Partio-lehti otti selvää, miltä lippukunnat ja partiotoiminta näyttävät tilastojen valossa Suomessa.

LIPPUKUNNANJOHTAJAT
Lippukunnanjohtaja johtaa lippukunnan toiminnan kokonaisuutta. Lippukunnanjohtajan pestissä toimivien keski-ikä on 35 vuotta.

LIPPUKUNTIEN MÄÄRÄ
Suomessa oli vuoden 2019 lopulla 699 toimivaa lippukuntaa. Toimivan lippukunnan määritelmässä lippukunnassa tulee olla yli kymmenen partiorekisteriin kirjattua jäsentä tai vähintään yksi toimiva ryhmä. Lippukunnista 21 prosenttia on merkinnyt partiorekisteri Kuksaan olevansa tyttö- tai poikalippukunta. Jäsenanalyysin perusteella 13 prosentissa lippukunnista on jäseninä pelkästään joko tyttöjä tai poikia.

ERILAISET LIPPUKUNNAT
Partiota on mahdollista harrastaa erilaisissa lippukunnissa, joissa toimintaa painotetaan eri tavoin. Maapartiolippukuntia löytyy 394 kpl, erälippukuntia 117 kpl, meripartiolippukuntia 89 kpl ja ilmalippukuntia 2 kpl. Esimerkiksi meripartiolippukunnissa monet aktiviteetit edistävät lasten ja nuorten osaamista vesillä liikkumisen saralla, kun taas maapartio- ja erälippukunnissa voidaan keskittyä enemmän metsässä toimimiseen ja selviytymiseen.

POHJOISIN JA ETELÄISIN LIPPUKUNTA
Kaikista pohjoisinta partiotoimintaa Suomessa tarjoaa Inarin Tunturisudet. Eteläisimpiä lippukuntia taas ovat Hangö Scoutkår, Hangon Meriversot ja Hangon Meripartio – Hangö Sjöscouter.

SUURIN LIPPUKUNTA
Jäsenmäärältään suurin lippukunta on Liedon Eränkävijät (LounaisSuomen Partiopiiri). Heinäkuun lopussa vuonna 2020 lippukunnalla oli yhteensä 450 partiorekisteriin kirjattua jäsentä. Heillä on käytössään viisi koloa eri puolilla Lietoa.

ADVENTTIKALENTERIT
Partiolaisten tälläkin hetkellä näkyvin varainhankintakampanja eli adventtikalenterit vetää mukaansa useimmat partiolaiset joka vuosi. Jos koko viime vuoden myyntimäärä jaetaan kaikkien Suomen partiolaisten kesken, jokaiselle kertyy 4,2 kalenteria. Viime vuoden kovimman myyntimäärän saavuttaneen lippukunnan myynti yhtä jäsentä kohti oli huikeat 21,3 adventtikalenteria!

RETKIEN JA LEIRIEN MÄÄRÄ
Retkillä partiolaiset sudenpennuista aikuisiin pääsevät testaamaan taitojaan käytännössä sekä viettämään aikaa erilaisissa ryhmissä. Retket ja leirit ovat tärkeä osa partiotoimintaa. Vuonna 2019 lippukunnat järjestivät yhteensä 7083 yöretkeä, 5629 päiväretkeä ja 728 leiriä.

PARTIOLAISTEN IKÄJAKAUMA

  • 0—6-vuotiaat: 665 partiolaista
  • 7—9-vuotiaat: 12 072 partiolaista
  • 10—11-vuotiaat: 10 556 partiolaista
  • 12—14-vuotiaat: 11 037 partiolaista
  • 15—17-vuotiaat: 5 660 partiolaista
  • 18—22-vuotiaat: 4 491 partiolaista
  • 23—29-vuotiaat: 3 491 partiolaista
  • Yli 29-vuotiaat: 12 508 partiolaista
    * Tilanne heinäkuussa 2020

UUSIN LIPPUKUNTA
Uusin lippukunta on nimeltään Partiolippukunta Eräalpakat ry. Se perustettiin Klaukkalaan syksyllä 2020 ja tarjoaa eräpainotteista toimintaa alpakkatilalla.

 

Juttuun on haastateltu Suomen Partiolaisten varainhankinnan koordinaattoria Simo Pynnöstä ja tiedonhallintakoordinaattori Aapo Kiilusta. Lähteinä on käytetty partiorekisteri Kuksaa, Vuosiselostetta vuodelta 2019 ja partio.fi:n uutista.