Avoimet työpaikat

Lisätty:

Iloa, naurua, ystäviä ja elämyksiä. Partio on kaikille avoin harrastus, joka vaalii vastuuntuntoisuutta, ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista sekä johtajuustaitoja. Partiossa retkeillään luonnossa, opitaan asioita yhdessä tehden ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia ja vastuullisia yhteiskunnan jäseniä. 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, johon kuuluu 65 000 partiolaista 750 lippukunnassa eri puolilla Suomea. Valtakunnalliseen kattojärjestöön kuuluu 10 partiopiiriä sekä ruotsinkielisten lippukuntien toimintaa tukeva Finlands Svenska Scouter r.f.

Meillä työskentelee eri puolilla Suomea noin 80 työntekijää. Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta – kannustamme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eritaustaisia ihmisiä. Työskentelytilamme Helsingissä ja Tampereella ovat esteettömiä. 

Avoimet työpaikkamme julkaistaan tällä sivulla.


Suomen Partiolaisilla on käynnissä mittava digitaalisten järjestelmien kehityshanke (”Paju”), jonka puitteissa tarkastelemme niin prosesseja ja toimintatapojamme kuin uudistamme keskeisiä IT-järjestelmiämme. Projekti on jo käynnissä ja sen kesto on vuoteen 2025 saakka. Tulevan vuoden aikana keskitytään erityisesti partion tekemisen tapojen ja prosessien muotoiluun, eli siihen miten tulevat palvelut palvelevat partiolaisia mahdollisimman hyvin. Varsinaiset hankinnat ja tekniset ratkaisut toteutetaan myöhemmin. Projektissa on tukena partion ulkopuolinen IT-toimija. Hankkeesta voit lukea lisää osoitteessa www.partio.fi/paju.

Etsimme nyt projektille määräaikaista vetäjää nykyisen projektipäällikön vanhempainvapaan ajaksi toukokuuhun 2024 saakka.

Työtehtäviin kuuluvat:

 • osaprojektien yhteisen työskentelyn johtaminen, sekä osaprojektien tukeminen niiden omassa työssä. Osaprojektit vastaavat oman teemansa osalta prosessien muotoilusta ja kehittämisestä yhdessä sovitun mallin mukaisesti.
 • partiokentän osallistamisen ja kuulemisen mallien ja tapojen kehittäminen yhdessä osaprojektien kanssa.
 • projektiryhmän ja laajennetun projektiryhmän työn johtaminen: Tämä sisältää kokousten valmistelua, yhteisten materiaalien ja toimintamallien valmistelua ja läpivientiä.
 • hankkeen viestinnästä vastaaminen yhdessä partion viestintätiimin kanssa.
 • vastuu hankkeen päätöksenteon edistämisestä eli Suomen Partiolaisten hallituksen, partioneuvoston sekä mahdollisten muiden päätöksentekoelinten materiaalien valmistelu ja esittely.
 • ohjausryhmän kokousten valmistelu ja sihteerinä toimiminen.
 • muu hankkeen edistäminen keskeisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme järjestelmällistä ja partiotoimintaa tuntevaa henkilöä, jolla on kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä viedä projektia määrätietoisesti eteenpäin. Paju-hankkeessa on mukana lukuisia partion vapaaehtoisia ja eri työntekijöitä, joita tuet tässä projektissa. Etsimämme henkilö saa energiaa ihmisten kanssa toimimisesta ja heidän innostamisestaan.

Haettavalta henkilöltä odotamme:

 • Kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja yksityiskohtien linkittymistä kokonaisuuteen
 • Projekti- ja prosessiajattelua, sekä taitoa priorisoida laajaa kokonaisuutta ja viedä sitä eteenpäin
 • Partiotoiminnan tuntemusta
 • Ymmärrystä IT-järjestelmien kehittämisestä ja toiminnasta – projektipäällikön tehtävässä menestyminen ei kuitenkaan edellytä syvällistä IT-alan asiantuntemusta
 • Hyviä viestintätaitoja niin suullisesti kuin kirjallisestikin
 • Erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Organisointikykyä, itsenäistä ja joustavaa työotetta
 • Valmiutta ilta- ja viikonlopputöihin

Meillä pääset:

 • Rakentamaan ja kehittämään Suomen suurimman ja vaikuttavimman nuorisojärjestön prosesseja ja digitaalisia palveluja
 • Tekemään töitä kivassa työyhteisössä ja yhdessä pätevien vapaaehtoisten kanssa

Projektipäällikön tehtävä on määräaikainen ja viikoittainen työaika on 38,25 tuntia. Työ alkaa sopimuksen mukaan viimeistään elokuussa 2023 ja kestää toukokuuhun 2024. Työpiste sijaitsee Partioasemalla Helsingin Töölössä, mutta teemme myös joustavasti etätöitä.

Mikäli kiinnostuit, kerro meille itsestäsi ja lähetä hakemus palkkatoiveineen sekä ansioluettelo tämän hakulomakkeen kautta viimeistään 4.6.2023.

Kannustamme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eritaustaisia ihmisiä. Työpaikkamme on esteetön.

Lisätietoja tehtävästä saat Paju-hankkeen projektipäällikkö Maija Kangasniemeltä, puh. 044 7343 373 (9.5., 12.5. ja 15.5.).


Tietosuoja rekrytoinnissa

Suomen Partiolaisten avoinna oleviin työtehtäviin haetaan rekrytointilomakkeella. Työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetiedot käsitellään pääsääntöisesti digitaalisesti Sympa-palvelussa. Perehdy henkilöstön henkilö- ja työsuhdetietojen käsittelyä koskevaan tietosuojaselosteeseen, jonka mukaan toimitaan myös rekrytointiprosessissa. Kaikki tietosuojaa koskevat dokumentit ja ohjeet on julkaistu osoitteessa www.partio.fi/tietosuoja.

Partiotyöntajajat

Partiotyössä noudatetaan Palvelutyönantajien (Palta) ja ammattiliitto Jytyn Yleissopimusta sekä Partiotyönantajien ja Jytyn erillispöytäkirjaa. Palta ja Jyty ovat solmineet partiotoimintaa koskevan yleissitovan työehtosopimuksen. Tätä työehtosopimusta noudatetaan kaikissa partiotoimintaan liittyvissä työsuhteissa. Sopimusta sovelletaan Partiotyönantajat ry:n ja sen jäsenjärjestöjen (Suomen Partiolaiset ja partiopiirit) palveluksessa oleviin toimihenkilöihin. Työehtosopimuksessa on sovittu mm. palkkausjärjestelmästä, työajoista ja työaikakorvauksista. Muilta osin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Yleissopimusta. Lue lisää Jytyn verkkosivuilta.