Liput ja viirit partioaluksella

Lippuja ja viirejä on moneen lähtöön, ja partioaluksessa liput ja viirit ovat osa perinteitä.  Mutta mitä viirejä ja lippuja aluksessa voidaan käyttää, ja miten niitä käytetään oikeaoppisesti? 

Perälippu on käytössä lähes kaikissa aluksissa. Lippu on joko Suomen kansallislippu tai veneseuralippu. Veneseuraliput, kuten Partiopurjehtijat ry – Scoutseglarna rf eli PP-SS ry:n perälippu, ovat kansallislipun veroisia ja niiden kohdalla noudatetaan samoja liputusta koskevia ohjeita ja säädöksiä. Veneseuraliput ovat aluskohtaisia, ja merkitsevät, että kyseinen alus on seuran rekisterissä. Perälippua käytettäessä on syytä muistaa muutama yksinkertainen sääntö: 

  • Kulussa olevassa aluksessa käytetään aina perälippua 
  • Miehitetyssä veneessä, joka ei ole kulussa perälippu nostetaan kello 8:00 ja lasketaan auringon laskiessa, mutta viimeistään kello 21:00 
  • Juhannusyönä lippu pidetään nostettuna 

Viirit ovat melko tavallisia monessa veneessä, mutta viireihin liittyy monia käytäntöjä, jotka eivät aina ole täysin itsestäänselviä. Nyrkkisääntönä on, että viirit ilmaisevat veneen omistajan tai kipparin jäsenyyttä, tutkintoa tai harrastusta. Kuitenkin myös erilaiset mainos- ja kilpailuviirit ovat mahdollisia. Viireistä esimerkkejä ovat veneseuraviiri, partioalusviiri, sekä partiokippariviiri. 

Viirien arvojärjestys määrää missä järjestyksessä viirejä käytetään. Arvokkaimmat viirit ovat veneseuralipusta johdetut viralliset viirit, kuten Partiopurjehtijoiden seuralipusta johdettu kolmioviiri ja muut valtiolliset viirit. Niitä seuraa yhdistysten ja liittojen tutkinto- ja pätevyysviirit, sekä jäsentunnukset. Näitä ovat kippariviiri, tai esimerkiksi merikarhujen käyttämä vihreä jäsenviiri. Viimeisenä tulevat muut viirit, kuten partioalusviiri tai tehtäväviirit. Eri arvoluokkien sisällä viirien järjestys voi olla erikseen määritelty, mutta usein se on vapaavalintainen.

Seuraavat ohjeet selkeyttävät viirien käyttöä 

  • Viirejä pidetään nostettuna samanaikaisesti enintään kolme 
  • Viirejä pidetään perinteisesti oikeassa saalingissa, mutta kohteliaisuuslippua käytettäessä vasemmassa saalingissa 
  • Viireissä tulee huomioida niiden arvojärjestys, arvokkain ylimpänä. 

Sekä lippuihin ja viireihin pätee että niiden tulee olla ehjiä ja puhtaita. Usein jo pesemällä pääsee pitkälle, mutta ennemmin tai myöhemmin lippu tai viiri tulee vaihtaa uuteen. Partiopurjehtijoiden perälippuja ja seuraviirejä saa tilattua tilaus@partiopurjehtijat.fi ja lippujen koot, hinnat ja lisätiedot löytyvät osoitteesta www.partiopurjehtijat.fi.   

Partioalusviirejä täydennetään parhaillaan Partiotoimistolle. Uudet viirit saapuvat purjehduskauden alkuun eli touko-kesäkuun vaihteeseen mennessä. Lippukunta voi tilata puuttuvan tai uuden partioalusviirin partiotoimistolta 10 euron hintaan sähköpostilla Reetta Siltaselta (reetta.siltanen@partio.fi). Partioalusviiri on aluskohtainen ja valmistetaan samasta materiaalista ja samalla painomenetelmällä kuin henkilökohtaiset kippariviirit. Myös partiokippariviirin ja partioalusviirin voi vaihtaa uuteen olemalla yhteydessä Meripartioryhmään!  

Partioviireistä kippariviiriä voi käyttää, kun aluksen kipparina on SP:n kipparikurssin suorittanut henkilö. Partioalusviiriä voidaan käyttää puolestaan aluksissa, jotka ovat partiopurjehduksella.  

Aluksilla on myös mahdollista käyttää muita lippuja ja viirejä. Edellä mainittu kohteliaisuuslippu on perinteinen tapa kunnioittaa maata, jonka aluevesillä purjehditaan. Kohteliaisuuslippu nostetaan aluksen oikeaan saalinkiin ainoaksi viiriksi, jolloin mahdolliset viirit siirtyvät vasempaan saalinkiin. Kohteliaisuuslippua pidetään nostettuna vain, kun oma perälippu on käytössä. Kohteliaisuuslippu nostetaan vasta perälipun noston jälkeen, ja lasketaan ennen perälipun laskua. 

Aluksissa voidaan myös käyttää muun maan lippua ilmaisemaan aluksella olevan henkilön kansalaisuutta. Näitä lippuja käytetään kohteliaisuuslipun tavoin, mutta aluksen vasemmassa saalingissa. Esimerkiksi suomalaisten vuokraama vene Välimerellä voi käyttää Suomen kansallislippua vasemmassa saalingissa, tai ruotsalaisten partiolaisten vieraillessa suomalaisessa aluksessa voidaan vasemmassa saalingissa pitää Ruotsin lippua. 

Yksi lippuihin liittyvä tapa on juhlaliputus. Tätä voidaan käyttää erilaisten merkkipäivien tai juhlien yhteydessä perälipun ollessa myös nostettuna. Juhlaliputukseen käytetään viestilippuja, jotka ripustetaan keulasta perään järjestyksessä A, B, C, 1, D, E, F, 2 … ja niin edelleen. Lippuja T ja X, sekä vastausviiriä ei yleensä käytetä. Viestilippuja voidaan käyttää myös viestimiseen, mutta muutamia yksittäisiä poikkeuksia kuten A- ja B-lippua lukuunottamatta, se ei ole erityisen tavallista.