Koulutusmateriaali johtamisesta partiossa

Näiden koulutusmateriaalien avulla voit tutustua partion johtamismalliin (WOSM).

Koulutusmateriaalien avulla koulutuksia voi toteuttaa sellaisenaan tai muokkaamalla halutunlaiseksi. Kohderyhmänä voi olla esimerkiksi johtokolmikko, hallitus, johtajaneuvosto tai vaikka samoajaryhmä. Voit napata kustakin pohjasta itselle sopivat kohdat ja heijastaa ne esimerkiksi samoajakokouksen ajaksi seinälle. Tällöin voit peilata kaikkia kokouksessa käsiteltäviä asioita johtamismallin osa-alueisiin.

Partion johtamismalli

Koulutus on tarkoitettu pohjaksi yleiskoulutukseen siitä mitä on johtaminen partiossa ja mikä on WOSMin johtamismalli. Arvioitu kesto sellaisenaan noin 45 minuuttia.

Johtamismallikoulutus (power point -esitys)

Voi käyttää ohtamismallikuvasta myös versiota, jossa on tilaa omille huomioille ja muistiinpanoille: Partion johtamismalli – muokattava versio

Johtamismalli partio-ohjelmassa

Partion johtamismalli (WOSM) elää ainoastaan käytännön partiotoiminnassa. Esityksessä on kuvattu, miten johtamismallin osa-alueet esiintyvät partio-ohjelman mukaisissa aktiviteeteissa ja eri ikäkausilla. Arvioitu kesto noin 10 minuuttia.

Johtamismalli partio-ohjelmassa  (power point -esitys)

Itsensä johtamisen kehittäminen partion johtamismallin avulla

Jotta partiolainen voi johtaa muita, tulee hänen pysty johtamaan omaa toimintaansa. Esityspohjan ajatuksena on osallistaa kohderyhmää vahvasti ja pistää heidät pohtimaan omaa johtajuuttaan ja johtamisarvojaan partion johtamismallin (WOSM) kautta. Arvioitu kesto noin 45 minuuttia.

Itsensä johtamisen kehittäminen johtamismallin avulla (power point -esitys)

Projektissa johtaminen partiossa

Esityspohjassa käydään läpi projektissa tai pestissä toimimista partion johtamismalliin (WOSM) peilaten. Projekti voi olla mikä vain pieni tai suuri tavoitteellisen toiminnan muoto (samoajilla haikin järjestäminen, sudenpentuosastolla retken järjestäminen tai kansallinen tapahtuma) Esityksen on tarkoitus olla osallistava ja saada ihmiset pohtimaan itse omaa projektiaan tai pestiään. Ensin käydään läpi omaa ryhmässä toimimista itsensä johtamisen ja ryhmän johtamisen kautta. Tämän jälkeen peilataan projektissa toimimista toimintaan (prosessiin) ja päämäärään. Arvioitu kesto noin 45 minuuttia.

Projektissa johtaminen partiossa  (power point -esitys)