Turva-aikuinen

Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen opastaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun. Partiopiireissä on nimettynä työntekijä, joka toimii turva-aikuisten tukena.

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen. Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää johtavien johtajien rikostaustan selvityksistä. Jos lippukunta ei nimeä turva-aikuista, kuuluvat tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle.

Turva-aikuisen pestikuvaus

2.11.2020  järjestetyn Tukea turva-aikuisille -webinaarin materiaalit:
Turva-aikuisten iltatee

Turva-aikuisten virtuaaliset koloillat kevät 2021

Turvallisuusverkoston järjestämissä valtakunnallisissa koloilloista keskustellaan ja kuulostellaan millaisia asioita turva-aikuisilla on mielessä sekä pohditaan yhdessä konkreettisia keinoja arkipartion mahdollisiin haasteisiin. Turva-aikuisten Teams-koloiltoja järjestetään kokeilevalla asenteella kerran kuukaudessa helmikuusta toukokuuhun 2021. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

  • Helmikuun turva-aikuisten ilta 16.2. klo 19-20 Liity mukaan tästä
  • Maaliskuun turva-aikuisten ilta 16.3. klo 19-20 Liity mukaan tästä
  • Huhtikuun turva-aikuisten ilta 20.4. klo 19-20 Liity mukaan tästä
  • Toukokuun turva-aikuisten ilta 11.5. klo 19-20 Liity mukaan tästä