Muut koulutukset moninaisuudesta

Tälle sivulle kerätään erilaisia koulutuksia moninaisuudesta. Tulossa on mm. MOD- ja MOK-koulutukset sekä Moodle-koulutus sosiaalisesta saavutettavuudesta.

MOD-koulutus 15.-16.5.2021. Ilmoittaudu koulutukseen partion tapahtumakalenterin kautta.

MOD-koulutus herättelee oivalluksiin ja antaa valmiuksia kohdata arjen moninaisuutta.

MOD-koulutuksen vaikutukset ulottuvat jokapäiväisen elämän moninaisiin kohtaamisiin sekä opiskelu- ja työelämän haastaviinkin vuorovaikutustilanteisiin.

MOD-toiminta tulee Ruotsista ja sana mod tarkoittaa rohkeutta. Rohkeus voi olla monenlaista. Se voi olla vaikkapa rohkeutta käsitellä moninaisuuden teemoja tai rohkeutta toimia yhdenvertaisen yhteiskunnan hyväksi.

MOD-kurssilla on aina viisi sisältöteemaa:

1. Avoimuus
2. Ihmisoikeudet
3. Itsetuntemus
4. Moninaisuus, normit ja syrjimättömyys
5. Mukaan ottaminen, osallisuus.

Monikulttuurinen ohjaajakoulutus (MOK) yhteistyössä Helsingin NMKY:n kanssa. Järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2021.

Sosiaalisen saavutettavuuden Moodle-koulutus.

Koulutuksen tavoitteena on ottaa selvää, mitä on sosiaalinen saavutettavuus sekä tarjota välineitä pohtia nimenomaan partion sosiaalista saavutettavuutta. Koulutuksen aikana sosiaalista saavutettavuutta käydään läpi maahanmuuttajatyön kautta, mutta koulutuksen materiaali on sovellettavissa pohdittavaksi myös muista näkökulmista. Sosiaalisen saavutettavuuden kysymykset liittyvät nimenomaan omiin asenteisiimme ja ennakkoluuloihimme, joiden tarkisteluun koulutus tarjoaa mahdollisuuden.