Ohjeita korona-aikaan lippukunnille

Päivitetty 2.9.2020

Suomen Partiolaiset noudattaa valtioneuvoston tuoreimpia ohjeita. Tälle sivulle päivitetään viimeisimmät ohjeet liittyen partiotoiminnan järjestämiseen korona-aikana.

Suomen Partiolaiset seuraa tilannetta sekä valtioneuvoston, AVI:n ja muiden viranomaisten linjauksia ja muuttaa tarvittaessa omia ohjeistuksiaan.

Suomen Partiolaisten ohjeet lippukunnille

 • Kasvokkain tapahtuvaa viikko- ja retkitoimintaa voidaan toistaiseksi järjestää normaaliin tapaan, kunhan hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioidaan erityisen tarkasti. Lähes kaikki partio-ohjelma on mahdollista toteuttaa ulko-olosuhteissa, joten syksyn ohjelma kannattaa suunnitella ulkona tehtäväksi.
 • Aluehallintovirastot tekivät maanantaina 24.8.2020 päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä syyskuussa. Päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla THL:n ja OKM:n ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että osallistujille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen ja järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
 • Yllä olevat ohjeistukset koskevat kaikkia partion (lippukuntien, partiopiirien ja keskusjärjestön) tapahtumia, koulutuksia ja kokouksia. Päätökset tapahtumien järjestämisestä tehdään tapauskohtaisesti, joten on hyvä seurata näitä koskevaa viestintää erityisen tarkkaan. Digitaalisen osallistumisen mahdollistaminen on toivottavaa mahdollisuuksien mukaan.
 • Ulkomaille suuntautuvan matkustamisen osalta tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa valtioneuvoston matkustussuositusta. Vaikka varsinaista rajoitusta ei olisi, ulkomaille matkustamista on syytä harkita tarkkaan. Suositukset löytyvät esimerkiksi ulkoministeriön sivuilta. Muistathan, että partiomatkoista pitää aina tehdä ilmoitus SP:n toimistolle.
 • Yllä olevat ohjeistukset koskevat myös partiopiirien ja keskusjärjestön tapahtumia, koulutuksia ja kokouksia.

Hygienia- ja turvallisuussuositukset partiotapahtumiin

Kaikessa partiotoiminnassa on noudatettava erityisen tarkkaa hygieniaa ja huolehdittava osallistujien turvallisuudesta. Seuraavassa on koottu suosituksia ja vinkkejä lippukunnalle leiri-, retki- ja purjehdustoimintaan poikkeusolojen aikana. Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin hygienia- ja turvallisuusasioihin ja varmista, että tapahtuma pystytään järjestämään erityisen hyvää hygieniaa noudattaen. THL:n ohjeet toimivat apuna järjestelyissä.

Katso myös ryhmänjohtajille suunnattu muistilista!

 • Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen partiotapahtumaan arvioi osallistuja itse tai osallistujan huoltaja, joka konsultoi tarvittaessa hoitavaa lääkäriä. Katso vakavan koronavirustaudin riskiryhmät.
 • Varaudu siihen, että toiminta saatetaan joutua perumaan tai järjestämään etänä lyhyelläkin varoitusajalla. Vältä isojen kulujen kiinnittämistä ennen tapahtumaa.
 • Huolehdi, että teillä on kaikkien osallistujien ja huoltajien  ajantasaiset yhteystiedot. Pidä koloiltojen läsnäolijoista kirjaa, niin tarvittaessa on helppo selvittää, ketkä ovat olleet paikalla.
 • Tapahtumien ilmoittautumisessa tulee ensisijaisesti hyödyntää Kuksaa. Kuksan tapahtumalomakkeeseen on lisätty seuraava tieto koronaepidemiaan liittyvästä tartuntariskistä: "Tiedostan ilmoittautuessani tai ilmoittaessani huollettavani, että partiotapahtumaan osallistumiseen liittyy koronaviruksen aiheuttamia riskejä. Vakuutan, että en osallistu tai huollettavani ei osallistu tapahtumaan sairaana tai edes lieväoireisena. Jos kuulun tai huollettavani kuuluu riskiryhmään, olen pohtinut huolellisesti tapahtumaan osallistumista. Tarkempaa tietoa hygienia- ja turvallisuusasioista voi kysyä tapahtuman järjestäjältä." Mikäli tapahtuman ilmoittautuminen järjestetään muutoin kuin Kuksan kautta, tulee lippukunnan huolehtia informoinnista muulla tavalla. On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät partiotapahtumiin mahdollisesti liittyvän tartuntariskin.
 • Viesti partiolaisille ja huoltajille aktiivisesti. Kerro osallistujille selkeästi etukäteen siitä, miten toiminnassa otetaan rajoitukset huomioon ja miten osallistujien on varauduttava etukäteen.
 • Tapahtumanjärjestäjän vastuulla on antaa mahdollisimman paljon lisätietoja sekä tapahtumasta että sen käytännön järjestelyistä esimerkiksi leirikirjeessä tai kutsussa. Siten ilmoittautumista suunnitteleva henkilö voi tutustua niihin rauhassa ennen ilmoittautumistaan tai pyytää tarvittaessa lisätietoja. Käytännön järjestelyt koskevat esimerkiksi hygieniaa, majoittumista ja ruokailujen järjestämistä.
 • Huolehdi, että lippukunnassa jokainen ryhmänjohtaja on tietoinen poikkeavista toimintatavoista ja tietää, mitä rajoituksia esimerkiksi tilojen tai yhteisten varusteiden suhteen on. Hyödynnä myös ryhmänjohtajan muistilista!

