Sääntömääräiset kokoukset

Lippukunta on yhdistys, jossa päätöksiä tehdään virallisissa sääntömääräisissä vuosikokouksissa. Kokousten määrä toimikauden aikana, niissä käsiteltävät asiat ja niiden ajankohdat selviävät lippukunnan säännöistä.

Lippukunnalla on vuodessa tyypillisesti 1 – 2 yhdistyksen sääntöjen määräämää yhdistyksen kokousta toimikauden aikana. Lippukunnan toiminnan toimikausi määritellään lippukunnan säännöissä. Kokouksia kutsutaan vuosikokouksiksi tai syys- ja kevätkokouksiksi. SP:n mallisäännöt on rakennettu kahden vuosikokouksen mallin mukaisesti.

Yhdistyksen kokousten tehtävänä on lippukunnan päätöksenteko. Lippukunnan hallituksen tehtävänä on yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpano. Toiminnantarkastus valvoo, että toiminta on laillista ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaista. Toiminnantarkastusta käsitellään tarkemmin talousosiossa.

Lippukunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Kaikki jäsenet saavat osallistua kokouksiin. Yli 15-vuotiailla on kokouksissa puhe- ja äänioikeus, elleivät lippukunnan säännöt määrittele toisin. Lippukunnan säännöistä selviää tarkemmin, miten ja milloin kokoukset on kutsuttava koolle, ja mitä asioita kokouksissa käydään läpi. Kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kesäkuussa 2022 voimaan tullut laki mahdollistaa sen, että yhdistykset voivat hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, ellei sitä ole yhdistyksen säännöissä erikseen kielletty. Mikäli yhdistys haluaa järjestää kokouksen kokonaan etänä, on se mahdollista vain jos etäkokous sallitaan yhdistyksen säännöissä.

Kokouskutsut

Kokouskutsusta on käytävä ilmi kaikki tämä:

 • Minkä lippukunnan kokous on kyseessä,
 • mikä kokous on kyseessä (sääntömääräinen tai ylimääräinen kokous, syys- tai kevätkokous),
 • milloin ja missä kokous pidetään,
 • mitä asioita kokouksessa käsitellään,
 • milloin kutsu on annettu ja
 • kuka on koollekutsuja.

Ylimääräinen kokous

Tarvittaessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen lippukunnan kokous. Ylimääräisen kokouksen voi kutsua koolle hallitus tai 1/10 jäsenistöstä. Kokous kutsutaan koolle lippukunnan sääntöjen määräämällä tavalla.

Kahden sääntömääräisen vuosikokouksen malli

SP:n mallisäännöt on rakennettu kahden vuosikokouksen mallin mukaisiksi. Yleensä kokousten tehtävät ovat seuraavat:

Syyskokouksen tehtävänä on

 • Valita kokoukselle puheenjohtaja,
 • valita muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt,
 • todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • valita lippukunnanjohtaja sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi,
 • valita lippukunnalle hallitus sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi,
 • valita tarvittaessa toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö,
 • vahvistaa seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 • määrätä lippukunnan jäsenmaksu,
 • valita kokousedustajat piirin kokouksiin
 • ja käsitellä muut kokoukseen tuodut asiat.

Kevätkokouksen tehtävänä on

 • Valita kokoukselle puheenjohtaja,
 • valita muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt,
 • todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • vahvistaa lippukunnan vuosikertomus edelliseltä toimikaudelta,
 • päättää toiminnantarkastajan lausuman kuultuaan edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • ja käsitellä muut kokoukseen tuodut asiat.

Yhden sääntömääräisen vuosikokouksen malli

Joillain lippukunnilla on vuodessa yksi vuosikokous, jonka tehtävät määritellään lippukunnan säännöissä.

Yleensä kokouksen tehtävät ovat seuraavat:

 • Valita kokoukselle puheenjohtaja,
 • valita muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt,
 • todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • vahvistaa lippukunnan vuosikertomus edelliseltä toimikaudelta,
 • päättää toiminnantarkastajan lausuman kuulemisen jälkeen edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 • valita lippukunnanjohtaja sääntöjen määräämäksi toimikaudeksi,
 • valita lippukunnalle hallitus alkaneeksi toimikaudeksi,
 • valita tarvittaessa toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö,
 • vahvistaa alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 • määrätä lippukunnan jäsenmaksu,
 • valita kokousedustajat piirin kokouksiin ja
 • käsitellä muut kokoukseen tuodut asiat.