Ansiomerkkitoiminta lippukunnassa

Ansiomerkit ovat yksi tapa kiittää ansioituneita lippukunnan jäseniä. Kiitosta ei pidä jättää vain pestin loppuun, sillä kiitos motivoi jatkamaan ja palaute kehittymään.

Ansiomerkkien ehdottamista ei sovi jättää vain yhden harteille, sillä ehdottamiseenkin tarvitaan vähintään kaksi partiolaista: ehdottaja ja vahvistaja. Tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi sopivia ehdokkaita ansiomerkkien saajiksi tulisi harkita säännöllisesti.

Katso Kuinka palkita ansioituneet partiolaiset -iltateen tallenne

Lippukunta voi järjestää ansiomerkkitoimintansa monin tavoin. Kiittäminen ja siten myös ansiomerkit ovat osa pestijohtajan pestiä. Lippukunnalla voi olla myös erikseen nimetty ansiomerkkivastaava tai ansiomerkkitoimikunta, joka vastaa ansiomerkkien säännöllisestä ehdottamisesta. Ansiomerkkitoimikunta voi koostua esimerkiksi kokeneista partiojohtajista, lippukunnan hallituksen jäsenistä ja/tai johtokolmikosta.

Tasapuolisuuden nimissä myös lippukunnan ansiomerkkitoiminnasta vastaavien kiittämisestä pitää huolehtia. Liian usein esimerkiksi ansiomerkkien ehdottamisesta vastaava lippukunnanjohtaja jää ilman ansiomerkkiä, koska hän voi huolehtia kaikkien lippukunnan muiden jäsenten kiittämisestä kuin omastaan.

Kuksaan lippukunta voi merkitä ansiomerkkivastaavan pestin yhdelle tai usealle. Pestin merkitsemällä lippukunta saa ajankohtaista tietoa ansiomerkeistä keskusjärjestöltä ja partiopiiriltä/FiSSc:lta.

Ansiomerkkien ehdottaminen kannattaa laittaa lippukunnan toimintakalenteriin ja aikatauluttaa ansiomerkkikokous noin kuukautta ennen ansiomerkkiehdotusten määräaikaa. Vuosittain kannattaa miettiä, missä tilaisuuksissa ansiomerkkejä haluttaisiin luovuttaa, ja sen mukaan laskea, mihin mennessä ansiomerkkiä pitää ehdottaa, jotta sen saa luovutettavaksi haluttuun tilaisuuteen.

Lippukunnassa ansiomerkeistä vastaavien tulisi vähintään kerran vuodessa tarkistaa lippukunnan jäsenistä partiotehtävissä toimivat ja heidän pestivuotensa. Apuna voi käyttää Kuksan ansiomerkkiraporttia , josta näkee oletuksena lippukunnan jäsenille viimeisen 10 vuoden aikana myönnetyt ansiomerkit.

Linkki: Kuksa – Raportit – Ansiomerkit –Organisaation jäsenten ja luottamushenkilöiden ansiomerkit (suora linkki vaatii, että olet kirjautuneena Kuksaan)

Kun lippukunnassa mietitään, kenelle ansiomerkkiä pitäisi ehdottaa, kannattaa käyttää esimerkiksi seuraavia keinoja:

  • Ikärajoja ja/tai tiettyjä pestejä vaativien merkkien osalta kohdistetaan tarkastelu vain ikärajat ja/tai pestit täyttäviin lippukunnan jäseniin ja mietitään, kuka/ketkä heistä täyttävät myös merkin muut myöntöperusteet (esimerkiksi II luokan Mannerheim-solkea varten käydään läpi lippukunnan 17–19-vuotiaat nuoret).
  • Ansiomitalien ja -ristien osalta tarkastellaan kahta eri ryhmää: 1) aiemmin ansiomitalin tai -ristin saaneita ja 2) vaeltajia ja aikuisia, jotka eivät vielä ole ansiomitalia saaneet. Ansiomitalin tai -ristin aiemmin saaneiden osalta tarkastellaan, onko edellisestä kulunut jo vaadittu aika ja täyttääkö henkilö seuraavan merkin myöntöperusteet. Niiden osalta, joilla vielä ei ole ansiomitalia, tarkastellaan, minkä ansiomitalin myöntöperusteet henkilö täyttää, ja tarvittaessa perustellusti voidaan hypätä ensimmäisten mitalien yli.

Ansiomerkkejä ehdotettaessa pitää muistaa myös ne lippukunnan jäsenet, jotka toimivat partion muilla organisaatiotasoilla (esimerkiksi aluejärjestössä, partiopiirissä/FiSSc:ssa tai keskusjärjestössä). Tällaisille partiolaisille ansiomerkkiä voi ehdottaa yhteistyössä heidän pestiesihenkilöiden kanssa.

Lisäksi ajoittain on hyvä käydä läpi myös lippukunnan toiminnan tukijat ja miettiä, miten heitä voisi kiittää tekemästään työstä tai antamastaan tuesta.

Valokuva: Susanna Oksanen