Moninaisuus partiossa

Partio on harrastuksena avointa kaikille. Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Partiossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yksilölle varataan tilaa oman uskonnon harjoittamiseen.

Partion harrastamisen kynnystä halutaan jatkuvasti madaltaa. Harrastamisen kynnys saattaa olla tavallista korkeammalla esimerkiksi kulttuurisista, sosiaalisista tai fyysisistä syistä. Partiossa on esimerkiksi käynnissä 100 uutta tapaa -projekti, jonka tavoitteena on tehdä partiosta yhä avoimempi harrastus.