Ohjelmapainotukset

Ohjelmapainotuksien tarkoituksena on tukea lippukuntia totetuttamaan laadukasta partio-ohjelmaa. Ohjelmapainotus kestää noin yhden vuoden kerrallaan ja se sisältää toteutusvinkkejä aktiviteetteihin ja/tai suurempia toiminnan järjestämiseen liittyviä ohjeita.

Vuoden 2020 ohjelmapainotus

Ensi vuonna Minäkin johdan!

Vuoden 2020 ohjelmapainotus suuntaa kaikkien katseet johtamistaitoihin. Tavoitteena on, että vuoden mittaan jokainen partiolainen tunnistaa partiossa oppimiaan johtamiseen liittyviä taitoja ja osaa kertoa niistä myös muille. Tavoitteena on myös, että jokainen meistä partiossa mukana olevista aikuisista ymmärtää, mitä ja miten johtamistaitoja partiossa opitaan, sillä onhan johtamistaitojen opettelu kaikessa partiotoiminnassa läsnä!

Tarkemmat ohjelmapainotuksen materiaalit joulukuussa partio-ohjelma.fi-sivuston ohjelmapainotus-osuudessa. Siihen asti sivustolta löytyvät kuluvan vuoden Ulos koloilta –teeman aktiviteetit.

Minäkin johdan! –painotus rakentuu vuosikellon ympärille: kunkin toimintakauden kuukauden kohdalle on koottu yksi tai useampi aktiviteetti, jotka nostavat esille johtamistaitojen eri puolia. Aktiviteetit nousevat partio-ohjelmasta, esimerkiksi tammikuussa sudenpennut suunnittelevat lauman toimintaa yhdessä ja ottavat käyttöön nokkapennun pestin. Eri ikäkausille sopivien aktiviteettien lisäksi painotus esittelee erilaisia aikuisille suunnattuja materiaaleja ja työkaluja. Lisäksi painotus vinkkaa kuhunkin kuukauteen yhden johtamiseen liittyvän leikin ja iltahiljentymistarinan.

Vuoden 2019 ohjelmapainotus

Vuonna 2019 ohjelmapainotuksena on Ulos koloilta. Tavoitteena on, että jokainen partiolainen ja partioryhmä tekee mahdollisimman paljon ja erilaisia päivä- ja yöretkiä. Koloilta poistumisen myötä partiotoiminta muuttuu monipuolisemmaksi. Yhteistyö paikallisten kumppanuuksien kanssa ja kautta tuo lisää ideoita ja näkyvyyttä lippukunnan arkeen. Retket voi olla esimerkiksi erilaisia vierailuja tai ihan perinteisiä metsäretkiä. Tavoite on myös, että retkille osallistuminen olisi mahdollista kaikille. Lippukunnan kannattaakin kysellä esimerkiksi alueen yrityksiltä sponsoritukea lainavarustepakettien hankkimiseen, jos lainatarvikkeita lippukunnassa ei vielä ole.

Ohjelmapainotuksen tukena on yhteistyössä WWF:n kanssa tuotettua materiaalia liittyen luonnon monimuotoisuuteen. Eri ikäkausille suunnatut ulkona tekemiseen rohkaisevat toimintavinkit ovat valmiita vuoden 2018 marraskuussa. Lisäksi ohjelmapainotusvuoteen ideoita tuovat vinkit koloiltojen vierailukohteiksi, vaikkapa kunnantalolle, teatteriin tai muuhun mielenkiintoiseen paikkaan. Vinkkejä julkaistaan koko vuoden ajan.

Tervetuloa mukaan!

Löydät lisää tietoa, vinkkejä ja materiaaleja Partio-ohjelman Ulos koloilta -sivuilta!

Aiemmat ohjelmapainotukset

Tietoa aiemmista ohjelmapainotuksista löydät partio-ohjelma.fi:sta.

Kuva Roihu 2016 Atte Kesti
Kuva: Atte Kesti