Osaamismerkit

Sähköisellä osaamismerkillä tuodaan esiin tietoja, taitoja, osaamista ja saavutuksia. Osaamismerkki koostuu kuvasta ja merkkiin liitetyistä tiedoista, joita ovat merkin kuvaus, merkin saamiskriteerit, myöntäjän tiedot sekä merkin voimassaoloaika. Osaamismerkkiin on mahdollistaa liittää myös todisteita osaamisesta, jotka osoittavat, millä osaamisella tai näytöillä merkin saaja on sen ansainnut. Merkin voi liittää esimerkiksi sähköiseen CV:hen tai jakaa sosiaalisessa mediassa. Katso lisätietoja Mozilla Open Badge

Miksi osaamismerkkejä myönnetään partiossa?

Partiolaiselle osaamismerkki on erinomainen keino näyttää partiossa hankittua osaamistaan haluamissaan verkostoissa. Osaamismerkin osoittamaa osaamista voi hyödyntää esimerkiksi koulumaailmassa tai työnhaussa.

Pääsääntöisesti partion osaamismerkit ovat haettavia osaamismerkkejä eli osaamismerkin hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hän omin sanoin kuvaa partiossa hankkimaansa osaamista.

Partiossa myönnettävät osaamismerkit osoittavat sellaista osaamista, jolla on merkitystä joko työ- tai koulumaailmassa. Mitään humputtelumerkkejä me emme myönnä: osaamismerkkimme osoittavat oikeasti merkityksellistä osaamista. Osaamismerkkien avulla teet näkyväksi myös sellaista partiossa hankittua osaamista, jota muuten olisi vaikea osoittaa tai josta ei saa muunlaista todistusta.

Lue lisää partion osaamismerkeistä