Ko-Gi-kurssinjohtajaksi

Oletko kokenut partiokouluttaja ja partiojohtamisen kehittämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen, jonka partiopolulle sopisi uusi ikimuistoinen, haastava ja elämyksellinen pesti?

Virallinen haku kurssinjohtajaksi vuodelle 2024 on päättynyt keväällä. Jos kuitenkin haluat vielä keskustella kurssinjohtajaksi ryhtymisestä vuodelle 2024, ota yhteyttä heinäkuun loppuun mennessä Ko-Gi-ryhmän puheenjohtajaan Kengu Hietaseen (kengu.hietanen@partio.fi) tai Mari Voutilaiseen (mari.voutilainen@partio.fi).

🦉Kurssitoteutukselle voit hakea…

 • yksin tai kurssinjohtajaparina, jolloin molempien pestiin kuuluu jäsenyys Ko-Gi-ryhmässä.
 • valmiina johtaja- ja varajohtajaparina. Tällöin vain kurssin nimetty johtaja kuuluu Ko-Gi-ryhmään ja varajohtaja toimii hänen tukenaan suunnittelusta alkaen.
 • varajohtajaksi, jos olet jo ollut aikaisemmin kouluttamassa kurssilla. Tällöin kurssinjohtajaksi valituilla on mahdollisuus halutessaan haastatella ja valita itselleen hakijoista varajohtaja.

Hae mukaan!


Mitä Ko-Gi-kurssinjohtajan pesti pitää sisällään?

Ko-Gi-kurssinjohtajana saat mahdollisuuden haastaa itseäsi, syventää partio-osaamistasi sekä näköalapaikan järjestömme korkeimman johtamiskoulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Haemme kurssinjohtajan pestiin Ko-Gi-kurssin suorittaneita, jo aiempaa Ko-Gi-kouluttajakokemusta hankkineita aikuisia, joilla on näyttöä vaativien projektien läpiviennistä. Sinulla on palava into tehdä untuvikoille laadukas kurssi yhdessä muun staabisi kanssa ja Ko-Gi-kurssien yhteisiä määrittelyjä noudattaen, aiempia kokemuksia hyödyntäen ja kurssia kehittäen. Pystyt tekemään yhteistyötä muiden staabien kanssa liittyen kurssien suunnitteluun, toteutukseen ja koulutuksen kehittämiseen.

Pesti Ko-Gi-ryhmän jäsenenä kestää yleensä pari vuotta. Pestin oleellinen osa on oman kurssin johtaminen ja toteuttaminen pestin ensimmäisenä vuonna, mutta pestiin kuuluvat tärkeinä elementteinä myös partiojohtajien jatkokoulutuksen kehittäminen erityisesti toisena vuonna, Ko-Gi-raporttien lukeminen ja palautteiden kirjoittaminen sekä staabikoulutusten järjestäminen ja niihin osallistuminen yhdessä muun Ko-Gi-ryhmän ja staabien kanssa. Ryhmän jäsenten kehittämistehtävistä sovitaan tarkemmin pestikeskustelun yhteydessä ja pestin edetessä ryhmän kehittämistarpeiden ja kunkin oman kiinnostuksen pohjalta.

Kurssitoteutukselle voidaan myös pestata kurssinjohtajapari, jonka työnjaosta sovitaan yhteisesti erikseen.

Pestin keskeinen sisältö:

 • Ko-Gi-kurssin johtaminen, suunnittelu ja raportointi
 • Kurssin kouluttajien rekrytointi, pestaus, perehdytys ja pestin tuki
 • Koulutuksen sisältöjen ja menetelmien kehittäminen yhteistyössä Ko-Gi-ryhmän muiden jäsenten ja staabien kanssa; kehitystyön koordinointi sekä oman staabin sisällä että staabien välillä
 • Ko-Gi-ryhmän kokouksiin ja tapahtumiin (esim. staabikoulutukset) osallistuminen
 • Ko-Gi-raporttien lukeminen ja niistä palautteen antaminen kurssilaiselle ja Ko-Gi-ohjaajalle
 • Yhteydenpito Partioaseman työntekijään omaan kurssiin ja kehittämistehtäviin liittyvissä asioissa.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Ryhmän kokoukset noin kerran kuussa (voivat toteutua myös etänä ja/tai muiden tapahtumien yhteydessä), muut tapahtumat (esim. Johtajatulet, mahdolliset Ko-Gi-tapaamiset), staabikoulutukset ja Evo-koulutus. Lisäksi runsaasti muuta aikaa joustavasti oman harkinnan mukaan: Oman staabin kokoukset, lähijaksojen johtaminen ja jaksoille osallistuminen, sekä Ko-Gi-ryhmän kehittämisryhmien työskentely.

Tuleville kurssinjohtajille järjestämme Ko-Gi-ryhmän toimesta:

 • Perehdytysviikonlopun Rehvakassa (Raasepori) 19.-20.8.
 • Syksyn staabikoulutus (kurssit 151 ja 152) järjestetään Laitikkalassa (Pälkäne) 13.-15.10.
 • Kevään staabikoulutus (kurssit 153 ja 154) 9.-11.2.2024 (paikka avoin).

Vuoden 2024 toteutukset

Vuoden 2024 kurssinjohtajia haetaan seuraaville toteutuksille. Kurssinjohtajilla on mahdollisuus muuttaa aikatauluja ottaen toki huomioon Evon ja muiden kohteiden varaustilanteen. Voit myös kertoa toiveistasi johtaa aivan muunlainen kurssi. Tällöin ota yhteyttä Ko-Gi-ryhmän puheenjohtajaan Katri ”Kengu” Hietaseen, kengu.hietanen (at) partio.fi.

🧭151, vuodenvaihde

28.12.2023-2.1.2024 (6vrk) ja 28.3.-1.4.2024 (5vrk)

Kurssi toteutetaan alustavasti Etelä-Suomessa kurssikeskusolosuhteissa. Halutessaan kurssinjohtaja voi tästä saada saavutettavamman kurssin, mutta toivomme myös maastossa liikkumista/yöpymistä sisällytettävän kurssin toteutukseen.

🧭152, pääsiäinen

28.3.-1.4.2024 (5vrk) ja 4.-9.7. (6vrk)

Alustavasti on ajateltu, että pääsiäisosa järjestetään kurssikeskuksessa ja lyhyt leiriosa Evolla.

🧭153, pitkä leiri

19.8.-27.8.2024 (tai 22.-30.8.) (9vrk) ja 25.-27.10.2024 (3vrk)

Alustavasti on ajateltu, että pitkä leiriosa järjestetään Evolla ja syksyn seminaari yhdessä vaelluskurssin kanssa kurssikeskuksessa.

🧭154, vaellus

8.-9.6.2024 (2vrk), 27.7.-2.8.2024 (7vrk) ja 25.-27.10.2024 (3vrk)

Vaelluskurssi sisältää vaellukselle valmistautumiseen tähtäävän ennakkoviikonlopun, itse vaelluksen sekä seminaariosan yhdessä kurssin 153 kanssa.

🧭TG 2025

2025

Vi söker kursledare till TG-kursen som arrangeras tillsammans med Scouterna år 2025. Kursledaren har ett arbetspar från Scouterna. Till kursledaruppdraget hör även medlemsskap i FS TG-grupp.


Kiinnostuitko?

Siirry täyttämään pestihakemus Kuksassa tai ota yhteyttä lisäkysymyksissä Ko-Gi-ryhmän puheenjohtajaan Katri ”Kengu” Hietaseen, kengu.hietanen (at) partio.fi.