Muut koulutukset moninaisuudesta

Tälle sivulle kerätään erilaisia koulutuksia moninaisuudesta.

MOD-koulutus

MOD-koulutus herättelee oivalluksiin ja antaa valmiuksia kohdata arjen moninaisuutta. Koulutuksen vaikutukset ulottuvat jokapäiväisen elämän moninaisiin kohtaamisiin sekä opiskelu- ja työelämän haastaviinkin vuorovaikutustilanteisiin.

MOD-toiminta tulee Ruotsista ja sana mod tarkoittaa rohkeutta. Rohkeus voi olla monenlaista. Se voi olla vaikkapa rohkeutta käsitellä moninaisuuden teemoja tai rohkeutta toimia yhdenvertaisen yhteiskunnan hyväksi.

MOD-kurssilla on aina viisi sisältöteemaa:

  1. Avoimuus
  2. Ihmisoikeudet
  3. Itsetuntemus
  4. Moninaisuus, normit ja syrjimättömyys
  5. Mukaan ottaminen, osallisuus.

Kulttuurienvälisen osaamisen koulutus (MOK) yhteistyössä Helsingin NMKY:n kanssa

MOK-koulutus on kaikille ryhmänjohtajille suunnattu moninaisuus- ja viestintäkoulutus (5 op). Kehitä moninaisten ryhmien johtamisosaamistasi, opi työkaluja johtamisen kehittämiseen sekä harjoittele tunnistamaan ryhmässäsi olevat yksilöt ja ryhmädynamiikkaan vaikuttavat tekijät. Koulutuksessa kehitetään moninaisuuden johtamisen ja toimivan viestinnän taitoja, jotka voit ottaa käyttöön työssäsi tai vapaa-ajallasi. Koulutus on dialoginen ja se on kehitetty yhteistyössä järjestösektorin ja yliopistotutkijoiden kanssa.

MOK training (5 cu) is a diversity and communication training designed for group leaders. Develop your leadership skills, learn to use diversity management tools, and practice identifying individuals and factors affecting the group dynamics in your group. The leadership and functional communication skills developed in this training can be applied in both personal and professional settings. MOK is an interactive training developed in collaboration with third sector organizations and university researchers.

Sosiaalisen saavutettavuuden Moodle-koulutus

Koulutuksen tavoitteena on ottaa selvää, mitä on sosiaalinen saavutettavuus sekä tarjota välineitä pohtia nimenomaan partion sosiaalista saavutettavuutta. Koulutuksen aikana sosiaalista saavutettavuutta käydään läpi maahanmuuttajatyön kautta, mutta koulutuksen materiaali on sovellettavissa pohdittavaksi myös muista näkökulmista. Sosiaalisen saavutettavuuden kysymykset liittyvät nimenomaan omiin asenteisiimme ja ennakkoluuloihimme, joiden tarkisteluun koulutus tarjoaa mahdollisuuden.

Siirry Sosiaalisen saavutettavuuden Moodle-koulutukseen

Kuva: Susanna Mikander