Turvallisuus partiossa

Turvallisuus on partiossa ehdottoman tärkeää. Teemme joka päivä töitä turvallisen toimintaympäristön eteen. Mikäli kohtaat partiotoiminnassa häirintää, kiusaamista, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa, kannustamme ilmoittamaan asiasta välittömästi.

Turvallisuus partiotoiminnassa

  • Kaikessa toiminnassa on noudatettava turvallisuusohjeiden määräyksiä. Tutustu Turvallisuusohjeisiin tästä.
  • Jäsenmaksu on oltava maksettuna kaikilla toiminnassa mukana olevilla partiolaisilla, tämä koskee sekä aikuisia että lapsia
  • Lippukunnan (käytännössä lippukunnanjohtajan) on oltava tietoinen ryhmän tapahtumasta, kuten retkestä, jotta partiovakuutus on voimassa.

Lue lisää turvallisuudesta lippukunnassa täältä!

Ohjeita, apua ja tukea

  • Turvallisesti yhdessä -ohjeistus on kehitetty partiossa toimivien aikuisten ja ryhmiä johtavien nuorten työkaluksi. Ohjeella varmistetaan, että jokaisen partiossa toimivan lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan sekä lasta suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden käytöltä ja muilta turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä. Lue Turvallisesti yhdessä -ohje.
  • Jokaisen ryhmänjohtajan ja partiossa toimivan aikuisen tulee suorittaa Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus. Koulutuksen avulla levitämme tietoa ja keinoja, joiden avulla lippukunnissa osataan tarvittaessa tarttua tilanteisiin. Siirry suorittamaan Turvallisesti yhdessä -koulutus tästä.
  • Mukavasti yhdessä -ohjeistus on osa Turvallisesti yhdessä -kokonaisuutta. Mukavasti yhdessä -ohjeistus antaa vinkkejä ja keinoja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Mukavasti yhdessä -ohjeen pääset lukemaan tästä. Myös seksuaaliseen tai muuhun häirintään puuttumisen tueksi on tehty materiaali, jonka tarkoitus on madaltaa kynnystä reagoida häirintätilanteisiin. Tutustu häirintään puuttumisen materiaaleihin tästä.
  • Partiossa on myös vahva suositus parijohtajuuteen, joka tarkoittaa, että kullakin ryhmällä on lähtökohtaisesti vähintään kaksi johtajaa. Turvallisen toiminnan edellytys on, että johtajat tuntevat toimintaryhmänsä jäsenet hyvin. Mikäli ryhmällä on vain yksi johtaja, tulee lippukunnan tässä tilanteessa tehdä vapaaehtoiselle rikostaustaselvitys. 
  • Jokaisesta lippukunnasta tulisi löytyä ainakin yksi turva-aikuinen. Hän on täysi-ikäinen luotettava henkilö, joka tuntee Turvallisesti yhdessä -ohjeistuksen ja osaa auttaa lippukuntansa muita vapaaehtoisia ohjeistukseen liittyvissä asioissa.  Voit kääntyä matalalla kynnyksellä turva-aikuisen puoleen jos kohtaat häirintää, kiusaamista tai muuta kaltoinkohtelua. Lue lisää turva-aikuisesta täältä.
  • Kaikkiin keskusjärjestön ja partiopiirien tapahtumiin nimetään häirintäyhdyshenkilöt, jotka ovat tukena kaikenlaisissa ahdistelua tai häirintää koskevissa tilanteissa.  Kannustamme myös lippukuntia nimeämään häirintäyhdyshenkilöt omiin tapahtumiinsa. Lue lisää häirintäyhdyshenkilöistä täältä.

Mikäli kohtaat partiossa häirintää, kiusaamista, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa

Mikäli kohtaat partiossa häirintää, kiusaamista, kaltoinkohtelua tai väkivaltaa, kannustamme ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä lippukunnan turva-aikuiseen, asiasta vastaavaan partiojohtajaan tai tuntemaasi vastuuhenkilöön partiossa (esim. lippukuntatyöstä vastaava järjestökoordinaattori). Jos tilanne on sellainen, ettet voi ilmoittaa tietojasi avoimesti, voit myös kertoa huolesi nimettömänä partiotoimistolle. Ilmoita huolesi nimettömänä tällä lomakkeella.


Yläkuva: Filip Eller