Mukavasti yhdessä

Vinkkejä ja keinoja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Hienoa, että haluat tietää lisää kiusaamisen ehkäisemisestä ja kiusaamistilanteen mahdollisista ratkaisukeinoista! On tärkeää pitää mielessä ja muistaa, että aivan tavallisena ihmisenä oleminen riittää. Kohtaa kiusattu ja kiusaaja aidosti. Samalla tavalla kuin toivoisit itsesi vastaavassa tilanteessa kohdattavan. Sano ääneen mitä olet nähnyt tai kuullut. Ole rehellinen puheessasi, “nosta kissa pöydälle”. Kuuntele enemmän kuin neuvo. Muista, että sinun ei tarvitse tehdä mitään yksin. Parin kanssa on helpompaa ja turvallisempaa pyrkiä ratkaisemaan asioita parhain päin yhteistyössä aikuisten kanssa.

Partio on maailman suurin nuorisoliike. Sen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtenä tärkeänä asiana partiossa halutaan ehkäistä kaikenlaista toisiin ihmisiin kohdistuvaa kiusaamista. Kiusaamista ei missään muodossa hyväksytä partiossa.

Suomessa on noin 750 lippukuntaa, joissa kokoontuu viikoittain vähän yli 40 000 partiolaista eri ikäisten vertaisryhmissä touhuten yhdessä ja harjoitellen erilaisia elämisen taitoja. On selvää, että näin isossa porukassa kaiken ilon lisäksi syntyy viikoittain hankalia tilanteita, joiden ratkaisemisessa ryhmän vetäjä saattaa kokea neuvottomuutta tai jäädä liian usein yksin. Tällä ohjeistuksella Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry haluaa auttaa jäsenistöään toimimaan kiusaamistilanteissa ja ehkäisemään niiden syntymistä.

Tämä kiusaamisen ehkäisyyn tähtäävä ohjeistus on osa Suomen Partiolaisissa vuonna 2015 aloitettua Turvallisesti yhdessäkokonaisuutta. Sen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, lapsen oikeuksien toteutumista ja partiotoiminnan laatua.

Tehdään yhdessä partiosta mukava harrastus kaikille!

Mukavasti yhdessä -ohjeistuksen teksti: Turvallisesti Yhdessä-ryhmä; Jenna Honkanen, Kaisa Pasanen, Kati Palsanen ja Minna “Milli” Auranen