Moni lippukunta kärsii johtajapulasta jossain vaiheessa toimintaansa. Se kuormittaa lippukunnassa olevia johtajia ja aiheuttaa käytännön harmia toimintaa järjestettäessä. Asialle on kuitenkin myös tehtävissä paljon!

Johtajapula on monen, varsinkin pienemmällä paikkakunnalla toimivan lippukunnan haaste. Monissa lippukunnissa on klassinen tilanne: lapsia olisi tulossa enemmän mukaan kuin mitä aikuisia olisi järjestämässä toimintaa.
Aikuispula on monisyinen ongelma. Samalla paikkakunnalla voi olla ”kilpailua” muiden lippukuntien kesken tai paikkakunta voi olla niin pieni, ettei tekijöitä vain löydy. Uusien aikuisten rekrytoinnilla on myös merkitystä; kuinka usein sitä tekee ja millä tasolla.

Rekrytointityylillä on väliä

Suomen Partiolaisten lippukuntatyön päällikkö Anna Bryk kertoo, että tehokkain lääke johtajapulaan on rekrytoida uusia aikuisia mukaan jatkuvasti. Se vähentää vaivaa ja resurssien käyttöä, jos ei tee vain yhtä isoa rekrytointirysäystä kerran vuoteen.

– Tehokasta on pyytää myös ihmisiä suoraan mukaan toimintaan, koska se kolahtaa eri tavalla kuin esimerkiksi yleinen mainos, Bryk muistuttaa. Hän vertaa terveellisiä elämäntapoja ja aikuisrekryä toisiinsa:

– Kummassakin helposti voivotellaan ja mietitään niitä tekoja asioiden eteen, mutta tuloksia syntyy vasta, kun oikeasti
rupeaa hommiin ja muuttaa tapoja pysyvästi, Bryk huomauttaa.

Tehokasta on pyytää myös ihmisiä suoraan mukaan toimintaan, koska se kolahtaa eri tavalla kuin yleinen mainos.

Asuinkunnalla on vaikutusta lippukunnan toimintaan

Joskus tulee vastaan tilanteita, joissa mitkään keinot eivät meinaa auttaa. Esimerkki tällaisesta on yksi Pohjanmaalla toimiva lippukunta, jossa samat aikuiset pyörittävät toimintaa vuodesta toiseen. Viimeisin aikuisten rekrytointitempaus oli syksyllä 2021 lippukunnan järjestämä koko perheen tapahtuma, johon tervetulleena olivat partiolaiset perheineen ja tuttavineen. Vanhempia kyllä saapui tapahtumaan, mutta yrityksestä huolimatta se ei poikinut mitään sen suurempaa.

Monen lippukunnan aikuispula juontuu myös asuinkuntaan. Syynä voi olla esimerkiksi pitkät välimatkat. Paikkakunnan heikko opiskelutarjonta tarkoittaa usein sitä, että lippukunnalla on vaikeuksia pitää nuorista kiinni. Peruskoulun ja toisen asteen opintojen jälkeen moni muuttaa opiskelujen perässä pois, eikä näin ollen pysty toiminnassa
jatkamaan.

Paraisten Merikotkilla on jo pitkään ollut krooninen aikuispula, joka osittain selittyy nimenomaan pitkillä välimatkoilla ja paikkakunnan suppealla koulutustarjonnalla.

– Lippukuntamme toimintaa oltiin jo melkein kokonaan lopettamassa, kunnes mukaan astui eräs äiti, joka halusi tarjota
lapsillensa samat mahdollisuudet, mitä hänellä oli lapsuudessaan ollut, Heidi Luoto Paraisten Merikotkista kertoo.

Jo yhden ihmisen mukaan saaminen voi olla merkittävä juttu. Tämä eräs äiti päätyi loppujen lopuksi ottamaan lippukunnanjohtajan pestin vastaan. Tämän lisäksi hän on saanut enemmänkin aikuisia kokoon.

– Näin saatiin uusia kasvoja hallitukseen ja jopa aikuisvartio perustetuksi, Luoto kertoo innoissaan.

Pienet teot ja hyvä meininki

Lempäälässä toimivien Erä-Pirkkojen lippukunnanjohtaja Katja Pennasen mukaan välillä mukana aikuisten rekrytoinneissa on myös puhdasta tuuria.

– Täytyy vain rohkeasti yrittää eri tapoja ja katsoa, mikä onkaan omalle lippukunnalle se toimivin tapa, Pennanen
kannustaa.

