Järjestä markkinointitapahtuma

Markkinointitapahtumat ovat erinomainen tapa tavata asuinalueen väkeä kasvotusten, tuoda partiotoimintaa tutuksi, tehdä varainhankintaa, löytää yhteistyökumppaneita ja tehdä aikuisrekryä. Markkinointitapahtumat ovat erilaisia, mutta kaikissa kohtaa ihmisiä, ja se onkin aikuisrekryn koko juju!

Tavoite

Järjestäkää avoin markkinointitapahtuma, jossa voitte kohdata asuinalueen aikuisia. Esitelkää partiota ja lippukuntaanne ja kertokaa kiinnostuneille partiosta ja erilaisista harrastusmahdollisuuksista. Tarkoituksena on innostaa partiosta kiinnostuneita aikuisia lähtemään mukaan lippukunnan toimintaan!

Järjestäkää omannäköinen markkinointitapahtuma

  • Suunnitelkaa tapahtuma. Onko aikuisrekryn markkinointitapahtuma osana jotain lippukunnan muuta tapahtumaa vai järjestättekö nimenomaan aikuisrekryyn keskittyvän tapahtuman? Tapahtuma voi olla täysin lippukuntanne näköinen ja vain taivas on rajana! Voitte käyttää suunnittelussa hyödyksi Tapahtumien vuosi 2024 -sivulta löytyviä valmiita tapahtumakonsepteja. Tutustukaa myös esimerkkeihin online- ja hybriditapahtumien järjestämisestä.
  • Valmistelkaa tapahtumaanne markkinointi. Nimetkää tapahtuma niin, että myös ei-partiolainen ymmärtää sen. Käyttäkää tapahtuman mainosmateriaaleissa houkuttelevia kuvia. Canva on kätevä työkalu visuaalisten markkinointimateriaalien tuottamiseen!
  • Markkinoikaa tapahtumaa! Luokaa markkinointitapahtumalle tapahtuma Facebookissa, kertokaa tapahtumastanne paikallisissa Facebook-ryhmissä ja viestikää siitä lippukuntanne omilla sosiaalisen median kanavilla. Kannattaa myös kertoa tapahtumasta paikallisille medioille ja lisätä se kunnan omaan tapahtumakalenteriin. Rohkaiskaa lippukuntalaisia mainostamaan tapahtumaa omille kavereille ja tutuille.
  • Vinkatkaa tapahtumasta toiminnasta jättäytyneille vanhoille jäsenille. Jospa he haluaisivatkin palata partion pariin tauon jälkeen. Heillä saattaa myös olla tuttuja, joita partio kiinnostaisi.
  • Tapahtuman jälkeen on tärkeää olla jokaiseen aikuiseen yhteydessä henkilökohtaisesti. Tarjotkaa uusille aikuisille esimerkiksi mahdollisuutta tulla mukaan lippukunnan retkelle, johtajiston kokoukseen tai ryhmien viikkotoimintaan tutustumaan toimintaan. Henkilökohtainen yhteydenotto ja selkeä seuraava steppi ovat avaimia onnistuneeseen aikuisrekryyn.

Materiaalit