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan partioon sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, wc-käynnin jälkeen, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Kiinnitä ruoanlaitossa ja ruokailussa hygieniaan erityisesti huomiota.
 • Jos et voi järjestää kunnollisia ja kuumia tiskilinjastoja ja vaihtaa vettä usein, käyttäkää pahvisia kertakäyttöastioita
 • Ruokailua edeltää huolellinen käsienpesu, ja ruoka annostellaan keittiön tai johtajan toimesta eikä mitään syödä käsin samasta astiasta.
 • Varmista, ettei tiiviitä tiski- tai ruokailujonoja pääse syntymään. Porrasta ruokailut tai ruoan haku, jos ruokailijoita on paljon.
 • Ruokaa ottaessa ei suositella ylimääräistä puhumista. Ruokaillessa pyritään istumaan hyvän turvavälin päässä toisista.

On mahdollista, että koronavirus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Käytä siivouksessa  heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita. 

 • Pyyhi kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin tai tilojen käyttäjien vaihtuessa.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.
 • Omia leluja tai muita tarvikkeita yhteiseen käyttöön ei tuoda kotoa partioon.
 • Muistuta turvaväleistä. Pitäkää yllä turvavälejä kaikessa toiminnassa ja ottakaa tämä huomioon ohjelmassa niin, että kontaktileikkejä ja halailua ei järjestetä.Sisaruspiirin järjestämiseen voi keksiä ryhmän oman tavan, tai tehdä sisaruspiiri perinteiseen tapaan ottamatta kuitenkaan kiinni naapurin käsistä.
 • Suosi ulkona järjestettävää ohjelmaa aina kun mahdollista. Lähes kaikki partio-ohjelman aktiviteetit on mahdollista toteuttaa ulko-olosuhteissa. Vinkkejä ulkoaktiviteetteihin löytyy partio-ohjelma.fi-sivustolta, ja uusia toteutusvinkkejä voi lisätä muidenkin iloksi ja hyödyksi. Ohjeista osallistujat etukäteen siihen, että he osaavat varata tarpeeksi vaatetta ulkoilua varten.
 • Mikäli järjestät yön yli kestävän tapahtuman, pyri järjestämään yöpyminen tavanomaista väljemmin turvaväleja noudattaen tai esimerkiksi omissa majoitteissa.
 • Pidä samat pienryhmät (vartiot) läpi tapahtuman esimerkiksi ohjelmassa, ruokailussa ja yhteiskuljetuksissa, älä sekoita ryhmiä.
 • Välttäkää yhteislaulua ja -huutoa varsinkin sisätiloissa.
 • Toiminnassa noudatetaan Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjetta ja varaudutaan etukäteen tilanteeseen, jossa joku osallistuja sairastuu kesken tapahtuman.
 • Kenenkään ei pidä tulla mukaan partiotoimintaan, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Lieväoireisenakaan ei voi osallistua partiotapahtumaan. Mahdollista tämän takia ilmoittautumisen peruminen lähelläkin tapahtumaa.
 • Jos joku sairastuu partiossa, oireinen henkilö siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.
 • Lippukunnan ja ryhmänjohtajan on hyvä seurata aktiivisesti paikkakunnan terveysviranomaisten ohjeita. Jos lippukunta toimii alueella, jossa koulu joudutaan sulkemaan, on koulun sulkemisen ajaksi myös lippukunnan hyvä siirtää väliaikaisesti toimintansa etäpartiomuotoon.

Koronatartunnasta tiedottaminen lippukunnassa

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa syksyn aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta ja lippukuntatoiminnassa on tapahtunut altistumisia. Mahdollisille altistuneille asiasta tiedottaa aina viranomainen 

Tärkeintä viestinnässä on, että kenenkään nimiä ei kerrota julkisesti. Turhien huhujen ja huolestumisien välttämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti, alla tarkempi ohje. 

