Eräopaskoulutus

Kuva: Juha Nurmi

Eräopaskoulutus on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n taitokoulutusta. Koulutuksessa osallistuja oppii toimimaan eräoppaana, joka kykenee analysoimaan tilanteita kokemuksen ja tiedon varassa ja tekemään päätöksiä itsenäisesti ryhmän johtajana. Koulutukseen kuuluu keskeisenä osana erilaisten retkeilyvälineiden käyttöä ja valintaa, hätä- ja poikkeustilanteissa toimimista, päätöksentekoa ja johtamista, vaelluksen suunnittelua sekä muonituksen hoitamista erilaisilla vaelluksilla. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta ja harjoituksia vaelluksella sekä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Koulutus toteutetaan teoriaviikonlopun sekä kahden etenevän vaelluksen aikana. Kurssi järjestetään noin kolmen vuoden välein.

Kohderyhmä ja vaatimukset*

Koulutus on suunnattu 20 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille partiolaisille. Esitietovaatimuksena on Retkeily-, Talviretkeily- ja Vaellus koulutuskokonaisuudet tai vastaavat tiedot ja taidot. Kouluttautujalta vaaditaan paljon aiempaa retkeily- ja vaelluskokemusta sekä vähintään EA1-tasoiset ensiaputaidot.

Osaamistavoitteet: Mitä on tarkoitus oppia*

 • Osallistuja osaa toimia eräoppaana, joka kykenee analysoimaan tilanteita kokemuksen ja tiedon varassa ja tekemään päätöksiä itsenäisesti ryhmän johtajana.
 • Osallistuja osaa suunnitella ja johtaa turvallisen vaelluksen erilaisille kohderyhmille.
 • Osallistuja osaa valita tilanteeseen sopivat retkeilyvälineet ja varusteet eri vuodenaikoina sekä ohjata muita valinnoissa.
 • Osallistuja osaa ottaa huomioon erilaisten maastojen vaativuuden eri vuoden- ja vuorokauden aikoina. Osallistuja osaa liikkua vesistöissä eri vuodenaikoina.
 • Osallistuja osaa valita tarkoituksenmukaiset päivämatkat ja majoitteet ryhmän mukaan.
 • Osallistuja osaa huomioida sään vaikutuksen vaelluksen kulkuun.
 • Osallistuja osaa ihmisen fysiologian perusteet ja ymmärtää energian ja muun ravinnontarpeen. Osallistuja osaa toteuttaa sopivan tasoisen muonituksen ja valmistaa itse retkimuonia.
 • Osallistuja osaa huolehtia ruokahygieniasta vaelluksella eri vuodenaikoina.
 • Osallistuja osaa valita oikeanlaisen keittimen vuodenajan ja tarpeen mukaan sekä osaa huoltaa sen retkiolosuhteissa.
 • Osallistuja osaa kartoittaa riskejä ja toimia sekä johtaa muita poikkeus- ja hätätilanteissa.
 • Osallistuja osaa antaa ensiapua.
 • Osallistuja osaa hyödyntää ryhmädynamiikkaa sekä johtaa ja ohjata ihmisiä vaelluksella.

Eräopaskurssi järjestetään seuraavan kerran 2023-2024. Lue lisää täältä.