Ko-Gi-kurssinjohtajaksi

Oletko kokenut partiokouluttaja ja partiojohtamisen kehittämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen, jonka partiopolulle sopisi uusi ikimuistoinen, haastava ja elämyksellinen pesti? Kurssinjohtajat vuoden 2023 kurssitoteutuksille on jo pestattu, mutta Ko-Gi-ryhmä etsii aina keväisin uusia kurssijohtajia seuraavan vuoden toteutuksille.

Pidä siis silmät ja korvat auki, tällä sivulla informoimme tulevista hakuajoista! 👀


Mitä Ko-Gi-kurssinjohtajan pesti pitää sisällään?

Ko-Gi-kurssinjohtajana saat mahdollisuuden haastaa itseäsi, syventää partio-osaamistasi sekä näköalapaikan järjestömme korkeimman johtamiskoulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Haemme kurssinjohtajan pestiin Ko-Gi-kurssin suorittaneita, jo aiempaa Ko-Gi-kouluttajakokemusta hankkineita aikuisia, joilla on näyttöä vaativien projektien läpiviennistä. Sinulla on palava into tehdä untuvikoille laadukas kurssi yhdessä muun staabisi kanssa ja Ko-Gi-kurssien yhteisiä määrittelyjä noudattaen, aiempia kokemuksia hyödyntäen ja kurssia kehittäen. Pystyt tekemään yhteistyötä muiden staabien kanssa liittyen kurssien suunnitteluun, toteutukseen ja koulutuksen kehittämiseen.

Pesti Ko-Gi-ryhmän jäsenenä kestää pari vuotta. Pestin oleellinen osa on oman kurssin johtaminen ja toteuttaminen pestin ensimmäisenä vuonna, mutta pestiin kuuluvat tärkeinä elementteinä myös partiojohtajien jatkokoulutuksen kehittäminen erityisesti toisena vuonna, Ko-Gi-raporttien lukeminen ja palautteiden kirjoittaminen sekä staabikoulutusten järjestäminen ja niihin osallistuminen yhdessä muun Ko-Gi-ryhmän ja staabien kanssa. Ryhmän jäsenten kehittämistehtävistä sovitaan tarkemmin pestikeskustelun yhteydessä ja pestin edetessä ryhmän kehittämistarpeiden ja kunkin oman kiinnostuksen pohjalta.

Kurssitoteutukselle voidaan myös pestata kurssinjohtajapari, jonka työnjaosta sovitaan yhteisesti erikseen.

Pestin keskeinen sisältö:

  • Ko-Gi-kurssin johtaminen, suunnittelu ja raportointi
  • Kurssin kouluttajien rekrytointi, pestaus, perehdytys ja pestin tuki
  • Koulutuksen sisältöjen ja menetelmien kehittäminen yhteistyössä Ko-Gi-ryhmän muiden jäsenten ja staabien kanssa; kehitystyön koordinointi sekä oman staabin sisällä että staabien välillä
  • Ko-Gi-ryhmän kokouksiin ja tapahtumiin (esim. staabikoulutukset) osallistuminen
  • Ko-Gi-raporttien lukeminen ja niistä palautteen antaminen kurssilaiselle ja Ko-Gi-ohjaajalle
  • Yhteydenpito Partioaseman työntekijään omaan kurssiin ja kehittämistehtäviin liittyvissä asioissa.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Ryhmän kokoukset noin kahden kuukauden välein (voivat toteutua myös etänä ja/tai muiden tapahtumien yhteydessä), muut tapahtumat (esim. Johtajatulet, mahdolliset Ko-Gi-tapaamiset), staabikoulutukset ja Evo-koulutus. Lisäksi runsaasti muuta aikaa joustavasti oman harkinnan mukaan: Oman staabin kokoukset, lähijaksojen johtaminen ja jaksoille osallistuminen, sekä Ko-Gi-ryhmän kehittämisryhmien työskentely.