Tervetuloa partioon -koulutus

Tervetuloa partioon -koulutuksessa aikuisena harrastuksen aloittavat saavat perustiedot partiosta kätevästi yhdessä paketissa.

Tervetuloa partioon -koulutuksia järjestävät lippukunnat ja partiopiirit, mutta sen voi suorittaa myös verkossa. Verkkokoulutus sisältää lukemista, videoita ja pelillisiä tehtäviä, joiden avulla voi tutustua siihen mitä partio on, miten partiossa toimitaan ja miten turvallisuusasiat on huomioitu partiossa.

Verkkokoulutuksen suorittaminen Partiomoodlessa on helppoa. Partiolaiset kirjautuvat Partiomoodleen PartioID-tunnuksillaan, mutta kurssiin voi tutustua myös vierailijana täysin ilman tunnuksia.

Tee koulutus verkossa:

Tervetuloa partioon -verkkokoulutukseen pääset osoitteessa moodle.partio.fi !


Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Esitietoja ei tarvita.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu aikuisena partion aloittaneille.

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa uusi aikuinen partiotoiminnan perusteisiin, ja siihen miten partiossa toimitaan turvallisesti.

Koulutuksen sisältämät partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimiOsaamisalueModuulin lähiopetuksen kesto
P1: Tätä on partioPartiotieto2 h
T1: Turvallisesti partiossaTurvallisuus1 h
  Yhteensä 3 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Lippukunta, alue tai piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Koulutuksen sisältämät moduulit

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Tervetuloa partioon -koulutus
Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia
Tavoitteet: Tietää mitä on partio ja mikä tekee partiosta partion verrattuna muuhun
kasvatustoimintaan. Tunnistaa partion keskeisimmät termit, päämäärän, arvopohjan ja perusperiaatteet.
 
Sisältö
 • Partion päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet
 • Partion keskeisimmät termit
 • Partion perinteet ja historiaa
 • Partiotoiminnan organisoituminen pääpiirteissään, erityisesti
 • omassa lippukunnassa
 • Partio-ohjelma pääpiirteissään ja partion ikäkaudet
 
Koulutusmenetelmät
 • Aktivoiva luento
 • Toiminnallinen menetelmä
 
Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia
 
Päiväys: 14.1.2017
Osaamisalue: Turvallisuus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Tervetuloa partioon -koulutus
Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia
Tavoitteet: Tietää, miten partiossa toimitaan turvallisesti. Tietää
voimassa olevat Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet. Suorittaa Turvallisesti yhdessä -verkkokurssin.
 
Sisältö
 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet (esim. SP:n
 • turvallisuusohjeet ja SP:n turvallisuusmääräykset ja ohjeet
 • partiotoimintaan vesillä, Turvallisesti yhdessä -ohje sekä
 • piirikohtaiset lisäohjeet)
 • Turvallisuusohjeiden sijainnit ja niiden löytäminen nopeasti
 • Henkinen turvallisuus Turvallisesti yhdessä -ohjeen avulla
Koulutusmenetelmät
 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
Lähiopetuksen kesto: 1 tunti
Päiväys: 14.1.2017

Ydinainesanalyysit

Sisältö 

Ydinaines (must know) 

Täydentävä tietämys (should know) 

Erityistietämys (nice to know) 

Partion päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet arvopohja ja päämäärä 

 

Tuntee partion tavoitteet, tunnuksen ja ihanteet 

 

 

Partion keskeisimmät termit 

Tuntee partion keskeisimpiä termejä  

(esim. lippukunta, vartio, sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja) 

 

 

 

Partion perinteet ja historia 

Tietää, että partiolla on pitkä historia ja tunnistaa joitain oman lippukunnan perinteitä 

 

Baden-Powelin tarina 

Suomen partioliikkeen vaiheet 

Partion organisoituminen 

Tietää pääpiirteissään partion organisoitumisen vartioihin (vast.), osastoihin (vast.), paikallisiin lippukuntiin, alueisiin, piireihin, keskusjärjestöön ja maailmanjärjestöihin. 

 

Tietää, että partio on kansainvälinen järjestö. 

 

Tietää, että partiota johdetaan avoimuuden ja demokratian periaatteiden mukaisesti. 

Tietää, että on erilaisia lippukuntia ja toiminta on moninaista (esim. meritoiminta, sisut) 

Partio-ohjelma ja  ikäkaudet 

Tietää, että partio-ohjelma on kasvatuksen väline ja tuntee ohjelman logiikan pääpiirteissään. 

 

Tietää partion ikäkaudet, niiden ikärajat ja ohjelman tavoitteet pääpiirteissään. 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 18.1.2018 

 

Sisältö 

Ydinaines (must know) 

Täydentävä tietämys (should know) 

Erityistietämys (nice to know) 

Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet 

 

(esim. SP:n turvallisuusohjeet ja SP:n turvallisuusmääräykset ja -ohjeet partiotoimintaan vesillä, Turvallisesti yhdessä -ohje sekä piirikohtaiset lisäohjeet) 

 

Tietää kaikki keskeiset partiotoimintaan liittyvät turvallisuusohjeet 

 

 

Partiovakuutus 

 

Turvallisuusohjeiden sijainnit ja niiden löytäminen nopeasti 

 

Tietää mistä löytää turvallisuusohjeet 

 

 

Henkinen turvallisuus Turvallisesti yhdessä -ohjeen avulla 

 

Turvallisesti yhdessä verkkokurssin sisältö ja tekeminen 

 

 

Viimeksi päivitetty 18.1.2018 

Yläkuva: Hanna Hämäläinen