Koulutus

Partion koulutusjärjestelmällä haluamme aktivoida aikuisia kouluttautumaan. Kouluttautumisen avulla varmistumme siitä, että partiokasvatusta toteuttavilla vapaaehtoisilla on pestissään tarvittava osaaminen.

Koulutus on helpoimpia ja nopeimpia tapoja kehittää innostusta, osaamista ja motivaatiota. Piirit järjestävät koulutusta lippukunnille, ja piirisi sivuilta löydät tiedot seuraavan kauden koulutuksista sekä ilmoittautumisohjeet.

Useimpiin pesteihin on tarjolla pestiä tukeva koulutus. Kannattaakin tsekata jokaisen lippukunnan johtajan kanssa, onko hän käynyt pestinsä mukaisen koulutuksen, tai minkälaista osaamista hän voisi koulutuksella kehittää. Pestijohtajalta kannattaakin löytyä lista tyypeistä, heidän pesteistään ja niistä koulutuksista, jotka on jo käyty, sekä suunnitelma niistä, jotka kukin käy seuraavaksi.

Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmä

Partion koulutusjärjestelmällä haluamme aktivoida aikuisia kouluttautumaan. Kouluttautumisen avulla varmistumme siitä, että partiokasvatusta toteuttavilla vapaaehtoisilla on pestissään tarvittava osaaminen.

Koulutuskokonaisuudet on suunnattu pääosin pestilähtöisesti. Koulutuskokonaisuus sisältää ne asiat, mitä pestissä aloittavan vapaaehtoisen tulee osata. Löydät koulutuskokonaisuuden kuvauksesta lisätietoa esitiedoista, jotka kouluttautujan tulisi hallita ennen koulutuskokonaisuuden suorittamista. Lisäksi kuvauksessa kerrotaan koulutuksen kohderyhmä, vaadittavat opintosuoritukset, yleiskuvaus koulutuksen sisällöstä sekä koulutuksen vastuullinen järjestäjä.

Koulutuskartasta löydät kaikki koulutusjärjestelmään kuuluvat koulutukset osaamisalueittain. Moduulikartasta näet koulutuksiin kuuluvat moduulit. Tutustu myös koulutusjärjestelmän pikaoppaaseen ja kysymykset ja vastaukset -dokumenttiin.

Koulutusten kuvaukset, moduulikuvaukset ja ydinainesanalyysit löytyvät myös Jemma-työtilasta. Työtilassa on kansio, johon kouluttajat voivat tallentaa omia koulutusmateriaalejaan.

Tutustun partioon -taso

Perustaso

Perustason koulutuksen tavoitteena on, että kouluttautuja ymmärtää partion perusteet ja saa valmiuksia lippukunnassa toimimiseen sekä johtaa lapsia ja nuoria.

Jatkotaso

Jatkotason koulutuksen tavoitteena on, että kouluttautuja osaa soveltaa
partion perusteita toimintaan, saa valmiuksia lippukunnassa ja
piirissä johtamiseen sekä johtaa nuoria ja aikuisia.

Syventävä taso

Syventävän tason koulutuksen tavoitteena on, että kouluttautuja osaa arvioida ja kehittää partiotoimintaa, saa valmiuksia piirin ja keskusjärjestön monipuolisiin tehtäviin sekä ohjaa ja
valmentaa johtajia.

Täydentävä koulutus

Täydentävä koulutuksen avulla kouluttautuja voi täydentää osaamistaan erilaisissa partiopesteissä.

Taitokoulutus

Retkeily

Meri

Kisa

Muu koulutus

Katso iltateetallenne partiokoulutuksista:

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.