Vuoden 2024 Ko-Gi-kurssit

Vuonna 2024  järjestetään kaksi Kolmiapila-Gilwell-kurssia. Letkeää Ko-Gia kaikille uusille untuvikoille!

Ko-Gi-koulutus tukee lippukuntapesteissä toimimista ja lippukuntien kehittymistä merkittävällä tavalla. Suomen Partiolaiset on vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa päättänyt tukea lippukuntapesteistä erityisesti pestijohtajia. Sen vuoksi me Ko-Gi-ryhmässä päätimme tarjota 100 euron alennuksen 25:lle pestijohtajalle Ko-Gi-kurssista. Alennus jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja pesti tulee näkyä Kuksassa ilmoittautumisajan päätyttyä (15.2.).

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen koulutuspaikkojen esteettömyyteen tai haluat keskustella mahdollisista erityistarpeista ja sopia tarvittavista järjestelyistä, olethan yhteydessä SP:n koulutuksista vastaavaan toimihenkilöön Matilda Kälvinmäkeen (Matilda.kalvinmaki@partio.fi) tai suoraan kurssinjohtajaan (etunimi.sukunimi@partio.fi).


151, Helavkl + lyhyt leiri

Ko-Gi 151 -kurssin 1. osa on leirikeskuksessa, missä opitaan monipuolisilla menetelmillä sekä sisällä ja luonnossa. Lähijaksojen välissä kouluttautujat pääsevät syventämään oppimaansa yksilö- ja ryhmätehtävien avulla, mihin kuuluu myös leirille valmistautumista vartioittain. Kurssin 2.osa on perinteinen metsäleiri, missä päästään kokeilemaan oppeja käytännön leiriolosuhteissa, ja opitaan partiomenetelmää käytännössä.

  • 8.-12.5. (Laitikkala, Pälkäne) sekä 12.-17.8. (Evo, Hämeenlinna)
  • Kurssinjohtaja Merja ”Meku” Ranta-aho
  • Hinta: 390e
  • Ilmoittautuminen päättynyt

152, Liekki-Ko-Gi

Liekki-Ko-Gi 152 kutsuu sinut jalostumaan johtajana, syventymään itseesi ja omiin arvoihisi sekä löytämään liekkihetkiä yhdeksän elämyksellisen päivän aikana Evolla. Ko-Gi on mahdollisuus kehittää ja haastaa itseään, löytää omia vahvuuksiaan, hyödyntää osaamistaan, innostua ja onnistua yhdessä toinen toisiltamme oppien.

Leiri rakennetaan omin käsin yhdessä tehden, yövytään teltoissa, kannetaan vesi, valmistetaan ruoka veturilla ja eletään leiriolosuhteissa sateella ja paisteella. Evon maastoihin tutustutaan haikilla. Luonto on oiva ympäristö kehittäville keskusteluille, kutkuttaville koulutuksille, yhdessä oivaltamiselle ja uusien verkostojen luomiselle.

Ko-Gi:lle jokainen tuo oman partio- ja johtamishistoriansa ja saa siitä juuri niin paljon, kun on itse valmis antamaan ja ottamaan vastaan. Avoin ja utelias mieli matkassa mukana sekä ilon kautta ja hyvällä sykkeellä tekeminen saavat liekkimme loistamaan.

Staabimme on jo ihan liekeissä juuri sinua varten! Tehdään yhdessäikimuistoinen Ko-Gi!

  • 27.6.-5.7. (Evo, Hämeenlinna) sekä 25.-27.10. (Laitikkala, Pälkäne)
  • Kurssinjohtaja Satu Mälkiä
  • Hinta: 440e
  • Ilmoittautuminen on päättynyt.

Trefoil Gilwell Nordic 2024

Ruotsin Scouterna järjestää lisäksi yhteispohjoismaisen, englanninkielisen Ko-Gi-kurssin, jonne myös suomalaiset ovat tervetulleita! Kurssitiimissä on kouluttajia kaikista Pohjoismaista, myös Suomesta. Kurssista voit kysyä tarkemmin Anninalta (annina.kainu@partio.fi) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.   

Scouterna i Sverige ordnar i 2024 en nordisk, engelskspråkig TG-utbildning och välkomnar med scoutledare från Finland. I kursteamet finns utbildare från alla nordiska länder. Ifall du vill veta mera kan du vara i kontakt med Annina (annina.kainu@scout.fi) på svenska, finska eller engelska. 


Päihdelinjaus Ko-Gi:lla

Partiotoiminnassa noudatetaan muiden viranomaissäädösten ohella tarkasti myös päihteitä koskevaa lainsäädäntöä. Vaikka laki ei kiellä aikuisia nauttimasta alkoholia, on Ko-Gi-koulutus määritelty järjestäjätahon toimesta alkoholista vapaaksi partiotilaisuudeksi.

Lasten ja nuorten kanssa toimiessa on esimerkillistä pitäytyä kaikista päihteistä, myös tupakasta ja nuuskasta. Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on aina huumausainerikos.

Lisää partion päihdelinjauksesta täältä: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/paihteet-ja-partio/


Staabi- ja kurssilaishaku

Staabihaku 2024 kursseille on päättynyt. Mutta haemme juuri nyt kurssinjohtajia ja kouluttajia vuoden 2025 kursseille!

Haemme kouluttajiksi Ko-Gi-kurssin suorittaneita, jo kouluttajakokemusta partiosta tai partion ulkopuolelta hankkineita aikuisia. Sinulla on palava into tehdä laadukas kurssi yhdessä muun staabin kanssa kaikkien kurssien yhteisiä suuntaviivoja noudattaen. Osaat hyödyntää aiempaa kokemustasi ja haluat kehittää partiojohtajien jatkokoulutusta edelleen.  Lue lisää kouluttajaksi hakemisesta Ko-Gi-kouluttajaksi sivulta.


Ko-Gi -koulutukset toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Opintokeskus Sivis myöntää opintopisteytetyt todistukset.

Ko-Gi kurssien saavutettavuus

Ko-Gi-kurssit ovat helposti saavutettavia monin tavoin. Kursseilla kaikki kuuluvat joukkoon ja kiusaamiseen on nollatoleranssi. Ruoka on meille tärkeä viihtyvyyttä luova elementti ja erilaisten allergioiden yms. rajoitteiden huomioiminen on osa tätä. Muiden allergioiden suhteen kannattaa huomata, että samassa tilassa yöpyvillä voi olla varusteissaan esim. untuvamakuupusseja yms. allergiaa aiheuttavia. Jos tarvitset sähköä esim. uniapnealaitteeseen, pystymme sitä järjestämään sisätiloissa ja Evolla myös telttamajoitukseen. Tarkempia kurssikohtaisia tietoja esim. luonnossa liikkumisen suhteen saat kurssinjohtajilta. Turvallisuudesta huolehdimme kaikin tavoin ja useimmilla lähijaksoilla on saatavilla jääkaappitilaa lääkkeiden säilytykseen. Jos sinulla on näkö- tai kuulo-ongelmia, ota yhteyttä kurssinjohtajiin mahdollisuuksista selviytyä eri tilanteissa. Toistaiseksi emme pysty tarjoamaan maksuvapautuksia kurssimaksuista. Ko-Gi-kurssien esteettömyyttä kehitetään lähivuosina.

Lisätietoja koulutuksien saavutettavuudesta yleensä https://www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/helppo-tulla-tunnus/

Yläkuva: Mikko Paukkila