Kehitysyhteistyö

Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä, jotka tuntevat vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja elinympäristöstään. Partiolaiset haluavat olla myös mukana rakentamassa globaalia oikeudenmukaisuutta ja partioliikkeen maailmanlaajuisuus luo vahvan pohjan kehitysyhteistyölle ja kansainvälisyys- eli globaalikasvatukselle.

Kehitysyhteistyö on vahvasti osa partiota, sillä partioaatteessa on voimakas velvoite toimia paremman maailman hyväksi. Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell kehotti partiolaisia viimeisessä viestissään jättämään maailma hieman parempana kuin sen itse saimme.

Kehitysyhteistyön kautta partiolaiset rakentavat ystävyyttä yli rajojen ja oppivat erilaisista elinolosuhteista. Koska partiolaisia on kaikkialla maailmassa, löytyy partion kehitysyhteistyöhankkeisiin helposti paikallinen ruohonjuuritason kumppani. Kumppanuudet paikallisten partiojärjestöjen kanssa tukevat hankkeiden onnistumista ja kestävyyttä. Maailmanlaajuisten partioverkostojen vuoksi partiolaisiin luotetaan ja esimerkiksi ulkoministeriö on useina vuosina tukenut partiolaisten hankkeita kehitysyhteistyömäärärahoista.

Suomen Partiolaiset on jäsenenä Fingo ry:ssä (globaalin oikeudenmukaisuuden kattojärjestö) ja kuuluu sen kautta oikeudenmukaisemman maailman puolesta toimivien järjestöjen verkostoon. Tärkeä keskustelufoorumi on myös partion maailmanjärjestöjen Partnerships-network.  Suomen Partiolaisten tärkeimmät kumppanimaat ovat tällä hetkellä Uganda ja Nepal, joissa molemmissa hankkeita toteutetaan yhdessä paikallisten partiolaisten kanssa. Ugandan ja Nepalin kumppanuuksien lisäksi Suomen Partiolaisilla on ollut kumppanuushankkeita SenegalissaBeninissä ja Nigerissä.

Partiolaisten kehitysyhteistyön tavoitteita

 • köyhyyden vähentäminen
 • yhteiskunnallisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen
 • ympäristöongelmien ratkaiseminen
 • pysyvien tulosten saavuttaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän toiminnan avulla
 • kehitysmaan omien pyrkimyksien tukeminen
 • sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen tukeminen
 • kehitysmaiden oman kansalaistoiminnan ja erityisesti partiotoiminnan kehittäminen ja tukeminen omaehtoisuuden ja oma-aloitteisuuden pohjalta
 • kehitysmaiden partiojärjestöjen kapasiteetin kasvattaminen

Kehitysyhteistyöhankkeet

Suomen Partiolaisilla on ollut historiansa aikana useita kehitysyhteistyöhankkeita. Tällä hetkellä käynnissä on Nepalin Partiolaisten kanssa Scouts, Peace and Security –kumppanuushanke (2023-2025). Ulkoministeriön hanketuella toteutettavan hankkeen tavoitteena on tukea nuorten roolia yhteiskunnassa sekä edistää sosiaalista rauhaa.

Viimeisempiä hankkeitamme ovat olleet Ugandan partiolaisten kanssa vuosina 2019-2022 toteutettu No Missed School Days -projekti, jonka tavoitteena oli naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä tasa-arvon edistäminen Ugandassa tyttöjen koulunkäyntiä tukemalla. Lisäksi aiemmin Nepalin Partiolaisten kanssa on toteutettu seksuaalisen häirinnän vastainen Stop the Violence -hanke (2017) sekä Finland-Nepal Partnership Project (F-NPP). Jälkimmäistä toteutettiin vuosina 2010-2016 ja se keskittyi Nepalin partiolaisten kapasiteetin vahvistamiseen.

