Vaikuttamistyö ja sidosryhmät

Partio kasvattaa yhteiskunnan aktiivisia jäseniä ja innostamme jäseniämme toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa kaiken ikäisinä. Haluamme tehdä tutuksi erilaisia tapoja vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun partiolle, partiolaisille sekä lapsille ja nuorille tärkeistä teemoista.

Kannustamme partiolaisia olemaan aktiivisia vaaleissa ja kokoamme partioehdokkaat.fi -sivuille Suomen Partiolaisten tavoitteet eri vaaleissa, partiolaisehdokkaat ja toimintavinkit vaalien käsittelyyn lippukunnissa lasten ja nuorten kanssa. Partio vaikuttaa yhteiskunnassa myös jäsenyyksien ja edustajien kautta sekä tekemällä kannanottoja tai antamalla lausuntoja. Järjestämme myös yhteiskuntasuhde-trainee koulutusta ja annamme nuorille välineitä vaikuttaa.

Tutustu vaalivaikuttamiseemme partioehdokkaat.fi-sivulla.

Partiolla on asiantuntemusta erityisesti harrastamisesta, nuorista, metsien virkistyskäytöstä ja ympäristökasvatuksesta, osaamisen tunnistamisesta ja johtamisesta. Meitä saa kutsua kuultavaksi, kouluttamaan tai mukaan eri tapahtumiin. Ota yhteyttä vaikuttamistyön koordinaattoriimme Kati Systään (etunimi.sukunimi@partio.fi).

Suomen Partiolaisten viralliset kannanotot ja lausunnot

Viralliset kannanotot ja lausunnot perustuvat yhteiskunnallisen toiminnan linjauksiin. Virallisista lausunnoista ja kannanotoista päättää tilanteesta riippuen Suomen Partiolaisten hallitus tai sen työvaliokunta, partioneuvosto tai jäsenkokous. Lausuntojen ja kannanottajien laatimisesta vastaa yleensä Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunta asiantuntijoita kuullen. Viralliset kannanotot ja lausunnot kerätään tänne sivuille aikajärjestyksessä. Ole yhteydessä SP:n vaikuttamistyön koordinaattoriin, jos mielestäsi partion pitäisi antaa lausunto tai tehdä kannanotto jostain aiheesta. Huomaathan, että vain järjestön johto voi lausua Suomen Partiolaisten nimissä.

2024

12.3.2024 Ulkoilujärjestöjen lausunto kulutuspalvelujen turvallisuuden yleistä sääntelyä koskevasta ehdotuksesta

29.2.2024 Nuorisoalan ja harrastusjärjestöjen kannanotto: Orpon hallituksen leikkaussuunnitelmat nuorisoalan valtionavustuksiin ristiriitaisia hallitusohjelman harrastuskirjausten kanssa

26.1.2024 Lausunto Luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

24.1.2024 Kannanotto: Nuorisoalan toimijat: Valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelma on epäonnistunut, nuorten syrjäytymiseen puututtava kunnianhimoisemmin

2023

29.11.2023 Nuorten ilmastohuippukokouksen 2023 julkilausuma

15.9.2023 Lausunto Metsähallituksen merialueiden luonnonvarasuunnitelmasta

8.8.2023 Suomen Partiolaisten vastaus kirjalliseen kuulemiseen hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden edistämisestä

16.6.2023 Kannanotto: Harrastus jokaiselle ei toteudu ilman toimivia ja elinvoimaisia nuorisojärjestöjä

24.5.2023 Vastaukset ulkoministeriön kysymyksiin kansallisen 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintasuunnitelman toimeenpanosta

5.5.2023 Harrastusjärjestöt: Lasten ja nuorten harrastamista tulee tarkastella kokonaisuutena – harrastamisen Suomen mallin korjaamisesta tulee sopia osana hallitusohjelmaa

