Avoin ja moninainen partio

Partio on harrastuksena avointa kaikille. Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Partiossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yksilölle varataan tilaa oman uskonnon harjoittamiseen.

Partion harrastamisen kynnystä halutaan jatkuvasti madaltaa. Harrastamisen kynnys saattaa olla tavallista korkeammalla esimerkiksi kulttuurisista, sosiaalisista tai fyysisistä syistä. Vuosina 2020-2023 partion moninaisuustyössä painotetaan erityisesti:

  • koulujen yhteydessä toteutettavaa partiotoimintaa
  • erityislasten partioharrastuksen tukemista
  • maahanmuuttajataustaisten osallistumista partioon
  • esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäämistä

Kysy lisää partion moninaisuustyöstä: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi, p. 040 718 5721