Ko-Gi-kurssinjohtajaksi

Oletko kokenut partiokouluttaja ja partiojohtamisen kehittämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen, jonka partiopolulle sopisi uusi ikimuistoinen, haastava ja elämyksellinen pesti?

Haku Ko-Gi-kurssinjohtajaksi ja varajohtajaksi vuoden 2025 kesälle on auki!

Hakuaika on 1.-23.4.2024 Lue alta pestivaatimuksista ja alustavista kurssisuunnitelmista, ja klikkaa itsesi pestilomakkeelle!

🦉Kurssitoteutukselle voit hakea…

 • yksin tai kurssinjohtajaparina, jolloin molempien pestiin kuuluu jäsenyys Ko-Gi-ryhmässä.
 • valmiina johtaja- ja varajohtajaparina. Tällöin vain kurssin nimetty johtaja kuuluu Ko-Gi-ryhmään ja varajohtaja toimii hänen tukenaan suunnittelusta alkaen.
 • varajohtajaksi, jos olet jo ollut aikaisemmin kouluttamassa kurssilla. Tällöin kurssinjohtajaksi valituilla on mahdollisuus halutessaan haastatella ja valita itselleen hakijoista varajohtaja.

Hae mukaan!


Mitä Ko-Gi-kurssinjohtajan pesti pitää sisällään?

Ko-Gi-kurssinjohtajana saat mahdollisuuden haastaa itseäsi, syventää partio-osaamistasi sekä näköalapaikan järjestömme korkeimman johtamiskoulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Haemme kurssinjohtajan pestiin Ko-Gi-kurssin suorittaneita, jo aiempaa Ko-Gi-kouluttajakokemusta hankkineita aikuisia, joilla on näyttöä vaativien projektien läpiviennistä. Sinulla on palava into tehdä untuvikoille laadukas kurssi yhdessä muun staabisi kanssa ja Ko-Gi-kurssien yhteisiä määrittelyjä noudattaen, aiempia kokemuksia hyödyntäen ja kurssia kehittäen. Pystyt tekemään yhteistyötä muiden staabien kanssa liittyen kurssien suunnitteluun, toteutukseen ja koulutuksen kehittämiseen.

Pesti Ko-Gi-ryhmän jäsenenä kestää vuonna 2025 siihen saakka, että kurssikokonaisuus on raportoitu. Pestin oleellinen osa on oman kurssin johtaminen ja toteuttaminen. Pestiin kuuluvat myös koulutuksen kehittäminen, Ko-Gi-raporttien lukeminen ja palautteiden kirjoittaminen. Kun oma kurssi on raportoitu, sovimme pestikeskustelussa jatkosta.

Kurssitoteutukselle voidaan myös pestata kurssinjohtajapari, jonka työnjaosta sovitaan yhteisesti erikseen.

Pestin keskeinen sisältö:

 • Ko-Gi-kurssin johtaminen, suunnittelu ja raportointi
 • Kurssin kouluttajien rekrytointi, pestaus, perehdytys ja pestin tuki
 • Koulutuksen sisältöjen ja menetelmien kehittäminen yhteistyössä Ko-Gi-ryhmän muiden jäsenten ja staabien kanssa; kehitystyön koordinointi sekä oman staabin sisällä että staabien välillä
 • Ko-Gi-ryhmän kokouksiin ja tapahtumiin (esim. staabikoulutukset) osallistuminen
 • Ko-Gi-raporttien lukeminen ja niistä palautteen antaminen kurssilaiselle ja Ko-Gi-ohjaajalle
 • Yhteydenpito Partioaseman työntekijään omaan kurssiin ja kehittämistehtäviin liittyvissä asioissa.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Ryhmän kokoukset noin kerran kuussa (voivat toteutua myös etänä ja/tai muiden tapahtumien yhteydessä), muut tapahtumat (esim. Johtajatulet, mahdolliset Ko-Gi-tapaamiset), staabikoulutukset ja Evo-koulutus. Lisäksi runsaasti muuta aikaa joustavasti oman harkinnan mukaan: Oman staabin kokoukset, lähijaksojen johtaminen ja jaksoille osallistuminen, sekä Ko-Gi-ryhmän kehittämisryhmien työskentely.

Tuleville kurssinjohtajille järjestämme Ko-Gi-ryhmän toimesta:

 • Perehdytyspäivän 6.10.2024
 • Kevään staabikoulutus järjestetään helmikuussa 2025

Vuoden 2025 toteutukset

Vuoden 2025 kurssinjohtajia haetaan seuraaville toteutuksille, jotka järjestetään luonto-osaltaan kesällä 2025. Kurssinjohtajilla on mahdollisuus muuttaa aikatauluja ottaen huomioon Evon ja muiden kohteiden varaustilanteen. Kurssien logistiikan ja rakentelun helpottamiseksi sovimme toteutusajankohdista yhdessä toivoen, että kurssit olisivat Evolla peräkkäin niin, että molemmat ovat yhden kalenteriviikon puitteissa.

Kurssimuodot

Haemme kurssinjohtajaa kahdelle eri kurssimuodolle, joiden numerot ovat 156 ja 157. Järjestys riippuu kurssitoteutusten ajankohdista, joihin kurssinjohtaja saa vaikuttaa.

Projektikurssi:

Vuonna 2026 järjestetään useita piirileirejä. Kurssi tukee näiden leirien suurissa pesteissä toimivia henkilöitä ja kehittämistehtävä on luonteva sitoa leiriprojektiin. Lisäksi kurssille mahtuu keskusjärjestössä tai A-jäsenissä johtamispestiä tekeviä henkilöitä. Tämä kurssitoteutus sisältää lyhyen leiriosan Evolla sekä yhden tai kaksi viikonloppua.

Lyhyt leiri:

Lyhyt leiritoteutus koostuu Evon leiriosasta, joka sijoittuu kokonaisuudessaan yhden kalenteriviikon ajalle.  Lyhyen leiriosan lisäksi tämä toteutus sisältää seminaariosan joko keväällä tai syksyllä sekä jonkin verran ennakko- tai välitehtäviä.

Vai joku ihan muu?

Jos sinulla on innovatiivinen ehdotus kurssin järjestämiseen eli jotain muuta kuin olemme yllä ehdottaneet, kerro se meille hakuvaiheessa. Tällöin ota yhteyttä Ko-Gi-ryhmän puheenjohtajaan Katri ”Kengu” Hietaseen, kengu.hietanen (at) partio.fi tai Mari Voutilaiseen, mari.voutilainen (at) partio.fi. Toiveemme on, että projektikurssin onnistuessa toinen kurssimuoto oli helposti saavutettava lippukuntatoimijoille.


Kiinnostuitko?

Siirry täyttämään pestihakemus Kuksassa: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/pestihakemus_edit.aspx?PREId=4128

Hakuaika 1.4.-23.4.2024.