Mikäli lippukuntasi toiminnassa mukana olevalla todetaan koronatartunta ja mahdollisia altistuksia on tapahtunut, ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan (kts. yhteystiedot alla). Tartuntaepäilyistä ei tarvitse piirille raportoida.   

Viranomainen saattaa kysyä tartuntatilanteessa altistuneiden partiolaisten huoltajien yhteystietoja (nimi ja puhelinnumero) lippukunnilta, jotka lippukunnan tulee toimittaa viipymättä tartuntatautilain nojalla. Viikkotoimintaan ja tapahtumiin osallistuneista on siis syytä pitää kirjaa. 

Toimi näin: 

 1. Ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan/piirinjohtajaan.
 2. Altistuneille tiedotetaan asiasta viranomaisten toimesta. 
 3. Altistuneet jäsenet noudattavat viranomaisilta saamiaan ohjeita. 
 4. Turhien pelkojen vähentämiseksi lippukunta (esim. lpkj/hallituksen jäsen) voi tarvittaessa tiedottaa tilanteesta muille oleellisille lippukunnan jäsenille. Viestintä voi olla tarpeen esim. samana iltana samassa paikassa kokoontuneille ryhmien jäsenille ja huoltajille tai johtajistolleHarkitse aina huolella, kuinka laajalle on tarpeen tiedottaa. Viestiin on oltava joko viranomaisen tai tartunnan saaneen/hänen huoltajansa lupa. Viestissä voi kertoa esimerkiksi näin: 

”Yhdellä lippukunnan toimintaan osallistuneella partiolaisella on todettu koronavirustartunta. Viranomaiset ovat yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, jotka noudattavat saamiaan ohjeita. Muut lippukunnan jäsenet eivät ole altistuneet koronalle. 
Noudatamme partiotoiminnassa THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita mahdollisimman turvallisen toiminnan järjestämiseksi. Lue lisää www.partio.fi/korona. ” 

Kunnioita yksityisyyden suojaa 

Samaa ohjetta voi noudattaa koloiltojen, retkien tai lippukunnan tapahtumien kohdalla. Muista kunnioittaa yksityisyyden suojaa myös poikkeusoloissa. Jos tiedotat tapahtuneesta altistuksesta yleisesti, huolehdi siitä, että tartunnan saaneen henkilöllisyyttä ei pysty viestistäsi päättelemään ja että viestintään on viranomaisen tai huoltajan lupa. 

Muista myös, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: Muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen viikkotoiminnassa ja ulkona tapahtuva toiminta vähentävät tartuntariskiä. Tarjotaan tänäkin syksynä lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.  

Toiminnanjohtajat/yhteyshenkilöt:

Etelä-Karjalan Partiolaiset: tea.hurme@partio.fi, puh. 050 446 0055
Hämeen Partiopiiri: tommi.nyman@partio.fi, puh. 050 311 0919
Järvi-Suomen Partiolaiset: tea.hurme@partio.fi, puh. 050 446 0055
Kymenlaakson Partiopiiri: tea.hurme@partio.fi, puh. 050 446 0055
Lapin Partiolaiset: tea.hurme@partio.fi, puh. 050 446 0055
Lounais-Suomen Partiopiiri: kalle-pekka.mannila@partio.fi, puh. 050 312 9421
Pohjanmaan Partiolaiset: marko.miesmaa@partio.fi, puh. 044 037 5779
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset: mimmu.mannermaa@partio.fi, 040 132 7088
Uudenmaan Partiopiiri: tea.hurme@partio.fi, puh. 050 446 0055

Finlands Svenska Scouter: jonna.sahala@scout.fi, puh. 050 353 5037

Etäpartio on edelleen oiva vaihtoehto!

Vaikka kasvokkain tapahtuvaa partiotoimintaa voidaan alkaa järjestämään asteittain, on etäpartio edelleen erinomainen tapa pitää yllä partiotunnelmaa ja tarjota mielekästä toimintaa lapsille ja nuorille. Kaikkien partiolaisten ei ole mahdollista osallistua kasvokkain tapahtuvaan toimintaan ja siten etäpartio tarjoaa toimintamahdollisuuksia myös heille. Kannustamme lämpimästi lippukuntia keksimään luovia tapoja jatkaa partiotoimintaa myös virtuaalisesti ja kokeilemaan erilaisia etäpartion muotoja. Olemme koonneet ideoita etäpartiotoimintaan tänne. Muiden lippukuntien ideoita ja vinkkejä voit katsoa myös somesta hastagilla #etäpartio.