Erä-Pirkkojen vinkki onkin, että kannattaa heittää verkkoja kaikkialle ja sosiaalisen mediaan on hyvä panostaa.
– Kannattaa myös pitää hyvästä ilmapiiristä huolta ja näyttää se ulospäinkin.

Näin muut näkevät, kuinka kiva meininki lippukunnassa on ja helpommin hyppää mukaan toimintaan, Pennanen vinkkaa. Lippukuntien kokemusten perusteella oman lippukunnan toiminnasta kannattaa tehdä näkyvää. Hyvänä vaihtoehtona on tehdä muiden paikallisten järjestöjen kanssa yhteistyötä. Tällä keinolla kumpikin osapuoli saa lisää näkyvyyttä ja potentiaaliset uudet jäsenet helpommin löytävät luoksenne.

– Myös johtajahuolto ja johtajien tukeminen ovat tärkeä osa aikuisten rekrytointia ja vanhojen toimijoiden mukana
pitämistä, eräs lippukuntatoimija pohtii.

Kannattaa myös pitää hyvästä ilmapiiristä huolta ja näyttää se ulospäinkin. Näin muut näkevät, kuinka kiva meininki lippukunnassa on ja helpommin hyppäää mukaan toimintaan.

Uutta virtaa aikuisvartiosta

Lahden Sinisillä pestijohtajan pestaamisella oli positiivinen vaikutus toimintaan.

– Pestin avulla nykyiset aikuiset saavat paremmin tukea ja pesteihin liittyvää työtä on helpompi tehdä suunnitelmallisemmin pitkällä tähtäimellä, nykyinen pestijohtaja Paula Malin pohtii.

Hänen mukaansa uusien aikuisten rekrytointi on vallitsevassa maailmantilanteessa vielä normaalia haasteellisempaa.
Vinkkinä hän antaakin, että kannattaa valmistella myyvä hissipuhe pestistä, johon aikuista ollaan etsimässä.

– Lippukunnissa kannattaa rohkeasti miettiä erilaisia toimintamuotoja tukemaan aikuisrekrytointia. Yksi tapa on
perustaa aikuis- tai opiskelijavartioita, Malin vinkkaa.

Lippukuntatoimijoiden kokemusten mukaan aikuisvartiosta onkin paljon iloa ja hyötyä sekä osallistujille itselleen että
lippukunnille. Aikuisvartion myötä esimerkiksi viikkojohtajat pystyvät keskittymään täysin omaan pestiinsä
aikuisvartion suunnitellessa ja toteuttaessa muuta ekstratoimintaa.

– Aikuisvartio madaltaa kynnystä lähteä mukaan toimintaan. Ja jos aikuisvartiossa on kivaa, niin varmasti siellä olevat jäsenet helposti siirtyvät muihinkin pesteihin, eräs lippukuntatoimija pohtii.

Tukea on tarjolla

Suomen Partiolaiset ja partiopiirit tukevat monin tavoin aikuispulasta kärsiviä lippukuntia. Hyvänä esimerkkinä ovat
piirien valmentajat ja lippukuntatyöntekijät, jotka pystyvät tekemään tiivistä yhteistyötä lippukuntien kanssa. Tämän
lisäksi aikuisrekrytointiin on annettu avuksi monenlaista materiaalia, kuten aikuisrekrytoinnin vuosikello.

– Suomen Partiolaisilta löytyy muutenkin monipuolisesti aineistoa lippukuntien tueksi. Lisäksi järjestämme
valtakunnallisia markkinointikampanjoita tukemaan lippukuntien omaa viestintää ja uusien aikuisten rekrytointia,
lippukuntatyön päällikkö Anna Bryk vinkkaa.

Aikuisrekrykampanja pyörii nykyään ympärivuotisesti. Voitte ilmoittaa lippukuntane mukaan nyt! Seikkailuja myös aikuisille – lisää johtajia lippukunnille!

Lippukunnille on tarjolla maksuttomia materiaalipaketteja, joita ne voivat käyttää uusien aikuisten viestinnän ja perehdytyksen tukena. Voitte tilata materiaalit valmiiksi ja toteuttaa aikuisrekrytapahtumia haluamallanne aikataululla mihin vaan aikaan vuodesta.

Ilmoita lippukuntanne mukaan aikuisrekrykampanjaan!