Mediaviestintä

Partio = me

… joten haluamme juuri Sinun osallistuvan partiobrändin vahvistamiseen ulkoisen viestinnän keinoin. Kuka tietäisi Sinua paremmin sen, mitä hauskaa, yllättävää, kiinnostavaa ja koskettavaa ja kertomisen arvoista alueenne partiotoiminnassa tapahtuu?
Lippukuntanne toiminnasta löytyy taatusti puolia, joista viestimällä voitte korostaa partiotoiminnan aktivoivaa, innostavaa, monipuolista, kansainvälistä, kannustavaa, avointa, uudistuvaa, hauskaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää luonnetta. Miettikää yksin ja yhdessä, mitkä nämä asiat ovat!

Olkaa rohkeasti yhteydessä oman alueenne mediaan, kun vaikkapa järjestätte seuraavan kerran talvileirin, hauskan tempauksen tai aloitatte adventtikalenterien myynnin!

Koska partiossa opitaan itse tekemällä ja kokemusten kautta…
Toivomme, että partionuoret itse ideoivat juttuvinkkejä haluamistaan aiheista. Myös pääasiallisiksi haastateltaviksi tarjotaan aina hienoja partionuoriamme.

Koska partiossa kohdellaan nuoria täysivaltaisina kansalaisina…
Nuoren oma näkemys on aina yhtä arvokas kuin vanhempien partiolaisten. Jos partionuori haluaa vaikka laittaa lehtikuvaan tai haastatteluun päälleen t-paidan ja partiohuivin väiskin ja partiopaidan sijaan, tämä on hänen oma valintansa, jota kunnioitetaan.

Koska partiossa on kyse elämyksistä ja kokemuksista ja ikimuistoisista jutuista…
Medialle ei kannata tarjota totuttuja, kuluneita juttuideoita, joilla vahvistetaan vanhanaikaista ja kapeata kuvaa partiosta. Jokainen osaa yhdistää nuotioiden sytyttelyn, telttojen pystyttelyn, taitomerkit, huivit ja solmujen solmimisen partioon. Tämä toiminta on toki jatkossakin olennainen osa partiota. Pyrimme kuitenkin monipuolistamaan kuvaa partion tarjonnasta ja kertomaan, että pohjimmiltaan partio tarjoaa nuorille jotain paljon yksittäisiä erätaitoja merkityksellisempää: kansainvälisen yhteisön, joka auttaa heitä oppimaan itsestään, kehittymään omissa tavoitteissaan ja tekemään maailmasta paremman paikan.

Tiedote-/uutispohjamalli paikallislehteen

OTSIKKO Kirjoita tärkein asia tähän!
INGRESSI Tiivistä uutinen ja asian tärkein sisältö tähän
UUTINEN Kerro uutisestasi ymmärrettävästi ja mieti, mikä on tärkeintä lukijan kannalta. Jokainen lukija ei tiedä partiosta eikä kaikesta kaikkea.
SITAATTI Mielenkiintoa lisää huomattavasti, kun joku (esim. lpkj, sudenpentu, partiovanhempi) kertoo asiasta omin sanoin. Sitaatit voi pitää napakoina.
KUVA Valitse uutista tukeva kuva! Uutista ei voi julkaista ilman kuvaa. Jos et saa kuvaa lippukuntalaisistanne tai sitaatin antajasta, paljon hyviä kuvia löytyy partion kuvapankista. Mainitse aina kuvaajan nimi.
LISÄTIETO Laita linkki lisätiedon luo, esim. lippukunnan nettisivuille. Myös lisätiedon antajan yhteystiedot on hyvä mainita.
JAKELU Muista linkata netissä ilmestynyt uutinen lippukunnan somekanaviin ja sisäisiin ryhmiin! Voit laittaa linkin myös piiritoimiston työntekijälle piirin ja SP:n kanavia varten.

Apua median kontaktointiin saatte omasta piiristänne!

Young Spokespeople –toiminta

Young Spokespeople -toiminta on tarkoitettu 15–22 -vuotiaille partioviestinnästä kiinnostuneille nuorille. Suomen Partiolaiset pestaa vuosittain 25 uutta YSPiä (medialähettilästä) toimimaan sekä valtakunnallisesti että oman piirinsä alueella erilaisissa viestintään liittyvissä tehtävissä.

Uusmaalaiset partiolaiset kylttien kanssa
Kerrotaan ja näytetään muille, mitä kaikkea partio voi olla! Kuva: Noora Qvick