Turva-aikuinen

Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias henkilö, joka tuntee turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita johtajia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, että turva-aikuinen on se henkilö, jolta voi kysyä ja jolle voi kertoa omasta tai muiden kaltoinkohtelusta.

Turva-aikuisen tehtäviin kuuluu tukea lippukunnan johtajistoa lastensuojelua vaativissa tilanteissa sekä tarvittaessa osallistua tällaisten tilanteiden hoitamiseen. Partiopiireissä on nimettynä työntekijä, joka toimii turva-aikuisten tukena. Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää johtavien johtajien rikostaustan selvityksistä. Jos lippukunta ei nimeä turva-aikuista, kuuluvat tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle.

Turva-aikuisen pestikuvaus

Turva-aikuisen koulutus

Koulutus on tarkoitettu kaikille lippukunnissa turva-aikuisen pestissä oleville tai pestistä kiinnostuneille 18- vuotta täyttäneille sekä tueksi että perehdytykseksi. Suoritettuasi koulutuksen saat merkinnän Kuksaan ja voit kantaa turva-aikuisen tunnusta, huiviholkkia. Huiviholkit ovat myynnissä Scandinavian Outdoor Storessa hintaan 3€.

Turva-aikuisen koulutus koostuu seuraavista osioista:

  • turva-aikuisen pesti
  • turvallinen toiminta lippukunnassa
  • turvallisen toiminnan kehittäminen
  • kiusaaminen ja häirintä
  • lasten kaltoinkohtelu ja
  • mielen hyvinvointi.

Koulutukseen sisältyvien tehtävien tarkoituksena on innostaa pohtimaan asioita eri näkökulmista ja hankkimaan lisätietoa. Vinkkejä hyödyllisistä lisämateriaaleista on koottu valmiiksi kouluttautujaa varten.

Muistathan, että SP suosittelee parijohtajuutta tässäkin pestissä. Myös koulutuksen suorittaminen yhdessä pohtien ja erilaisia näkökulmia avaten voi olla tuplasti antoisaa ja tuottaa uusia tekemisen tapoja ja oivalluksia lippukuntaanne.

Antoisaa kouluttautumista! Kanna huiviholkkia ylpeydellä ja varmista, että jokainen lippukuntanne jäsen tunnistaa merkin. Kiitos, että olet valinnut tämän tärkeän pestin.

Turva-aikuisen koulutus löytyy Partiomoodlesta. Pääset tutustumana koulutukseen tämän linkin kautta.

Turva-aikuisten virtuaaliset koloillat

Turvallisuusryhmän järjestämät turva-aikuisten valtakunnalliset koloillat ovat matalan kynnyksen vertaistuellisia tapaamishetkiä kaikille turva-aikuisille. Iltojen ideana on pohtia yhdessä konkreettisia keinoja arkipartion mahdollisiin haasteisiin sekä keskustella asioista, joita turva-aikuisille on mielessä. Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa koloilloista, ole yhteydessä turvallisuusryhmään sähköpostilla spturvallisuusverkosto@partio.fi.

Kevään 2024 turva-aikuisten koloillat

Aikaisempien koloiltojen materiaaleja

Kuva: Atte Kesti