Turva-aikuinen

Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta. Turva-aikuinen opastaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä lastensuojeluun. Partiopiireissä on nimettynä työntekijä, joka toimii turva-aikuisten tukena.

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen. Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää johtavien johtajien rikostaustan selvityksistä. Jos lippukunta ei nimeä turva-aikuista, kuuluvat tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle.

Turva-aikuisen pestikuvaus

Turva-aikuisten virtuaaliset koloillat

Turvallisuusverkoston järjestämät turva-aikuisten valtakunnalliset koloillat ovat matalan kynnyksen vertaistuellisia tapaamishetkiä kaikille turva-aikuisille. Iltojen ideana on pohtia yhdessä konkreettisia keinoja arkipartion mahdollisiin haasteisiin sekä keskustella asioista, joita turva-aikuisille on mielessä. Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa koloilloista, ole yhteydessä turvallisuusverkostoon sähköpostilla spturvallisuusverkosto@partio.fi.

Syksyn 2023 turva-aikuisten koloillat

Liity mukaan tästä (sama linkki kaikissa koloilloissa)

Syksyn koloiltojen yhteisenä teemana on sosiaalinen media moninaisista näkökulmista. Koloilloissa on mukana Suomen Partiolaisten turvallisuusverkoston ydinryhmän henkisen turvallisuuden ryhmän jäsen sekä vaihtelevia asiantuntijavieraita.

Ajankohdat ja tarkemmat aiheet:

  • 5.9.2023 klo 19-20 ”Lasten suojelu” somessa
    • Katleena ”Skeitti” Kortesuo tulee kertomaan ”lasten suojelusta” somessa. Skeitti on partiolainen ja kriisiviestinnän kouluttaja.
  • 10.10.2023 klo 19-20
  • 21.11.2023 klo 19-20

Aikaisempien koloiltojen materiaaleja