Turva-aikuinen

Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen opastaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun. Partiopiireissä on nimettynä työntekijä, joka toimii turva-aikuisten tukena.

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen. Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää johtavien johtajien rikostaustan selvityksistä. Jos lippukunta ei nimeä turva-aikuista, kuuluvat tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle.

Turva-aikuisen pestikuvaus

Turva-aikuisten virtuaaliset koloillat

Turvallisuusverkoston järjestämät turva-aikuisten valtakunnalliset koloillat ovat matalan kynnyksen vertaistuellisia tapaamishetkiä kaikille turva-aikuisille. Iltojen ideana on pohtia yhdessä konkreettisia keinoja arkipartion mahdollisiin haasteisiin sekä keskustella asioista, joita turva-aikuisille on mielessä. Teams-koloiltoja järjestetään kerran kuussa. Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa koloilloista, ole yhteydessä turvallisuusverkostoon sähköpostilla spturvallisuusverkosto@partio.fi.

 

Aikaisempien koloiltojen materiaaleja

Tulevat koloillat ja liittymislinkit

Vuoden seitsemännessä turva-aikuisen koloillassa tiistaina 9.11.2021 klo 19-20 paneudutaan aiheeseen sosiaalinen media ja kiusaaminen.

Liity mukaan tästä.

  • 9.11.2021 klo 19-20 Sosiaalinen media ja kiusaaminen, liity mukaan tästä
  • 14.12.2021 klo 19-20 Johtajien jaksaminen, liity mukaan tästä
  • 18.1.2022 klo 19-20 Johtajien väliset ristiriitatilanteet, jatko-osa lokakuun koloillalle. Liity mukaan tästä