Nepal

Nepalin Partiolaiset on Suomen Partiolaisten pitkäaikainen kumppani. Kolmikymmenvuotisen kumppanuuden aikana yhteistyötä on tehty muun muassa rokotuksiin ja naisten ammatilliseen koulutukseen liittyen.

Nepalin partiolaiset on maan suurin nuorisojärjestö ja merkittävä toimija Nepalin alueen joka kolkassa. Nepalin partiolaisilla on jäseniä noin 38 000 (v. 2015), jäseniä ovat sekä tytöt että pojat. Järjestö kuuluu molempiin partioliikkeen maailmanjärjestöihin, sekä WOSMiin että WAGGGSiin.

Nepalissa partiotoimintaa järjestetään enimmäkseen kouluissa ja erityistä on laissa tunnustettu asema koulutuksen toimeenpanijana virallisen koulujärjestelmän rinnalla. Nepalin partiolaisten tärkeimpiä toiminnan aloja ovat kasvatus, koulutus ja yhteiskunnallinen toiminta. Viime vuosien keskeisiksi painopisteiksi järjestön toiminnassa on asetettu tyttöjen ja poikien välisen tasa-arvon edistäminen, rauhankasvatus, yhteisöjen kehittäminen ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen.

Stop the Violence -hanke 2017

Nepalissa huhtikuussa 2015 tapahtuneen maanjäristyksen seurauksena tuhansia ihmisiä kuoli ja yhä useampia loukkaantui – puhumattakaan tuhoutuneista kodeista ja yhteiskunnan perusinfrastruktuurista kuten kouluista ja puhtaasta vedestä.

Maanjäristyksen jälkeisessä hätämajoituksessa ilmeni seksuaalista häirintää, myös raiskauksia. Tämä havahdutti Nepalin partiolaiset miettimään partion mahdollisuuksia vaikuttaa seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn nuorten turvataitokoulutuksilla ja paikallistason asennekasvatuksella.

Suomen Partiolaiset aloitti yhdessä Nepalin partiolaisten kanssa seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn keskittyvän Stop the Violence -hankkeen. Hankkeen pilottivaiheessa Nepalin partiolaiset loivat järjestölle lastensuojeluohjeistuksen ja järjestivät kolmen partiopiirin alueella kouluttajien koulutuksen seksuaalisen häirinnän ehkäisystä. Koulutukset ovat olleet onnistuneita ja niille harkitaan jatkoa. Tämän jälkeen partiolaiset alueella osallistuvat turvataitokoulutukseen osana partio-ohjelmaa. Lisäksi partiolaiset järjestävät seksuaalisen häirinnän ehkäisystä paikallistasolla tiedotustempauksia.

Finland-Nepal Partnership Project (F-NPP) 2010-2016

Suomen Partiolaiset ja Nepalin Partiolaiset toteuttivat vuosina 2010-2016 Nepalin partion kapasiteetinvahvistamishankkeen Finland-Nepal Partnership Project (F-NPP). Hankkeen tavoite oli lisätä lasten ja nuorten osallistumista paikallisyhteisöjen kehittämiseen sekä rauhanrakennukseen vahvistamalla Nepalin Partiolaisten toimintamahdollisuuksia. Hankkeen kautta haluttiin tarjota parempaa partiota, ja tukea toiminnan laajenemista myös Katmandun laakson ulkopuolelle. Näin yritettiin laajemminkin vaikuttaa Nepalin kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua kansalaisyhteiskuntatoimintaan, sekä tarjota mahdollisuus saada laadukasta epäformaalia koulutusta.

Projektin palkattu työntekijä työskenteli Kathmandussa, Nepalin Partiolaisten päätoimistolla, Suomen Partiolaisten lähettämän vapaaehtoistyöntekijän kanssa ja koordinoi ympäri maata asuvien vapaaehtoisten kanssa projektin toimintoja. Näitä olivat nuorison osallistamis- ja rauhankasvatusfoorumit, johtajakoulutukset, kouluttajakoulutukset, paikallisesti organisoidut yhteisönkehittämiskoulutukset sekä nuorisojärjestön opetusmetodien kehittäminen. Näihin osallistuivat Nepalin Partiolaisten nuoret jäsenet, aikuiset vapaaehtoiset johtajat, kouluttajat, paikallisyhteisöjen jäsenet, sekä Nepalin Partiolaisten avainhenkilöstö.