Turva-aikuinen

Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen opastaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun. Partiopiireissä on nimettynä työntekijä, joka toimii turva-aikuisten tukena.

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen. Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää johtavien johtajien rikostaustan selvityksistä. Jos lippukunta ei nimeä turva-aikuista, kuuluvat tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle.

Turva-aikuisen pestikuvaus

Turva-aikuisten virtuaaliset koloillat

Turvallisuusverkoston järjestämät turva-aikuisten valtakunnalliset koloillat ovat matalan kynnyksen vertaistuellisia tapaamishetkiä kaikille turva-aikuisille. Iltojen ideana on pohtia yhdessä konkreettisia keinoja arkipartion mahdollisiin haasteisiin sekä keskustella asioista, joita turva-aikuisille on mielessä. Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa koloilloista, ole yhteydessä turvallisuusverkostoon sähköpostilla spturvallisuusverkosto@partio.fi.

Kevään 2023 turva-aikuisten koloillat

Liity mukaan tästä (sama linkki kaikissa koloilloissa)

  • Helmikuussa ei koloiltaa, vaan 27.2. kaikille yhteinen iltatee Puhetta lasten ja nuorten mielenterveydestä. Tervetuloa mukaan! Lisätiedot ja osallistumislinkki iltateelle täältä.
  • 14.3.2023 klo 19-20 Pinkkipartio ry johdattaa meidät keskustelemaan siitä, miten tukea sateenkaarinuorten hyvinvointia ja mutkatonta osallistumista lippukunnan toiminnassa. Pinkkipartion tarkoituksena on edistää tasa-arvoista partiotoimintaa riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
  • 11.4.2023 klo 19-20 Moninaisuusteemaa lähestytään tällä kertaa aiheella seksuaalisuuden moninaisuus. Koloillan keskustelua ohjaa Suomen Partiolaisten Moninaisuusryhmä.
  • 9.5.2023 klo 19-20 Mitä uutta on tulossa turva-aikuisen pestin tueksi?

Aikaisempien koloiltojen materiaaleja