Eräopaskoulutus

Kuva: Juha Nurmi

Eräopaskoulutus on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n taitokoulutusta. Kurssilla osallistuja oppii analysoimaan tilanteita kokemuksen ja tiedon varassa, sekä toimimaan itsenäisesti ryhmän johtajana vaellusten järjestämiseksi turvallisesti. Koulutukseen kuuluu keskeisenä osana erilaisten retkeilyvälineiden käyttöä ja valintaa, ennakointia, hätä- ja poikkeustilanteissa toimimista, päätöksentekoa ja johtamista, vaellusten suunnittelua sekä muonituksen hoitamista erilaisilla vaelluksilla. Koulutukseen sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, teoriaviikonloppu ja kaksi etenevää vaellusta kesä- ja talviaikaan. Kurssi järjestetään noin kolmen vuoden välein ja kestää reilun vuoden keväästä seuraavan vuoden kesään. 

Kohderyhmä ja vaatimukset

Koulutus on suunnattu 20 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille partiolaisille, joilla on partiojohtajan valtakirja. Kurssi sopii hieman kokeneemmille retkeilijöille ja vaeltajille, jotka haluavat parantaa taitojaan liikkua pohjoismaisessa metsä- ja avotunturimaastossa niin kesällä kuin talvella. Esitietovaatimuksena on Retkeily-, Talviretkeily– ja Vaellus-koulutuskokonaisuudet tai vastaavat tiedot ja taidot. Kouluttautujalta vaaditaan paljon aiempaa retkeily- ja vaelluskokemusta sekä vähintään EA1-tasoiset ensiaputaidot.

Kurssin toteutus

Koulutus koostuu teoria-, talvi- ja kesäosasta sekä kahdesta omatoimisesta viikonloppuretkestä kurssiosioiden välissä. Talvi- ja kesäosa toteutetaan Lapissa etenevän vaelluksen tapaan.  Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. 

Teoriaosa

Teoriaosalla syvennetään pidennetyn viikonlopun aikana eräoppaana toimimiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Harjoitellaan huomioimaan erilaisten yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen tarpeita oppaana toimiessa. Viikonloppuun sisältyy luentotyyppistä koulutusta ja käytännön harjoitteita. Tarkastellaan paikan päällä varustekokonaisuuksia laajemmin ja varusteita syventävällä tasolla. Teoriaosa toimii pohjana kurssilla järjestettävien vaellusten suunnitteluun. Kurssin teoriasisältöön liittyen voidaan järjestää myös erillisiä etäkoulutustilaisuuksia.

Talviosa

Talviosa toteutetaan yleensä vuodenvaihteessa kaamosaikaan Lapissa. Kurssilaiset suunnittelevat ja toteuttavat noin viikon mittaisen hiihtovaelluksen. Viikon aikana nukutaan yöt teltoissa ja hätämajoitteissa. Kurssilainen oppii suunnittelemaan ja johtamaan turvallisen vaelluksen huomioiden vaihtelevat olosuhteet sekä ryhmäläisten vaihtelevan taitotason. Talviosalta saa varmuuden huolehtia talvisesta muonituksesta ja bensakeittimen käytöstä. Ennen talviosaa kurssilaisten tulee palauttaa ryhmässä laadittuja kirjallisia ennakkotehtäviä liittyen talviosan toteutukseen. Talviosa toteutetaan kurssiryhmissä kouluttajien tuella.

Kesäosa

Kurssilaiset suunnittelevat ja toteuttavat itse hankkimalleen ryhmälle viikon mittaisen kesävaelluksen Lapissa kurssin yhteisellä kesäosalla. Vaelluksella oppaana toimii 2-3 kurssilaista kurssin tarjoaman pätevän kouluttajan tukemana. Ennen vaellusta kurssilaiset suunnittelevat vaelluksen muonituksen ja reitin, sekä laativat turvallisen vaellussuunnitelman. Vaelluksesta laaditaan raportti.

Itsenäiset oppimistehtävät 

Kurssiin kuuluu erilaisia itsenäisiä tehtäviä. Tehtävät sisältävät muun muassa kirjallisia suunnittelutehtäviä sekä yösuunnistusharjoituksia. Kurssilainen toteuttaa lisäksi viikonlopun mittaisen syys- ja kevätretken lippukunnassa. Lippukuntaretken voi korvata toimimalla vastuutehtävässä piirin retkeilykoulutuksissa.

Osaamistavoitteet: Mitä kurssilla on tarkoitus oppia

Kurssin tavoitteena on kouluttaa partiolaisten eräoppaita tukemaan ja edistämään lippukuntien, piirien ja SP:n retkeily- ja vaellustoimintaa. Kurssi tarjoaa kehittyneelle retkeilijälle ja vaeltajalle haasteita, jotka tukevat osallistujia omassa retkeilyssään ja vaeltamisessaan. 

 • Osallistuja osaa toimia eräoppaana, joka kykenee analysoimaan tilanteita kokemuksen ja tiedon varassa ja tekemään päätöksiä itsenäisesti ryhmän johtajana.
 • Osallistuja osaa suunnitella ja johtaa turvallisen vaelluksen erilaisille kohderyhmille.
 • Osallistuja osaa valita tilanteeseen sopivat retkeilyvälineet ja varusteet eri vuodenaikoina sekä ohjata muita valinnoissa.
 • Osallistuja osaa ottaa huomioon erilaisten maastojen vaativuuden eri vuoden- ja vuorokauden aikoina. Osallistuja osaa ylittää vesistöjä eri vuodenaikoina.
 • Osallistuja osaa valita tarkoituksenmukaiset päivämatkat ja majoitteet ryhmän mukaan.
 • Osallistuja osaa huomioida sään vaikutuksen vaelluksen kulkuun.
 • Osallistuja osaa ihmisen fysiologian perusteet ja ymmärtää energian ja muun ravinnontarpeen. Osallistuja osaa toteuttaa sopivan tasoisen muonituksen ja valmistaa itse retkimuonia.
 • Osallistuja osaa huolehtia ruokahygieniasta vaelluksella eri vuodenaikoina.
 • Osallistuja osaa valita oikeanlaisen keittimen vuodenajan ja tarpeen mukaan sekä osaa huoltaa sen retkiolosuhteissa.
 • Osallistuja osaa kartoittaa riskejä ja toimia sekä johtaa muita poikkeus- ja hätätilanteissa.
 • Osallistuja osaa antaa ensiapua.
 • Osallistuja osaa hyödyntää ryhmädynamiikkaa sekä johtaa ja ohjata ihmisiä vaelluksella.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.partio.fi/event/sp-eraopaskurssi-teoriaosa/

Lisätietoja antaa myös  kurssinjohtaja: mikko.paukkila@partio.fi

Eräopaskurssia voi seurata myös Instagramissa.