Miten saavutettavuus huomioidaan partiotapahtumissa?

Haluamme varmistaa, että kaikki halukkaat voivat osallistua partiotapahtumiin. Tätä varten olemme kehittäneet Helppo tulla -tunnuksen osoittamaan tapahtuman saavutettavuutta. Tapahtumasivulta näet, mitkä tunnuksen kriteerit on huomioitu tapahtumassa ja voit helposti arvioida, onko tapahtuma sinulle sopiva.

Perustarpeet

 • Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
 • Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.
 • Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.
 • Huolehditaan, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä vapaa, ja asiasta viestitään osallistujille.
 • Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.

Partiotapahtumissa on tarjolla perusruokaa, jota lähes aina tekevät vapaaehtoiset.

 • Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.
 • Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.
 • Suomen Partiolaisten järjestämissä tapahtumissa on tarjolla kasvisruokaa.

Partiotapahtumia järjestetään kaikenlaisissa ympäristöissä – luonnossa, partiokämpillä ja kurssikeskuksissa. Liikkumista huomioidaan aina ympäristön mahdollisuuksien mukaan.

 • Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.
 • Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla tai liikkumiseen saa tarvittaessa apua. Mikäli tapahtumapaikalla on pieniä liikkumisen esteitä, niissä pyritään avustamaan.
 • Portaista löytyy kaide, josta voi ottaa tukea.
 • Sähköpyörätuolin, -mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä.
 • Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.
 • Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.
 • Tapahtuman aikana on mahdollisuus esteettömän vessa- ja peseytymistilan käyttöön.
 • Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa.
 • Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai voimakastuoksuisia tai allergisoivia kasveja.
 • Tapahtumassa on yöhiljaisuus.
 • Kaikilla (myös tapahtumassa yövuoroa tekevillä) on mahdollisuus riittävään uneen.
 • Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat.
 • Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen.
 • Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä.

Aistit

 • Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti.
 • Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla.
 • Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.
 • Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.
 • Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.
 • Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.
 • Seminaarien ja muiden suurien kokousten tapahtumakuvauksessa on tieto siitä, onko tilassa induktiosilmukka.
 • Pelkästään kuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.
 • Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
 • Tapahtumanjärjestäjän hankkimat pesuaineet ovat hajusteettomia.
 • Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa.
 • Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Muut tekijät

 • Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.
 • Maksuvapautus- tai stipendimahdollisuuksista on viestitty avoimesti.
 • Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu. Avustaja tulee ilmoittaa tapahtumaan erikseen.
 • Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen.
 • Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiaputaitoisia henkilöitä.
 • Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.
 • Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.
 • Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia.
 • Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä.
 • Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.
 • Jos tapahtumaa varten tehdään opasteita, viittoja ja ohjeita, niissä käytetään kuvia tai symboleja erityisesti heikosti lukevien tai suomea osaamattomien tueksi.
 • Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan (ilmoitettava tapahtumaan erikseen).
 • Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia.
 • Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen.
 • Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa.
 • Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.
 • Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat.
 • Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin.
 • Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.
 • Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä.
 • Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Lippukunnan tai piirin tapahtumassa huomioitu vähintään nämä:

 • Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.
 • Tapahtuman tiedoista ja materiaaleista on olemassa käyttäjien kannalta tärkeimmät kieliversiot.
 • Tapahtumaan liittyvät sähköiset dokumentit ovat saavutettavia.
 • Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua.

Suurtapahtumissa huomioitu edellisten lisäksi myös nämä (jos tapahtumalla on omat nettisivut tai sovellus):

 • Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.
 • Nettisivua tai sovellusta on mahdollista lukea myös ruudunlukuohjelmilla, näytönsuurentajilla, koneluentana ja muilla avustavilla teknologioilla.
 • Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä.
 • Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.
 • Videoissa ja audioissa on tekstitys. Ei-tekstuaaliset sisällöt kuten kuvat, taulukot ym. on varustettu saman sisältöisellä tekstivastineella.
 • Koodauksessa noudatetaan teknistä WCAG-standardia, joka määrittää mm. kontrasteja, fonttikokoja, rivivälejä, väritystä, otsikoiden merkitsemistä otsikoiksi, navigointia, ym.