19.4.2023 Ulkoilufoorumi: Tarvitsemme Suomeen strategisen suunnitelman ulkoilualue- ja kansallispuistoverkostosta

16.3.2023 Harrastus on panostus yhteisöllisyyteen: kommentti nuorisobarometrin tuloksiin

16.3.2023 Kannanotto: Harrastamisen Suomen malli tuhlaa hallintoon eikä tavoita tärkeintä kohderyhmäänsä – mallia on muutettava, vaativat nuorisojärjestöt

6.3.2023 Älä lyö lyötyä: Valtiovarainministeriön ehdottamat leikkaukset vaikuttaisivat kohtuuttomasti pandemian kolhimiin nuoriin

7.2.2023 Lausunto selvityksesta järjestöjen varainhankinnan tukemisesta valtionavustusten kautta

27.1.2023 Lausunto kansallisesta luonnon monimuotoisuuden strategiasta

2022

16.12.2022 Harrastusjärjestöt: Harrastustoiminta tuottaa hyvinvointia ja yhteisöön kuulumisen tunnetta

14.11.2022 Lausunto kansallisesta metsästrategiasta 2035

28.4.2022 Nuorisoalan toimijat: Lisää nuoria seurakuntavaaleihin

6.4.2022 Lausunto nuorisolain päivittämisestä ja harrastamisen Suomen mallista

14.1.2022 Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

8.12.2022 Suomen Partiolaisten vastaukset kyselyyn rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uudesta rahoitusmallista

2021

1.12.2021 Nuoret päättäjille ilmastolaista: kiitos, kun olette kuulleet meitä – näyttäkää nyt, että te myös kuuntelette

29.4.2021 Kannanotto Suomen Partiolaiset tukee translakikampanjaa
20.4.2021 Kannanotto Nuorisotyön rahoitus turvattava
14.4.2021 Lausunto Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

 

3.2.2021 Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta

31.1.2021 Lausunto valtionavustushankkeessa toimivan järjestöjaoston väliraportista

21.1.2021 Kannanotto Lasten ja nuorten harrastustoiminta mahdollistettava poikkeusoloista huolimatta

2020

23.11.2020 Lausunto lakialoitteesta avohakkuiden kieltämiseksi valtion mailla

17.11.2020 Evolle ja Sallatunturille tulossa uudet kansallispuistot

4.11.2020 Nuorisojärjestöt yhdessä EUn nuorisoaloitteen takana – nuorten osallisuus on varmistettava

2.11.2020 Nuorisotoimijat vaativat – Suomeen maailman vahvin ilmastolaki

13.8.2020 Partiolaiset valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta – nuorilta leikkaaminen kestämätöntä

25.3.2020 Mielipidekirjoitus 25.3.2020 Lasten ja nuorten ääni on saatava kuuluviin harrastuskeskustelussa!

2019

1.11.2019 Lausunto 1.11.2019 Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020-2023

8.10.2019 Kannanotto 8.10.2019 Partion nostot budjettiesityksestä – harrastusjärjestöt pidettävä mukana Islannin mallin valmistelussa

3.6.2019 Kannanotto 3.6.2019 Partiolle tärkeät teemat näkyvät hallitusohjelmassa – harrastaminen, osaaminen, metsät ja ilmasto

18.2.2019 Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lausunto Uudellemaalle perustettavista luonnonsuojelualueista
Lausunto 18.2.2019 Uudellemaalle perustettavista luonnonsuojelualueista

2018

26.11.2018 Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lausunto kansallisen metsästrategia 2025:n päivityksestä
Lausunto 26.11.2018 Kansallisen metsätrategian päivitys

18.11.2018  Jäsenkokouksen julkilausuma: Partiolaiset ovat luonnon monimuotoisuuden puolella – onko Suomi?
Kannanotto 18.11.2018 Partiolaiset ovat luonnon monimuotoisuuden puolella – onko Suomi

10.10.2018
Partiolaiset haastavat mukaan ilmastomarssille
Kannanotto 10.10.2018 Partiolaiset haastavat mukaan ilmastomarssille

20.9.2018
Suomen Partiolaisten lausunto komission ehdotuksesta uudeksi EUn nuorisostrategiaksi
Lausunto 20.9.2018 komission ehdotuksesta uudeksi EUn nuorisostrategiaksi

