Valvontavastuu tilikauden aikana

Tarkastuksia voidaan tehdä myös tilikauden aikana. Silloin tarkastuksella varmennetaan, että

  • yhdistyksen kirjanpitoa laaditaan kirjanpitolain aikarajoja noudattaen, ja
  • yhdistyksen rahavaroja hoidetaan asianmukaisesti.

Lisäksi tietenkin vuositarkastuksen osa-alueita voidaan tarkastaa jo tilikauden aikana (esim. päätösten seuranta ja tositteiden tarkastus).