Avoimet työpaikat

Lisätty:

Haemme kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen lippukuntakoordinaattoria tukemaan ja edistämään partion harrastamista ja kasvua Lapin Partiolaisten lippukunnissa.

Lippukunta on partion päätoimintayksikkö, joka järjestää monipuolista harrastustoimintaa lapsille ja nuorille sekä tarjoaa mielekkään ympäristön aikuisille osallistua vapaaehtoistoimintaan. Lippukuntakoordinaattorin päävastuulla on partiolippukuntien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn varmistaminen siten, että partio harrastuksena pysyy laadukkaana sekä turvallisena ja harrastajien määrä kasvaa. Työssä onnistuminen vaatii aktiivista osallistumista erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin ympäri partiopiirin toiminta-aluetta.

Lippukuntakoordinaattorin monipuoliseen työnkuvaan kuuluu asiakaspalvelu, vapaaehtoisten tukeminen ja nuorten ohjaaminen, toiminnan markkinoiminen, partion uusien toimintamuotojen kehittäminen, sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, aktiivinen viestintä, tapahtumien järjestäminen, yhdistyksen hallinnon asianmukainen hoitaminen sekä ongelmatilanteiden ratkominen. Lippukuntatyön lisäksi koordinaattori tukee partiopiirin vapaaehtoisista koostuvia ryhmiä ja osallistuu heidän kanssaan aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Tehtävään tulee sisältymään myös alueellisia tai valtakunnallisia tehtäviä, joista sovitaan tarkemmin myöhemmin.

Olet sopiva henkilö tehtävään, jos sinulta löytyy: 

 • kiinnostusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen
 • kykyä innostaa ja motivoida vapaaehtoisia toimijoita
 • erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot 
 • tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä   

Hakijoilta edellytetään Microsoft Office -ohjelmien sujuvaa käyttöä, kykyä aikatauluttaa oma työnsä, työskennellä itsenäisesti, sekä oma-aloitteisuutta tarttua puhelimeen myös pulmatilanteissa. Eduksi katsotaan sujuvat viestintätaidot englanniksi, osaaminen talouden, projektien ja kumppanuuksien hallinnasta.

Työ alkaa sopimuksen mukaan syys-lokakuussa ja kestää 31.8.2023 asti vakituisen työntekijän ollessa opintovapaalla. Työ on kokoaikainen (38 h 25 min/vko) ja jakaantuu myös ilta- ja viikonlopputyöhön. Työn sijaintipaikkana on Lapin Partiolaisiin kuuluvat kunnat sekä kaupungit, joten ajokorttia ja auton käyttöä edellytetään. Lapin Partiolaisilla on toimitilat Rovaniemellä, mutta suhtaudumme joustavasti työpisteen sijaintiin. Kannustamme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eritaustaisia ihmisiä.

Hae tehtävään sähköisellä hakulomakkeella viimeistään 12.9.2021. Täytä lomakkeeseen palkkatoiveesi.

Työsuhde solmitaan Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry:n kanssa ja lisätietoja antaa SP-FS järjestöpäällikkö Tea Hurme, 050 446 0055, tea.hurme@partio.fi.

Haemme Partioaseman aulapalveluun 1-2 aulapalveluhenkilöä tuntityöntekijöiksi.

Töölönkadun Partioasema on yksi Helsingin käytetyimmistä nuorten ja nuorten aikuisten tiloista ja kohtaamispaikoista. Partioasemalla vierailee vuosittain lähes 25 000 henkilöä. Partioasemalla toimii Suomen Partiolaisten lisäksi kolme partiopiiriä ja muutama pieni partioyhdistys. Partioasemalla työskentelee viitisenkymmentä työntekijää.

Aulapalveluhenkilönämme otat vieraamme vastaan, tuet partion työntekijöitä ja vapaaehtoisia heidän tehtävissään ja vastaat asiakaspalvelustamme ratkaisten arjen pulmatilanteita. Huolehdit kulunvalvonnastamme, tulostus- ja postituspalveluistamme, kokoustilojemme yleissiisteydestä ja viihtyvyydestä sekä esimerkiksi asiakaspalvelustamme (puhelin, sähköposti, chat) aulapalveluaikana.

Odotamme rentoa ja reipasta työotetta. Meille on tärkeää, että muiden työn tukeminen motivoi sinua ja että palveluasenteesi on vahva. Aiempi asiakaspalvelukokemus ja kokemus vapaaehtoistoiminnasta ovat eduksi tehtävässä.

Aulapalveluhenkilö on tarvittaessa työhön kutsuttava ja tarjotusta työvuorosta on oikeus kieltäytyä. Aulapalvelutiimiin kuuluu 3-4 työntekijää, jotka työskentelevät 1-2 iltana viikossa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa sopimuksen mukaan.

Aulapalveluaika on arkisin maanantaista perjantaihin klo 14.00-18.00 tai sopimuksen mukaan. Työaika perustuu em. aulapalveluaikaan. Tuntipalkka on 12 euroa / tunti. Aulapalvelutiimin esihenkilönä toimii hallintopäällikkö Maija Kangasniemi.  Aulapalveluhenkilöt perehdytetään ja koulutetaan työtehtäviin.

