Partion ystävät -rahasto lippukuntien varainhankinnassa

Partion ystävät on partion lahjoitusvarainhankinnan ohjelma, jonka avulla myös lippukunnat voivat kerätä varoja toimintaansa. Partion ystäväksi ryhdytään lahjoittamalla vapaavalintainen summa rahaa partiolle. Kuukausilahjoittajien on mahdollista kohdistaa 25 % lahjoituksestaan valitsemalleen lippukunnalle. Partion ystävät on helppotöinen vaihtoehto kerätä rahaa etenkin niille lippukunnille, joilla ei ole esimerkiksi omaa tukiyhdistystä.

Lahjoita Partion ystäville

Uskomme, että jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mieluisen harrastuksen. Haluamme varmistaa, että raha ei ole este kenenkään partioharrastukselle. 

Lahjoita Partion ystäville

Lippukunta voi käyttää Partion ystävien kautta tulleet varat parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi leiristipendien myöntämiseen, kämppäremonttiin tai varusteiden hankintaan. Lahjoitustuotot tilitetään kerran vuodessa. Lippukunnan on raportoitava saatujen Partion ystävät -lahjoitusten käytöstä vuoden kuluessa tilityksestä erikseen annettavien ohjeiden mukaan.

Kerätyillä varoilla myönnetään jäsenmaksuvapautuksia vähävaraisille partiolaisille ja tuodaan partio näin yhä useamman lapsen ja nuoren ulottuville.

Näin lippukuntanne voi kerätä rahaa Partion ystävien avulla

Markkinoikaa Partion ystäviä omissa verkostoissanne ja muistakaan mainita vapaaehtoisesta lippukuntalahjoituksen mahdollisuudesta!

Jotta lippukunnalle on mahdollista kohdistaa lahjoituksia, täytyy seuraavat tiedot olla määriteltyinä Kuksassa: lippukunnan nimi, taloudenhoitajan nimi ja tilinumero (kampanjan tuotemyynnin tilinumero riittää). Ellei tietoja ole määriteltynä Kuksassa, ei lahjoittaja voi tehdä kohdistusta eikä lippukunta näy lahjoituskohdelistauksissa!

HUOM! Mikäli lippukuntanne ei halua olla mukana Partion ystävät -kohdelistauksessa, ilmoitattehan siitä sähköpostitse partionystavat@partio.fi

Milloin lippukunnalle kohdistetut lahjoitukset tilitetään lippukunnalle?

Kaikki lippukunnille kohdistetut lahjoitukset tilitetään lyhentämättöminä kerran vuodessa. Lahjoitukset tilitetään lippukunnan Kuksaan antamalle tilinumerolle.

Kuinka ryhtyä Partion ystäväksi?Logo: Partion Ystävät

Lahjoittaja voi ryhtyä Partion ystäväksi partio.fi-nettisivujen kautta. Kiitokseksi lahjoittaja saa Partion ystävät -pinssin ja ajankohtaista tietoa partion tapahtumista sähköpostitse muutaman kerran vuodessa.


Kaikissa Partion ystäviin liittyvissä kysymyksissä otathan yhteyttä partionystavat@partio.fi