Lippukunnan talous -koulutus

Lippukunnan talous -koulutus on peruskoulutus kaikille lippukunnan tai muun partio-organisaation talouden kanssa toimiville henkilöille. Koulutuksessa saa kattavan kuvan yhdistyksen taloudesta. Koulutuksessa ei opiskella tilinpäätöksen tekemistä ja kirjanpitoa.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Koulutuksen kohderyhmä

Lippukunnan taloudenhoitajat, lippukunnanjohtajat ja hallituksen jäsenet.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa tehdä lippukunnan talousarvion, toteuttaa varainhankintaa ja ymmärtää toiminnantarkastuksen rutiinit.

Koulutuksen sisältö

 
Tavoitteet Kouluttautuja osaa tehdä lippukunnan talousarvion toimintasuunnitelman perusteella ja toteuttaa lippukunnan varainhankintaa. Kouluttautuja ymmärtää lippukunnan tilinpäätöksen ja taseen merkityksen sekä tuntee lippukunnan toiminnantarkastuksen rutiinit.
Sisältö  Talousarvion tekeminen toimintasuunnitelman perusteella

Lippukunnan tulot ja menot

Varainhankinnan eri mahdollisuudet

Tilinpäätös, tase, toiminnantarkastus, tili- ja vastuuvapaus sekä lippukunta ja verotus

Talouden seurannan keinot ja maksukyvystä huolehtiminen

Koulutusmenetelmät Aktivoiva luento

Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto 3 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksolla, mahdollisesti osoitettavat henkilökohtaiset harjoitustyöt.

Vastaava järjestäjä

Lippukunta, alue tai piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä talousvaliokunnan kanssa.