Mikäli olet sopiva henkilö tiimiin, hae pian! Paikat täytetään sopivien henkilöiden löytyessä. Voit lähettää vapaaehtoisen hakemuksen viimeistään 13.9.2021 sähköpostilla maija.kangasniemi@partio.fi. Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä syyskuun loppuun mennessä.

Kannustamme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eritaustaisia ihmisiä. Työ soveltuu esimerkiksi opiskelijalle. Suomen Partiolaiset ja Partioasema on esteetön työpaikka.

Työsuhde solmitaan Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n kanssa ja lisätietoja tehtävästä antaa hallintopäällikkö Maija Kangasniemi, 044 7343 373, maija.kangasniemi@partio.fi.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jossa jäseniä on noin 65.000. Kasvatamme lapsia ja nuoria aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, jotka kantavat vastuuta niin omasta lähiympäristöstään kuin globaaleistakin haasteista.

 Partiolla on paljon annettavaa moniin yhteiskuntamme keskeisiin kysymyksiin. Harrastamisen merkitys lasten hyvinvoinnin keskeisenä osa-alueena, nuorten osallisuus, luonnossa toiminen ja ympäristökasvatus, arvopohjainen johtajuuskoulutus sekä vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat tärkeitä teemoja, joihin haluamme vaikuttaa.

Etsimmekin nyt partioon edunvalvonnan koordinaattoria vastaamaan ja kehittämään partion vaikuttamistyötä ja edistämään partion toimintaedellytyksiä myös tulevaisuudessa

Etsimme tavoitteellista, aktiivista ja aikaansaavaa osaajaa, jolla on hankittua osaamista ja ymmärrystä siitä yhteiskunnallisesta toimintakentästä, jossa partio toimii. Seuraat nuorisoalan edunvalvontatyötä, ja viet partion näkemyksiä päättäjille ja muille alan toimijoille. Pidät aktiivisesti yhteyttä partion lukuisiin sidosryhmiin ja kehität yhteistyötä heidän kanssaan.

Vaikuttajaviestintä on sinulle tuttua ja pystyt tuomaan partion näkemyksiä esiin niin virallisissa lausunnoissa kuin sosiaalisen median kanavissakin. Tapahtumien ja koulutusten järjestäminen on sinulle luontevaa. Työskentelet itsenäisesti ja pystyt pitämään monet langat käsissäsi kiireessäkin. Hoidat myös rutiinit luotettavasti ja vastaat siitä, että CRM-järjestelmämme on ajan tasalla.

Teet töitä yhdessä lukuisten partion vapaaehtoisten kanssa ja tuet heitä tehtävässään. Saat energiaa ihmisten kanssa toimimisesta ja heidän innostamisestaan. Sinun ei tarvitse olla partiolainen, mutta koet järjestömme arvot ja tavoitteet omiksesi.

Odotamme:

 • Tehtävään soveltuvaa koulutusta
 • Erinomaisia viestintätaitoja niin suullisesti kuin kirjallisestikin
 • Kokemusta vaikuttamis- ja edunvalvontatyöstä
 • Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Organisointikykyä, itsenäistä ja joustavaa työotetta
 • Hyviä digijärjestelmien käyttötaitoja
 • Valmiutta ilta- ja viikonlopputöihin

Arvostamme:

 • Kokemusta erityisesti nuorisoalan järjestötoiminnasta
 • Partiotoiminnan tuntemusta

Meillä pääset:

 • Rakentamaan ja kehittämään Suomen suurimman ja vaikuttavimman nuorisojärjestön vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa
 • Tekemään töitä kivassa työyhteisössä ja yhdessä pätevien vapaaehtoisten kanssa

Lähetä meille hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta viimeistään 26.9. Lisätietoa tehtävästä antaa tarvittaessa Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola (kaisa.leikola@gmail.com, 09-8865 1140).

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen. Työtehtävän hoito edellyttää viikottaista läsnäoloa Helsingissä, mutta suhtaudumme joustavasti työpisteen sijaintiin. Kannustamme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eritaustaisia ihmisiä. Työpaikkamme on esteetön.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, johon kuuluu 65 000 partiolaista 750 lippukunnassa eri puolilla Suomea. Valtakunnalliseen kattojärjestöön kuuluu 10 partiopiiriä sekä ruotsinkielisten lippukuntien toimintaa tukeva Finlands Svenska Scouter r.f.


Tietosuoja rekrytoinnissa

Suomen Partiolaisten avoinna oleviin työtehtäviin haetaan rekrytointilomakkeella. Työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetiedot käsitellään pääsääntöisesti digitaalisesti Sympa-palvelussa. Perehdy henkilöstön henkilö- ja työsuhdetietojen käsittelyä koskevaan tietosuojaselosteeseen, jonka mukaan toimitaan myös rekrytointiprosessissa. Kaikki tietosuojaa koskevat dokumentit ja ohjeet on julkaistu osoitteessa www.partio.fi/tietosuoja.