miten saadaan yhteystiedot Teamsiin osallistuneista?

 • Voit hyödyntää lomakkeella tilattuja flyereita ja siemenpakkausta myös onlinetapahtumissa. Voitte puhelun aikana mainita mahdollisuudesta saada keväinen tervehdys postissa. Mahdollisuudesta kannattaa vinkata myös tapahtuman Facebook-sivulla tapahtuman päätyttyä ja kiittää samalla osallistujia.
 • Yhteystietojen keräämiseksi materiaalien postituksesta vastaava voi luoda esimeriksi Forms-lomakkeen. Lomakkeen täyttäminen on osallistujille vapaaehtoista ja lomakkeen käsittelystä vastaa vain materiaalien postituksesta vastaava. Lomakkeen introtekstiin tulee laittaa maininta mihin tarkoitukseen osoitteita kerätään. Esimerkiksi: "Antaessasi sähköpostiosoitteesi annat meille luvan lähettää sinulle partioaiheista sähköpostia. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain ja poistamme osoitteesi jakelusta. Sähköpostiviestien peruutukset osoitteeseen xx@xxfi"
 • On mahdollista, että joku antaa väärän osoitteen lomakkeella, joten lähettäessänne viestiä muistakaa kertoa mistä osoite on peräisin. Esimerkiksi näin "Sait tämän viestin, koska olit antanut sähköpostiosoitteesi etäpartioillan aikana/yhteydessä xx.xx. Mikäli et halua meiltä enää postia, vastaa tähän viestiin ja poistamme osoitteesi jakelusta."
 • Postitettavaan flyeriin kannattaa lisätä oman lippukunnan tiedot, vähintään nimi ja yhteystiedot.
 • Voitte samalla pyytää osallistujia mainitsemaan, jos haluavat keskustella vielä kahden kesken partioharrastuksen aloittamisesta.

Ohjeita ja vinkkejä

Omatoimitapahtumaesimerkkejä

Ottakaa käyttöön Seppo-peli ja luokaa tehtävärata vaikka kolon lähistölle. Markkinoikaa rataa uusille aikuisille tai kannustakaa omia vartioitanne lähtemään mukaan ja ottamaan ei vielä partiolaisia mukaan! Lisäpisteitä voi antaa joukkuekaverista, joka ei vielä ole partiossa. 

Miten saadaan yhteystiedot Seppo-peliin osallistuneista?

 • Voit hyödyntää lomakkeella tilattuja flyereita ja siemenpakkausta myös omatoimitapahtumassa. Voitte mainita mahdollisuudesta saada keväinen tervehdys postissa. Mahdollisuudesta kannattaa vinkata myös tapahtuman Facebook-sivulla tapahtuman päätyttyä ja kiittää samalla osallistujia.
 • Yhteystietojen keräämiseksi materiaalien postituksesta vastaava voi luoda esimeriksi Forms-lomakkeen. Lomakkeen täyttäminen on osallistujille vapaaehtoista ja lomakkeen käsittelystä vastaa vain materiaalien postituksesta vastaava. Lomakkeen introtekstiin tulee laittaa maininta mihin tarkoitukseen osoitteita kerätään. Esimerkiksi: "Antaessasi sähköpostiosoitteesi annat meille luvan lähettää sinulle partioaiheista sähköpostia. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain ja poistamme osoitteesi jakelusta. Sähköpostiviestien peruutukset osoitteeseen xx@xxfi"
 • On mahdollista, että joku antaa väärän osoitteen lomakkeella, joten lähettäessänne viestiä muistakaa kertoa mistä osoite on peräisin. Esimerkiksi näin "Sait tämän viestin, koska olit antanut sähköpostiosoitteesi etäpartioillan aikana/yhteydessä xx.xx. Mikäli et halua meiltä enää postia, vastaa tähän viestiin ja poistamme osoitteesi jakelusta."
 • Postitettavaan flyeriin kannattaa lisätä oman lippukunnan tiedot, vähintään nimi ja yhteystiedot.
 • Voitte samalla pyytää osallistujia mainitsemaan, jos haluavat keskustella vielä kahden kesken partioharrastuksen aloittamisesta.

Kasvokkain järjestettävät tapahtumat

Mikä olisikaan parempi tapa tutustua partioharrastukseen kuin tunnelmallinen iltanuotio! Tältä sivulta löydät valmista ohjelmaa aikuisille suunnatun iltanuotion järjestämiseen. Kannattaa napata vinkit talteen ja innostaa aikuiset mukaan toimintaan!

Muistilista

 • Valitkaa tapahtuman aika, paikka ja johtaja
 • Ilmoittakaa tapahtuma piiritoimistolle.
 • Luokaa tunnelmaa houkuttelevilla yksityiskohdilla, kuten myrskylyhdyillä ja roihuilla.
 • Missä voi käydä wc:ssä ja pesemässä kädet?
 • Varatkaa istuinalustoja tai retkijakkaroita vieraille.
 • Nimetkää henkilö, joka ottaa jokaisen saapuvan aikuisen vastaa.
 • Miettikää millaisia tyyppejä haette mukaan toimintaan ja hyödyntäkää tätä tapahtuman suunnittelussa. Etsittekö esimerkiksi lisää:
  • Ryhmänjohtajia
  • Porukkaa lippukunnan hallitukseen
  • Tukea nuorille ryhmänjohtajille
  • Ruoanlaittajia leireille
  • Ihmisiä, jotka tulevat mielellään talkoisiin

Valmistautuminen ja markkinointi

 • Tehkää tapahtumalle esimerkiksi mainosjuliste.
 • Jakakaa kutsua lippukunnan tapahtumissa.
 • Tehkää lippukunnan Facebook-sivuille iltanuotio-tapahtuma, johon voi tarvittaessa laittaa vähän mainosrahaakin.
 • Tapahtumassa kannattaa olla paikalla: lippukunnanjohtaja, aikuisvartion johtaja, pari hallituksen jäsentä ja esimerkki akelasta (miettikää avainhenkilöt lippukunnassa)
 • Huolehtikaa siitä, että tapahtumassa yhden henkilön tehtävänä on vain ja ainoastaan toivottaa aikuiset tervetulleiksi ja kertoa heille mitä illan aikana tapahtuu.
 • Jos resursseja on, niin järjestäkää tapahtumaan lapsiparkki. Aikuisten kokemus on heti hieman erilainen, kun se on oma eikä perheen yhteinen.

Iltanuotion sisältö

 • Alla on ehdotus iltanuotion ohjelmaksi. Sisällössä voi ja pitääkin improvisoida vähän sen mukaan millaisia aikuisia on paikalla ja toisaalta millaisia tyyppejä haetaan. Tärkeintä on, että iltanuotiolla aikuiset innostuisivat partiotoiminnasta ja että jokaiselle kiinnostuneelle löytyisi jokin mieleinen tehtävä lippukunnasta. Nuotiolla voi olla myös muuta kuin nuotion ympärillä istumista ja laulamista, kuten pelejä, leikkejä, askartelua, kokkailua tai visailua ryhmissä.

Ohjelmallinen osuus

 • Tuunatkaa oma kaakao tai jokin muu ruokaan liittyvä tekeminen.
 • Rakentakaa metsään tai muuhun paikkaan kaakaobaari. Varatkaa tarjolle erilaisia herkkuja, joista voi koota oman kaakaon. Oma muki mukaan!
 • Valmistakaa trangiapizzoja.
 • Pitäkää pieni kokkikoulu retkiruoista. Aikuiset saavat elämyksen ja uusia kokemuksia. Varmasti mieleenpainuva partiostartti!
 • Antakaa jokaiselle aikuiselle aloituspaketti
 • Partion perusesitteet ja -lehdet
 • Jokin konkreettinen partiossa tarvittava juttu, esim. pieni tulistelupaketti tai ensiapuvälineet
 • Kutsu seuraavaan tapahtumaan (aikuisryhmän tapaamiseen tai mihin tahansa tapahtumaan)
 • Askarrellaan tai rakennellaan yhdessä jokin muisto.
 • Avaimenperä
 • Ruokailuvälinepussukka
 • Vedenkestäviä tulitikkuja
 • paracord-ranneke
 • Tarinankerrontaa (Roihu-tarinoita, lippukuntalegendoja, hauskoja sattumuksia lippukunnan arjesta) iltanuotiohengessä.

