Turvallisesti yhdessä

Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa. Katso myös Turvallisesti yhdessä -haitari.

Turvallisuudella tarkoitetaan tässä kohtaa muun muassa sitä, että

 • lapsia kohdellaan kunnioittavasti,
 • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan,
 • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä
 • lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Ohje koskee kaikkea partiotoimintaa Suomessa.

Ohjeistus sisältää:

 • Turvallisesti yhdessä -ohjeen (liitteineen)
 • Turvallisesti yhdessä lyhyesti
 • Vapaaehtoisen rikostaustan selvityksen hakulomakkeen *
 • Toimeksiantosopimuksen (lippukunnan, piirin sekä keskusjärjestön keskinäinen valtuutus)
 • Vapaaehtoisen rikostaustan selvitysprosessin

HUOM! Lippukunnan hallituksen tulee hyväksyä ohje osaksi oman toimintansa ohjeistusta, jotta vapaaehtoisten rikostaustan selvitys voidaan tehdä. Usein kysytyissä kysymyksissä selitetään tarkemmin, kuinka tämä tulee tehdä.

Turvallisesti yhdessä -koulutus verkossa

Turvallisesti yhdessä -koulutus on pakollinen koulutus kaikille täysi-ikäisille partiolaisille sekä ryhmänjohtajille iästä riippumatta. Koulutus suositellaan suoritettavaksi heti. Lippukunnan hallitus vastaa siitä, että edellä mainitut henkilöt suorittavat koulutuksen.

Koulutus suoritetaan Partion moodlessa: moodle.partio.fi. Koulutuksen voi suorittaa ilman partioID:tä mutta, jotta koulutuksesta kirjataan Kuksaan suoritusmerkintä, tarvitset partioID:n koulutukseen kirjautumiseksi.

Kurssisuoritus on voimassa viisi vuotta ja sen jälkeen kurssi tulee suorittaa uudelleen. Aloita uudelleensuoritus kirjautumalla Moodleen PartioID-tunnuksellasi ja valitse Turvallisesti yhdessä -kurssin haluamasi kieliversio. Uudelleensuoritus aloitetaan “Suorita uudelleen” painikkeen kautta. Painike löytyy kurssisivun oikeasta yläreunasta. Painikkeen klikkaamisen jälkeen sivu kysyy: Haluatko alustaa kurssin suorituksen? (alustaminen aloittaa uuden suorituskerran). Klikkaa Jatka ja aloita uudelleensuoritus. Alustus tarkoittaa aikaisemman kurssisuorituksen nollaamista ja toimenpide on pakollinen, jotta uudelleensuorittaminen on mahdollista.

Jos sinulla ei ole partioID:tä, voit rekisteröityä partion moodleen, tehdä Turvallisesti yhdessä -koulutuksen ja tulostaa siitä todistuksen. Huoltajan partioID:llä voi myös tehdä koulutuksen, mutta merkintä ei tallennu Kuksaan.

Turvallisesti yhdessä -materiaalit

Turvallisesti yhdessä -ohje

Turvallisesti yhdessä -haitari

Turva-aikuisen pestikuvaus

Vapaaehtoisen suostumus rikosrekisteriotteen hakeminen (päiv. 2020)

Toimeksiantosopimus rikosrekisteriotteen hakeminen (päiv. 2020)

Rikosrekisteriotteen tarkistamisen kuvaus

Turvallisesti yhdessä – kirje vanhemmille

Usein kysytyt kysymykset

Mukavasti yhdessä -haitari

Turva-aikuisen pesti

Turvallisesti yhdessä -koulutusmateriaali

På svenska

Tryggt tillsammans

Tryggt tillsammans kortfattat

Den frivilligas samtycke till att utreda brottlig bakgrund (12/2015)

Beskrivning av kontroll av staffregisterutdrag

Uppdragsavtal – Ansökan om straffregisterutdrag (12/2015)

In English

Safely Together

Safely Together guidelines

Kysymyksiä aiheeseen liittyen voi lähettää osoitteeseen koulutus@partio.fi.

Myös piiritoimistosi työntekijät auttavat sinua Turvallisesti yhdessä -asioiden kanssa. Piiritoimisto tukee ja neuvoo lippukuntia lastensuojeluasioiden hoitamisessa sekä auttaa tarvittaessa lastensuojeluilmoitusten tekemisessä.

Turvallisesti yhdessä materiaalit ja verkkokoulutuksen ovat työstäneet

 • Kati Palsanen, sosiaalityöntekijä, VTM
 • Kaisa Pasanen, sosiaalityöntekijä, VTM
 • Jenna Honkanen, lastentarhanopettaja, KM
 • Jutta Huovinen, viestinnän opiskelija
 • Jenni Koski, Sosiaali- ja terveysalan opettaja, psykoterapeutti (ET)