Ohjelmapainotukset

Ohjelmapainotuksien tarkoituksena on tukea lippukuntia totetuttamaan laadukasta partio-ohjelmaa. Ohjelmapainotus kestää noin yhden vuoden kerrallaan ja se sisältää toteutusvinkkejä aktiviteetteihin ja/tai suurempia toiminnan järjestämiseen liittyviä ohjeita.

Tämän vuoden ohjelmapainotus on Minäkin johdan!

Vuoden 2020 ohjelmapainotus suuntaa kaikkien katseet johtamistaitoihin. Tavoitteena on, että vuoden mittaan jokainen partiolainen tunnistaa partiossa oppimiaan johtamiseen liittyviä taitoja ja osaa kertoa niistä myös muille. Tavoitteena on myös, että jokainen meistä partiossa mukana olevista aikuisista ymmärtää, mitä ja miten johtamistaitoja partiossa opitaan, sillä onhan johtamistaitojen opettelu kaikessa partiotoiminnassa läsnä!

Minäkin johdan! –painotus rakentuu vuosikellon ympärille: kunkin toimintakauden kuukauden kohdalle on koottu yksi tai useampi aktiviteetti, jotka nostavat esille johtamistaitojen eri puolia. Aktiviteetit nousevat partio-ohjelmasta, esimerkiksi tammikuussa sudenpennut suunnittelevat lauman toimintaa yhdessä ja ottavat käyttöön nokkapennun pestin. Eri ikäkausille sopivien aktiviteettien lisäksi painotus esittelee erilaisia aikuisille suunnattuja materiaaleja ja työkaluja. Lisäksi painotus vinkkaa kuhunkin kuukauteen yhden johtamiseen liittyvän leikin ja iltahiljentymistarinan.

Tervetuloa mukaan!

Löydät lisää tietoa, vinkkejä ja materiaaleja Partio-ohjelman Minäkin johdan! -sivuilta.

 

Vuoden 2021 ohjelmapainotuksen teemana tulee olemaan katsomus- ja rauhankasvatus. 

 

Aiemmat ohjelmapainotukset

Tietoa aiemmista ohjelmapainotuksista löydät partio-ohjelma.fi:sta.

 

Kuva Roihu 2016 Atte Kesti
Kuva: Atte Kesti