Asiapitoinen osuus

 • Kertokaa perustiedot lippukunnasta:
 • Lippukunnan vahvuudet
 • Tähän suuntaan haluamme toimintaa kehittää
 • Millaisia ryhmiä lippukunnassa on
 • Millaisia painopisteitä ja korostuksia lippukunnan toiminnassa on
 • Lippukunnan toimintakulttuuri
 • Kurssien ja tapahtumien esittely
 • Partioslangin esittely jollain hauskalla tavalla (esim. partiokielestä tulkittavia viestejä)
 • Mitä kaikkea aikuinen voi partiossa tehdä?
 • Vuosikello aikuisen vuodesta verrattuna lippukunnan vuoteen
 • Vapaaehtoisten roolit (lappunen ja havainnollistavat kuvat)
 • Toiminnassa mukana olevien aikuisten kokemuksia partiosta
 • Millaisia taitoja tarvitaan?

Rekrytoinnin ei aina tarvitse olla monimutkaista! Matalan kynnyksen tapahtumana, vaikka jokainen lippukuntanne ikäkausi ja ryhmä voi kutsua partiolaistenne vanhemmat, kummit, isovanhemmat ja muut läheiset aikuiset avoimeen partioiltaan. 

Kokoontukaa normaaliin tapaanne ja aikaanne, mutta ottakaa uudet aikuiset mukaan ohjelmaan! 

Partioviikko on huhtikuun puolivälin jälkeen, joten vappua vietetään reilu viikko myöhemmin. Siihen sopii hyvin vaikka viipperän askartelu. 

Helpon ohjeen viipperän askarteluun löydät Pikku Kakkosen netistä:  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/viippera 

Materiaaleja voi pyytää tuomaan vaikka mukanaan, joten kustannuksetkin pysyvät matalina. 

Muistakaa olla avoimia uusien aikuisten kiinnostusta kohtaan, ja kertoa minkälaista toimintaa voitte heille tarjota ja minkälaista apua kaipaatte omaan toimintaanne. Rento meininki ja partiolaisten silmistä paistava ilo, ne ovat monesti parhaat mainoskikat.  

Mikäli haluatte lisätä vähän jännitystä askarteluun, ottakaa vastaan viipperähaaste, ja kokeilkaa kuinka suuren viipperän saatte pyörimään! Kuvatkaa video lippukuntanne someen #viipperähaaste ja #aikuisrekry2021 (lisää tähän muut häshtägit) niin saatte julkisuutta avoimuudellenne uusia aikuisia kohtaan. 

Muita vinkkejä avoimeen koloillan tekemiseksi 

 • Kokeilkaa puolijoukkueteltan kokoamista porukalla – voitte kokeilla myös, mikä joukkue kokoaa sen nopeiten ja samalla voi tarkistaa, onhan teltta kunnossa 
 • Keittäkää kiisseliä tai mehua trangialla tai tehkää popcornia 

Lippukunta voi järjestää elokuvateatteriesityksen metsäolosuhteissa.

 • Kannattaa huomioida vaihtuvat sääolosuhteet varaamalla paikalle katoksia.
 • Kuormalavoista saa tehtyä hienoja sohvia. Myös riippumattometsä sopii tarkoitukseen ja riippumattometsässässä on helppo pitää turvavälit.
 • Luokaa tunnelmaa houkuttelevilla yksityiskohdilla, kuten myrskylyhdyillä ja roihuilla.
 • Hyvä ruoka ja lämmin juotava on aina ihanaa. Voisiko leffapopcornit poksautella trangialla?
 • Lippukunta voi itse päättää, voiko paikalle jäädä yöksi. Tällöin tulee huolehtia riittävistä fasiliteeteista (mm. huussit, hygienia, ruokailu).
 • Esitettävälle elokuvalle tulee hankkia esityslupa. Katso ohjeet sen hankkimiseen!  Kotimaisille elokuville hankitaan lupa täältä.

