Syrjinnästä vapaa alue

Tavoitteemme on, että partion työyhteisö ja eri partiotilat ovat syrjinnästä vapaita alueita. Olemme sitoutuneet syrjimättömyyden edistämiseen partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa sekä laajemmin partion arvoissa. Fyysisistä partiotiloista löydät Syrjinnästä vapaa alue -kyltit tuomaan sitoutumistamme näkyville.

Syrjinnästä vapaa alue -merkki Partioaseman seinällä kertoo, että organisaatiossa halutaan suhtautua syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Merkki on vain pieni ele, mutta se voi auttaa syrjintään liittyvien kysymysten esille nostamisessa.

Syrjinnästä vapaa alue -kyltti Partioaseman seinällä.

Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Organisaatiomme julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja sitoutuu:

  • Kohtelemaan kaikkia vapaaehtoisia, asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
  • Tiedottamaan kaikille vapaaehtoisille ja työntekijöille julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi.
  • Laittamaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin näkyvästi esille organisaation tiloissa.
  • Ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti.

Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

Muistathan tutustua myös partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan – sieltä löydät muun muassa: 

  • Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän määritelmät 
  • Häirintään puuttumisen ohjeet 
  • Ohjeita ja työkaluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen  

Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (PDF)

Ilmoittaminen syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta 

Partiossa noudatetaan turvallisesti yhdessä -ohjeistusta. Vaikka tavoitteena on turvallisen ja yhdenvertaisen toimintaympäristön varmistaminen, voivat mukana olevat henkilöt kokea häirintää, kiusaamista, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa. Näihin ikäviin asioihin halutaan partiossa puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Voit halutessasi ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta nimettömänä partiotoimistolle. Sama ohje koskee niin vapaaehtoisia kuin työntekijöitäkin. 

Yläkuva: LeaseGreen