Senegalin Woomal 1 ja 2 vuosina 2009-2014 pohjautuivat yhteistyölle, jonka valtakunnallinen kehitysyhteistyöhanke Wergujaram 1990-luvun alussa oli luonut. Wergujaram-hankkeen avulla Senegalin Diofioriin rakennettiin terveyskeskus, joka toimii edelleen ja paransi merkittävästi terveystilannetta vaikutusalueellaan. Lisäksi Wergujaram sai aikaan tempauksia, vesitornin ja vesijohtoverkoston rakentamista sekä hygieniatiedon levittämistä Diofiorissa. Suomen Partiolaisten yhteistyö Afrikan alueen partiolaisten kanssa jatkui myös kolmivuotisen Food for Life –projektin kautta Beninin ja Nigerin partiolaisten parissa vuonna 2011.

Lippukunnille ja partiopiireille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kehitysyhteistyöhankkeisiin yhdessä Suomen Partiolaisten kumppanimaiden kanssa globaalikasvatuksen kautta, mutta myös tukemalla hankkeiden varainkeruuta. Hankkeiden yhteydessä tarjottavat toimintamahdollisuudet mahdollistavat monien lapsien ja nuorien tutustumisen ja sitoutumisen kehitysyhteistyön tavoitteisiin. Partiolaiset toimivat aktiivisesti rauhankasvatuksen, ympäristökasvatuksen sekä suvaitsevaisuuskasvatuksen parissa.

Rahastot

Partiolaisten olemassa olevat rahastot pyrkivät edistämään partiotoimintaa kehitysmaissa sekä tukemaan näiden maiden kehittymistä yleisesti. Partiolaiset tekevät myös paljon yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Partiolaiset ovat perustaneet omia rahastojaan, joilla rahoitetaan mm. kehitysyhteistyötä.

 • Thinking Day Fund eli Muistelemispäivärahasto: Partiotyttöjen Maailmanliiton rahasto, jonka tuotolla tuetaan ja edistetään partiotoimintaa kaikkialla maailmassa. Se rahoittaa mm. kehitysmaiden partiojohtajakoulutusta sekä tukee julkaisutoimintaa. Se auttaa uusia partiojärjestöjä ja antaa katastrofiapua. Rahaston päätavoitteena on rakentaa ja vahvistaa kansainvälistä yhteisvastuuta ja globaalia ajattelua.
 • Scout U Fund eli Kansainvälinen Partiorahasto: Partiopoikien Maailmajärjestön rahasto, jonka tuotolla tuetaan ja edistetään aloittelevien partiomaiden toimintaa. Se tukee erityisesti kehitysmaiden partiotoimintaa rahoittaen johtajakoulutusta sekä materiaalien julkaisua. Rahasto osallistuu erilaisiin lukutaito-, ja terveydenhoito- ja kasvatustempauksiin, tukee sisupartiotoimintaa ja antaa katastrofiapua.
 • Mutual Aid Scheme eli keskinäisen avun järjestelmä: antaa kansalliselle tai piirijärjestölle ja yksittäiselle lippukunnalle mahdollisuuden osallistua erilaisiin avustusprojekteihin. Nimensä mukaisesti toiminta on molemminpuoleista, jossa sekä antaja että saaja tutustuvat muun muassa toisiinsa, kulttuuriin ja maan oloihin vaihtamalla materiaalia, tietoja ja kokemuksia. Toiminta on pääosin varojenkeruuta erilaisiin kohteisiin.
 • International Fellowship Stamp Bank eli kansainvälinen postimerkkipankki: Partiopoikien Maailmanjärjestön toimintaa, jolla tuetaan partiolaisten kehitysyhteistyötä ja partiotoimintaa. Se kerää, liottaa ja lajittelee postimerkkejä, jotka sitten myydään. Postimerkkejä voivat toimittaa kaikki partiolaiset, eikä niiden tarvitse välttämättä olla liotettuja eikä erikoisia, mutta tietysti ehjiä. Postimerkkipankilta voi myös ostaa merkkejä