Helppo tulla -tunnus

Helppo tulla -tunnus on luotu auttamaan partion tapahtumien ja kurssien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Tunnuksen avulla myös osallistujan on helpompi arvioida, onko tapahtuma hänelle saavutettava. Tunnuksen osa-alueissa huomioidaan erilaisia tarpeita. Ohjeistus ei ole kaikenkattava. Tarkoituksena on rohkaista erilaisten tarpeiden huomiointiin ja avoimeen keskusteluun. Helppo tulla -ohjeistuksia voi hyvin hyödyntää myös lippukunnan toiminnassa!

Partion tapahtumiin alkaa vuoden 2020 aikana ilmestyä Helppo tulla -tunnus ja sen alle maininta siitä, mitkä osa-alueet on tapahtumassa erityisesti huomioitu. Vaikka tapahtumalla ei tunnusta olisikaan, kannattaa olla yhteydessä tapahtumanjohtajaan ja yhdessä keskustella mahdollisista osallistumisen esteistä ja niiden purkamisesta.

Ohjeet tapahtumien tekijöille tunnuksen käyttöönottoon:

  • Tutustukaa tapahtuman tekijöiden kanssa eri osa-alueiden kriteereihin aloittaessanne tapahtuman suunnittelua.
  • Valitkaa ne osa-alueet (tai vaikka kaikki), joiden osalta haluatte, että tapahtumaanne on helppo tulla.
  • Käyttäkää maalaisjärkeä – Helppo tulla -tunnus on osallistujalle lupaus siitä, että kriteerissä mainitut asiat voidaan huomioida, mikäli tarve on. Jos siis tapahtuman osallistujilla ei ole tarvetta esimerkiksi inva-WC:lle, ei sellaista tarvitse tapahtumaan hankkia.
  • Ilmoittakaa tapahtumassanne toteutuvat Helppo tulla -osa-alueet oman piirinne toimistolle ja SP:n tapahtumien osalta omalle työntekijälle, niin tapahtumakalenteriin lisätään tapahtumanne tapahtumakuvaukseen Helppo tulla -logo ja sen alle tieto siitä, mitkä osa-alueet tapahtumassanne on huomioitu tai on valmius huomioida.

Lisätietoja, kysymykset ja palautteet: Petra Valkonen, p. 040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi

Kriteerit

Helppo tulla -tunnus on alunperin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten tekemä, kiitos!

Kiitos kun olet mukana poistamassa osallistumisen esteitä partiotapahtumista!