Tilikartan laatiminen

Tilikartta (tai tililuettelo) on pitempi tilikohtainen listaus kaikista taseen ja tuloslaskelman käytettävissä olevista tileistä. Tilikartta ohjaa kirjanpidon tarkkuutta; jokainen tosite kirjataan tileille tilikartasta päätetyn ohjeistuksen mukaisesti. Tilikarttaan on syytä ottaa omat tilit kaikille tuotoille ja kuluille, joita halutaan seurata.

Kirjanpitoasetuksen tuloslaskelma- ja tasekaavat antavat perustan tilien ryhmittelylle. Tuloslaskelmakaavan pääjaottelusta (varsinainen toiminta, varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta, yleisavustukset ja tilinpäätössiirrot) ei kannata poiketa, ettei tilinpäätöksen laatiminen tule ylivoimaisen vaikeaksi. Jokaisella lippukunnalla on kuitenkin omat tarpeensa ja tapansa jaotella tuottoja ja kuluja tätä tarkemmalla tasolla kirjanpidossaan.

Linkeissä tilikartta ja kirjausohje on esitetty yksi looginen kokonaisuus lippukuntien yleisimmin tarvitsemista tileistä ja mitä tileille on tarkoitus kirjata. Hankalammissa tapauksissa on myös kerrottu esimerkiksi miten päin jokin vienti tehdään. Mallitilikarttaa voi käyttää pohjana, mutta lippukunnan omat seurantatarpeet pitää huomioida lisäämällä tilikarttaan tarpeelliset tilit. Esitetystä luonnoksesta kannattaa myös poistaa tilit, joille lippukunnalla ei ole käyttöä.

Tilikausien vertailukelpoisuuden vuoksi tilikartta kirjausohjeineen kannattaa pitää suhteellisen vakiona vuodesta toiseen. Ajan kuluessa jotkut tilit kuten painetun median käyttö mainostarkoituksiin saattaa olla vähemmällä käytöllä, kun taas lippukunta saattaa maksaa digipalveluiden käytöstä, joille hallitus tai taloudenhoitaja voi nähdä tarpeen näyttää omana tilinään. Tällaisissa tapauksissa voi lakien määräämien osioiden sisälle luoda kokonaan uuden tilin, esimerkiksi Internetmainonta. Hallitus vahvistaa tilikartan, jollei lippukunnan säännöissä toisin mainita.