Tapahtumassa täytyy olla rekrytoituna “lämmittelijöitä”, jotka juttelevat uusille ihmisille ja tutustuvat heihin. Lämmittelijöiden tehtävänä on täyttää uusien aikuisien kanssa flyer, jonka avulla kerätään yhteystiedot ja tietoa heidän kiinnostuksen kohteistaan partiossa. Toivotetaan kaikki partiosta kiinnostuneet sydämellisesti tervetulleeksi mukaan! Osallistujien täytyy saada tuntea tapahtumassa olevansa osa partiojoukkoa.

Järjestäkää kolonne, leiripaikkanne, tai jonkin muun luontokohteen alueella ilmainen luontohotelli! 

 • Hotellin järjestämiseen lippukuntanne tarvitsee majoitteita, pieniä telttoja, puolijoukkuetelttoja, laavuja, riippumattoja, tai vaikka suuren trampoliinin, jossa asiakkaat voivat nukkua yönsä.  
 • Asiakkaat tuovat mukanaan omat makuualustansa ja makuupussinsa, tai niitä voi tarjota lainaksi. Hyvä on varata myös ekstravilttejä varuulta lainaksi, jos vaikka tulee kylmä yö.  
 • Paikalle kannattaa pysyttää oma ”respa”, jossa päivystetään aamusta iltaan ja taas aamulla ihmisten heräillessä. “Respan” väen on hyvä auttaa majoittujia, jos eivät ole tottuneita ulkona majoittuvia.  
 • Huomioi myös wc/huussi ja luksuksena vaikkapa sauna. 
 • Kioski tai ravintolan tapainen on myös hyvä järjestää, josta asukkaat voivat ostaa virvokkeita, perinteistä makkaraa, räiskäleitä, tai vaikka burgereita nuotiolla. Menun saatte päättää itse! 
 • Järjestäkää mukavaa ohjelmaa; joogaa, suunnistusta, erilaisia liikuntalajeja, nuotiolauluja, DIY – kasvohoitoja, mitä ikinä keksitte! 
 • Muistakaa turvallisuus ja rentouttava tunnelma! 

Hotellia kannattaa markkinoida hyvissä ajoin, ja mitoittaa majoitteiden määrä potentiaalisen ”asiakaskunnan mukaan”. Pienelläkin porukalla voi saada mahtavan kokemuksen aikaan. Huonevaraukset kannattaa pyytää tekemään viimeistään paria päivää ennen, jotta mahdollisia tyhjiä majoitteita voi vielä markkinoida lisää. 

 

Aikuisten rekrytointi lippukunnan muissa tapahtumissa

Uusia aikuisia voi kohdata ja kutsua mukaan myös sellaisissa tapahtumissa joita lippukunta järjestää muutenkin! Aikuisrekryn ei siis suinkaan tarvitse olla erillinen tapahtuma, vaan pikemminkin luonteva osa muita tapahtumia.

Järjestääkö lippukuntanne varainhankintatempaksia, esimerkiksi myyjäisiä, letunpaistoa, hernekeittöpäivää tai vaikka kirppispäivää? Tai osallistutteko vaikka oman alueenne lähiöpäivään tai paikallisille markkinoille? Yhdistäkää ihmeessä aikuisrekrytointi kätevästi tapahtumiin, joihin osallistutte jo muutenkin.

Napatkaa vain flyerit, esitteet ja mahdollinen banderolli mukaan tapahtumaan! Valitkaa yksi tai kaksi vastuuhenkilöä, jotka ovat valmiita juttelemaan kiinnostuneille uusille aikuisille. Tadaa! Näppärää, eikö?

Tapahtumien ilmoittaminen ja materiaalit

Tapahtumien ilmoittaminen ja materiaalitilauksien tekeminen on päättynyt. Lomakkeen täyttäneet lippukunnat saavat tukea ja ohjeita tapahtumien järjestämiseen.

Tilattavat materiaalit tapahtumiin ovat:

Kaikki aikuisrekryn materiaalit löytyvät täältä. Teemana on Seikkailuja myös aikuisille.

Yläkuva: Atte Kesti