Älä lyö lyötyä: Valtiovarainministeriön ehdottamat leikkaukset vaikuttaisivat kohtuuttomasti pandemian kolhimiin nuoriin

Aktiivinen kansalaisyhteiskunta on suomalaisen demokratian kulmakivi. Valtionavustuksilla tuetut järjestöt järjestävät tuhansia tunteja toimintaa lapsille ja nuorille ympäri maan – usein vapaaehtoisvoimin. Tänään julkaistussa VM:n julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessa esitetään kuitenkin 200–400 milj. euron leikkauksia muun muassa kulttuurin, liikunnan ja nuorisoalan valtionavustuksiin. Tämä leikkaus kohdistuisi suoraan nuoriin. Nuoriin, joiden henkinen pahoinvointi ja palveluntarve on viime vuosina vain kasvanut.

Nyt ei ole aika lyhytaikaisten voittojen tavoittelulle, joista maksetaan kallista hintaa pitkään: seuraavan hallituksen tulee panostaa nuorten hyvinvointiin eikä leikata siitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla avustuksia jaetaan vuosittain noin 1,1 mrd. euroa. Ehdotus 200–400 miljoonan euron asteittaisestakin leikkauksesta OKM:n jakamiin valtionavustuksiin ajaisi suomalaisen vapaa-ajan toiminnan ja erityisesti lasten ja nuorten harrastamisen polvilleen.

Partion kaltaiset harrastukset ja nuorisojärjestöt ovat usealle nuorelle kasvamisen ja aikuistumisen yhteisö, jossa löytää omat vahvuudet ja saa viettää vapaa-aikaa turvallisessa ympäristössä. Nuorten pahoinvoinnista ja häiriökäyttäytymisestä käytyjen keskustelujen keskellä onkin mahdotonta hyväksyä leikkauksia, joilla viedään pohjaa nuorten turvallisilta yhteisöiltä ja vapaa-ajan vietolta.

Suomen suurimpana nuorisojärjestönä Suomen Partiolaisten toimintaan osallistuu kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria. Toimintaa pyörittää tuhansien vapaaehtoisten aikuisten ja nuorten aikuisten verkosto, joka vastaa noin 1800 kokoaikaista nuorisotyöntekijää. Jokaisen järjestötoimintaan kohdistetun euron hyöty on siis moninkertainen vapaaehtoisten ansiosta. Toiminnalla tavoitetaan enemmän lapsia ja nuoria kuin olisi koskaan mahdollista vastaavalla panostuksella palkattuun henkilökuntaan.

Partiotoiminta edistää tutkitusti nuorten yhteisöllisyyttä ja vastuuta omasta ympäristöstään ja yhteiskunnasta. Hallitusneuvotteluissa onkin arvovalinnan paikka: Meidän on valittava tulevaisuutta rakentava tie ja turvattava nuorten harrastamisen, vaikuttamisen ja omaehtoista toimintaa edistävien järjestöjen toimintaedellytykset.

Seuraavan hallituksen on turvattava jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus sekä nuorisoalan rahoituksen säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla!

Henri Backman
Puheenjohtaja

Kaisa Leikola
Toiminnanjohtaja

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Lisätietoja:

Kati Systä
Vaikuttamistyön koordinaattori
044 740 6190
kati.systa@partio.fi

Kuva: Tytti Juhonen / Suomen Partiolaiset