Pesti ja pestaaminen

Jotta Suomen Partiolaisten missio ja visio voisi toteutua, tarvitaan riittävästi osaavia ja motivoituneita aikuisia vapaaehtoisia. Hyvin johdettu vapaaehtoistehtävä eli pesti partiossa on antoisa harrastus, johon liittyy myös oikeuksia.

  • Tehtävän hoitamista varten aikuiselle on tarjolla tukea ja koulutusta
  • Toimiessaan pestissä aikuisen tulee olla pestattu
  • Kaikilla aikuisilla ei tarvitse olla koko aikaa pestiä vaan aikuinen voi olla ”vain” mukana
  • Aikuisella on oikeus sen kokoisiin pesteihin, joita hän haluaa tehdä ja pystyy muun elämäntilanteensa huomioiden hallitsemaan
  • Myös aikuisten pesteissä tulisi toteutua itsensä kehittäminen ja nousujohteisuus

Pestaajan tärkeys

Pestaaja on erittäin tärkeässä roolissa, kun puhutaan pestatun viihtymisestä. Sorrumme liian usein partiossa toimimaan ”koska on niin kivaa tehdä”, tai pahimmillaan ”koska ennenkin on tehty”. Teemme ja teemme, ja leirejä ja muita projekteja toteutuu yksi toisensa jälkeen. Pestaajan on hyvä olla perillä pestatun motivaatiosta, kiinnostuksenkohteista ja osaamisesta – näin pesti on helpompi rakentaa juuri tekijänsä näköiseksi ja hänen tarpeitaan vastaavaksi.

Opimme paljon tehdessämme, mutta osaaminen on vaikea pukea sanoiksi, ellei siitä puhuta. Ja jos ei puhuta, harva pystyy tiedostamaan tehtävissä huomaamatta(kin) karttuneen osaamisen. Pestattu voi pärjätä kehityksessä melko hyvin omillaan, mutta pienellä tuella ovat mahdollisuudet huomattavasti laajemmat. Pestaaja on pestatun lähin tuki ja kannustaja, ja hän on ratkaisevassa roolissa pestatun kehityksen tukemisessa.

Tuki ja työkalut

Näilä sivuilla esittelemme pestien tueksi kehitettyjä malleja – pestiavaimen ja kehittyminen pestissä -työkalun. Näitä seuraamalla ja aktiivisesti pestikeskusteluja käymällä, saadaan vapaaehtoistyö partiossa maistumaan ja aikuiset viihtymään.

Pestaajan ohjeet

Pestikeskustelu

Pestiavain

Kehittyminen pestissä

Pestit lippukunnassa

Jos olet pestijohtaja, muistathan tutustua pestikorttiin!

Kuva: Aapo Rainio