Pestiavain

Pestiavain on työkalu, jonka avulla pestin tavoitteet voidaan toteuttaa. Pestiavain muodostuu kolmesta osasta, joista kukin sisältää monia vaiheita. Jokainen vaihe on yhtä tärkeä, vaikkakin vaiheiden laajuus vaihtelee.

Pestiavaimessa käydään läpi vapaaehtoisen pestin eri vaiheet

Pestiavaimen tarkastelussa on kaksi perspektiiviä: pestaajan ja pestatun. Molemmilla osapuolilla on yhtäläinen oikeus ja velvollisuus pestin määrittelemisessä ja sen toteuttamisessa. Molemmilla on myös oikeus oppia uusia asioita, motivoitua sekä kehittyä ihmisenä roolissaan. Pestaajallakin on oma pestaajansa, jonka tehtävänä on varmistaa näiden asioiden toteutuminen pestatulleen.

Pestiavain (pdf)

Alla esitellään pestin kolme vaihetta pestaajan näkökulmasta sekä mitä pestattu saattaa miettiä kussakin vaiheessa: Motivaation vahvistaminen, osaamisen ja motivaation tukeminen ja sitouttaminen partioon.

Motivaation vahvistaminen

Pestaajan rooli:

Ennen kuin pesti alkaa, on sinun analysoitava omat tarpeesi ja näihin liittyvät tavoitteet. Mieti, jos pestiä hakevia olisi monia ja pääsisit haastattelemaan heidät!

Pestin alkuvaiheessa luot pohjan pestatun tulevalle ajanjaksolle. Pohjusta työ hyvällä perehdytyksellä ja tavoitteiden asettamisella. Kuuntele, mitä pestattu haluaa tehdä ja räätälöi hänelle sopivan kokoinen ja sisältöinen pesti. Kun vielä juhlistat ryhmälle uutta rekrytointia, mahdollistat pestatullesi hienon alun ja pohjan tulevalle onnistumiselle.

Pestattu miettii:

”Näin loistavan ilmoituksen pestistä, ja nyt sain tehtävän! Minut tullaan pestaamaan, saan uuden huivin ja pääsen mukaan ryhmään, joka kokoustaa kerran kuussa. Pestaaja lähetti minulle muutamia materiaaleja, joihin minun on tutustuttava.

Olipa pestikeskustelu hyvin valmisteltu. Minulle tehtiin suunnitelma siitä, mitä haluan oppia, ja sain sanoa mistä pidän ja mistä en pidä. Pestaajani oli aidosti kiinnostunut minusta. Tästä tulee kivaa!”

Osaamisen ja motivaation tukeminen

Pestaajan rooli:

Tämä on pestin aktiivisin vaihe. Pestattu on nyt täydessä touhussa pestissään. Sinun tehtäväsi on pysäyttää hänet silloin tällöin pohtimaan, onko hän menossa oikeaan suuntaan, sekä ohjata häntä takaisin kohti asetettua tavoitetta. Näin varmistat, ettei pesti ole pestatulle liian iso ja polta häntä loppuun. Sinun tehtäväsi on myös seurata pestatun osaamista ja kehitystä, ja keskustella näistä hänen kanssaan. Näillä toimenpiteillä ohjaat pestatun motivaatiota. Kun motivaatio on kohdallaan, voi pestattusi saada huikeita tuloksia aikaiseksi.

Pestattu miettii:

”Oi että, olisi niin paljon kivaa tekemistä, että en oikein ehdi mukaan! Huomasin nopeasti, että näin kävisi ja otin asian esille pestaajani kanssa. Hän neuvoi minua jakamaan tehtävät ryhmän kanssa, ja heti helpotti. Olen myös lähdössä kurssille, josta olen innoissani. Ihan kaikki asiat eivät ole olleet niin mielenkiintoisia, enkä aina jaksa keskittyä kaikkiin sähköposteihin. Onneksi minulla on hyviä tyyppejä ryhmässäni, jotka kannustavat eteenpäin.”

Seuraava askel

Pestaajan rooli:

Pestin viimeisessä vaiheessa keskitytään luomaan pestistä hieno kokonaisuus. Itse pesti on valmis, mutta pestattusi on juuri tekemässä päätöstä siitä, miten hän haluaa jatkaa. Tarjolla on kolme vaihtoehtoa, joista jokainen on yhtä tärkeä. Jos pestaajana olet tehnyt johdonmukaista työtä läpi pestin, on pestattu varmemmin sitoutunut partioon ja aivan liekeissä jatkamaan seuraavassa pestissä. Sinun tehtäväsi on auttaa häntä pohdinnoissaan siitä, mikä askel olisi hänelle paras.

Pestattu miettii:

”Pesti loppui ja jäljelle jäi tyhjä olo. Pestini oli mielenkiintoinen, mutta en halua tehdä samaa uudestaan. Olen puhunut muutamien kavereideni kanssa uusista pesteistä. Olipa hyvä, että juttelin pestaajani kanssa motivaatiostani pitkin pestiä, sillä nyt tiedän tarkemmin mitä haluan. Hän lupasi myös toimia suosittelijanani työnhaussa. Yhdessä kävimme läpi osaamistani, ja siitäkin saan apua kun seuraavan kerran haen töitä. Jää nähtäväksi, osaako tuleva pestaajani johtaa minua yhtä hyvin.”