Verotus

Partiolippukunnan verotus

Partiotoiminta voi olla järjestetty joko rekisteröidyn yhdistyksen muotoon tai sitten niin, että lippukunta on osa muuta yhdistystä tai järjestöä. Itsenäisenä yhdistyksenä lippukunta vastaa kaikista yhdistyslain velvoitteista ja verovelvoitteista itse. Lippukunta voi toisaalta kuulua esimerkiksi varta vasten perustettuun tausta- tai tukiyhdistykseen tai seurakunnan nuorisotoimintaan. Tällöin toiminta viranomaisten kanssa ja esimerkiksi tavaroiden (teltan, auton, huoneiston) ostaminen tapahtuvat tukiyhdistyksen tai seurakunnan kautta tai nimissä.

Niin rekisteröitynä yhdistyksenä kuin taustayhteisönsä suojissa toimiva partiolippukunta joutuu tekemisiin monenlaisen verotuksen kanssa: tuloveron, työnantajasuoritusten, arvonlisäveron, perintö- ja lahjaveron, kiinteistöveron sekä arpajaisveron.

Jos lippukunta saa veroehdotuksen, tulee se täyttää ja palauttaa, vaikka riveillä lukisi vain nollia.

Verohallinto on päivittänyt 2020 yleishyödyllisten yhteisöjen verotusohjeen eli ohje on käyttökelpoinen myös lippukunnille. Uudessa julkaisussa on päivitetty vanhaa ohjetta tuoreiden oikeuden päätösten mukaan. Sisällöllisesti ohjeessa ei ole mitään dramaattista uutta vanhaan ohjeistukseen verrattuna. Tästä huolimatta erityisesti lippukunnanjohtajien ja taloudenhoitajien kannattaa lukea ohje, jos se ei ole ennestään tuttu.

Yleishyödyllisen yhteisön käsite

Rekisteröity partiolippukunta luokitellaan yleishyödylliseksi yhteisöksi. Yhteisöllä tarkoitetaan tuloverolain 3§:n mukaan muun muassa seurakuntaa sekä aatteellista tai taloudellista yhdistystä. Yleishyödyllisen yhteisön käsite on määritelty tuloverolain 22 §:ssä. Seuraavassa on siitä osittainen lainaus:

”Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, jos sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin ja jos se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.”

Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää esimerkiksi nuorisoseuraa tai tähän rinnastettavaa yhdistystä, joka perustuu vapaaehtoiseen kansalaistyöhön ja edistää harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa.