Partion Ystävät

Partion Ystävät on partion vuosilahjoitusmalli, jonka avulla myös lippukunnat voivat kerätä varoja toimintaansa. Partion Ystäväksi ryhdytään lahjoittamalla vapaavalintainen summa rahaa partiolle. Lahjoituksen yhteydessä lahjoittaja voi myös kohdistaa erikseen rahaa valitsemalleen lippukunnalle. Partion Ystävät on helppotöinen vaihtoehto kerätä rahaa etenkin niille lippukunnille, joilla ei ole esimerkiksi omaa tukiyhdistystä.

Lippukunta voi käyttää Partion Ystävien kautta tulleet varat parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi leiristipendien myöntämiseen, kämppäremonttiin tai varusteiden hankintaan. Lahjoitustuotot tilitetään kerran vuodessa, ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Lippukunnan on raportoitava saatujen Partion Ystävät -lahjoitusten käytöstä vuoden kuluessa tilityksestä erikseen annettavien ohjeiden mukaan.

Partiolle tulevan lahjoitussumman avulla partio tuodaan valtakunnallisesti yhä useamman lapsen ja nuoren ulottuville. Kerätyillä varoilla muun muassa myönnetään vähävaraisille jäsenmaksuvapautuksia, tuetaan uusien lippukuntien perustamista ja tuotetaan selkokielistä materiaalia.

Kuulostaa hyvältä! Mitä meidän pitää tehdä?

Markkinoikaa Partion Ystäviä omissa verkostoissanne ja muistakaan mainita vapaaehtoisesta lippukuntalahjoituksen mahdollisuudesta! Valmiita markkinointimateriaaleja, kuten julisteita, nettisivubannereita ja Facebook-jakokuvia löytyy partion materiaalipankista. Kannattaa katsoa myös Parempi lippukunta-blogin ohjeet. Löydätte sieltä myös vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Jotta lippukunnalle on mahdollista kohdistaa lahjoituksia, täytyy seuraavat tiedot olla määriteltyinä Kuksassa: lippukunnan nimi, taloudenhoitajan nimi ja tilinumero (kampanjan tuotemyynnin tilinumero riittää). Ellei tietoja ole määriteltynä Kuksassa, ei lahjoittaja voi tehdä kohdistusta eikä lippukunta näy lahjoituskohdelistauksissa!

HUOM! Mikäli lippukuntanne ei halua olla mukana Partion Ystävät -kohdelistauksessa, ilmoitattehan siitä sähköpostitse partionystavat@partio.fi

Milloin lippukunnalle kohdistetut lahjoitukset tilitetään lippukunnalle?

Kaikki lippukunnille kohdistetut lahjoitukset tilitetään lyhentämättöminä lippukunnille kerran vuodessa, ensimmäisen kerran syyskuussa 2018. Lahjoitukset tilitetään lippukunnan Kuksaan antamalle tilinumerolle.

Kuinka ryhtyä Partion Ystäväksi?Logo: Partion Ystävät

Lahjoittaja voi ryhtyä Partion Ystäväksi partio.fi-nettisivujen kautta. Kiitokseksi lahjoittaja saa Partion Ystävät -pinssin ja ajankohtaista tietoa partion tapahtumista sähköpostitse muutaman kerran vuodessa.

Okei! Yksi kysymys olisi vielä…

Kaikissa Partion Ystäviin liittyvissä kysymyksissä otathan yhteyttä partionystavat@partio.fi