Partio viittomakielellä

Mikä on partio?

Mitä partiossa tehdään?

Kuka voi tulla partioon?

Partiolupaus suomalaisella viittomakielellä

Yläkuva: Otto Virtanen