Suomen uusin lippukunta Porvoon Scoutit – Porvoo Scouts perustettiin marraskuun lopussa 2020. Lippukunnan perustajajäseninä on mukana useampia uusia partiolaisia, ja lippukunta toimii alusta asti monikielisenä. Anastasiia Ollonberg hyppäsi mukaan Porvoon Scoutteihin jo ennen sen virallista perustamista, ja toimiikin nyt ensimmäisessä partiopestissään lippukunnan sihteerinä.

Lippukunnassamme puhutaan noin kymmentä eri kieltä, Anastasiia Ollonberg kertoo.

Vain partiogurut voivat perustaa uuden lippukunnan

Kyllä ja ei. Vaikka uuden lippukunnan perustamisessa on hyvä olla tukena kokeneempia partiotaitajia, kuka tahansa, jolla on halua ja intoa voi oikein hyvin olla mukana partiolippukunnan perustamisessa. Meitäkin on Porvoon Scouttien perustajaporukassa useita, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta partiosta, mutta suuri halua tutustua uusiin ihmisiin, retkeillä ja oppia uusia asioita.

Korona-aika on paras hetki perustaa uusi lippukunta

Totta. Korona-aikana on ollut hyvä mahdollisuus rauhassa järjestellä monia asioita ennen kuin keväällä 2021 on tarkoitus aloittaa ryhmien toiminta. Korona-aikana on myös tullut entistä enemmän ilmi monien lasten ja nuorten yksinäisyys. Partio tuo sopivaa vastapainoa ulkona toimimisella tietokoneella tapahtuvalle etäkoululle. Haluamme olla tarjoamassa tätä lisää alueellamme.

Monikieliselle partiotoiminnalle on kysyntää Suomessa

Kyllä, sillä Suomessa on ulkomaalaisia, jotka eivät ole kovin hyvin sosialisoituneita. He tarvitsevat uusia kavereita, mielenkiintoisia aktiviteetteja ja uusia kokemuksia. Näitä kaikkia on mahdollista tarjota ja saada partiossa helposti ja matalalla kynnyksellä.

Lapset innostuvat uusien kielien oppimisesta partiossa

Uskoisin näin. Kokemukseni mukaan lapset yleensä pitävät kielten opettelusta sitä enemmän, mitä tutumpi kieli on itselle jo entuudestaan. Perinteisesti ajatellaan, että lapset ja nuoret oppivat uusia kieliä helposti, joten kielikylpyjen ja erilaisten kielten oppimismahdollisuuksien tuominen partioon mukaan on mielestämme hyvä mahdollisuus. Lippukunnassamme puhutaan muun muassa suomea, ruotsia, englantia, venäjää, ranskaa, portugalia, swahilia, hindiä ja tamilia.