14.8.2018
Suomen Partiolaisten lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunto 13.8.2018 esityksestä vesiliikennelaiksi

7.8.2018
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lausunto hallituksen esitykseen arpajaislain muuttamisesta
Lausunto 7.8.2018 esityksestä arpajaislain muuttamiseksi Nuorisoalan yhteinen kannanotto

7.5.2018
Ulkoilufoorumi vaatii Metsähallituksen Luontopalveluiden budjettirahoituksen nostamista
Kannanotto 5.3.2018 Ulkoilufoorumi vaatii Metsähallituksen Luontopalveluiden budjettirahoituksen nostamista

28.3.2018
Suomen Partiolaiset tukee translakikampanjaa
Kannanotto 28.3.2018 Suomen Partiolaiset tukee translakikampanjaa

2017

8.12.2017
Suomen Partiolaiset: Partiolaiset huolissaan globaalikasvatuksen tulevaisuudesta
Lausunto toimitettu Ulkoministeriöön
Kannanotto 8.12.2017 Partiolaiset huolissaan globaalikasvatuksen tulevaisuudesta

20.7.2017
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2017-2019
Lausunto 20.07.2017 valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan -ohjelma 2017-2019

30.5.2017
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017)
Lausunto 30.5.2017 laiksi ammatillisesta koulutuksesta

27.4.2017
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lausunto koskien Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelmaa
Lausunto 27.4.2017 Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma

20.3.2017
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ja Suomen Suunnistusliitto ry:n lausunto koskien liikenne- ja viestintäministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunto 20.3.2017 yksityistielain kokonaisuudistuksesta

Suomen Partiolaiset: Partiotyön tilastointi seurakunnissa
Tiedote 24.3.2017 partiotyön tilastointi seurakunnissa

16.1.2017
Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle veneverolaiksi ja laiksi vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta
Lausunto 16.1.2017 Veneverolaiksi ja laiksi vesikulkuneuvorekisterista annetun lain muuttamisesta

2016

9.2.2016
Suomen Partiolaiset: Kirjallinen kuuleminen/OKM:n harrastamisen hinta-työryhmä
Lausunto 9.6.2016 OKM Harrastamisen hinta

2015

18.12.2015
Suomen Partiolaiset: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yhdistyslain ja yritys- ja yhteisölain 14 §:n muuttamisesta
Lausunto 15.12.2015 yhdistyslain ja yritys- ja yhteisolain muuttamisesta

30.11.2015
Suomen Partiolaiset: Lausunto Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raporttiin
Lausunto 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittamistä selvittävän työryhmän raportti

30.11.2015
Suomen Partiolaiset: Lausunto Nuorisolain uudistamisesta
Lausunto 30.11.2015 Nuorisolaki

24.11.2015
Suomen Partiolaiset: Lausunto liittyen hallituksen lakiesitykseen Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Lausunto 24.11.2015 Metsähallituslaki

31.3.2015
Partiolaiset: Kansalaisjärjestöjen roolia lasten ja nuorten liikuttajana on vahvistettava.
Kannanotto 31.3.2015 Kansalaisjärjestöjen roolia lasten ja nuorten liikuttajana on vahvistettava

2014

9.4.2014
Suomen Partiolaiset huolissaan nuorten harrastusmahdollisuuksista
kannanotto 9.4.2014 Suomen Partiolaiset huolissaan nuorten harrastusmahdollisuuksista

2013

18.10.2013
Laki vapaaehtoisten rikostaustan selvittämiseksi
Eduskunnan lakivaliokunta on käsitellyt 18.10.2013 hallituksen esitystä laiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä sekä siihen liittyvistä laeista. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on ollut kuultavana jo lain valmistelun vaiheessa.
Lausunto 18.10.2013 Lasten kanssa toimivien vapaaehtoistoisten rikostaustan selvittämisestä

2012

18.11.2012
Suomen Partiolaiset vaatii: Nuorisovaltuusto pakolliseksi jokaiseen kuntaan!
Kannanotto 18.11.2012 Nuorisovaltuustot jokaiseen kuntaan